Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

SPA and Local Tourist Fees as a Tributes of a Consumption Nature

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4478  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

With the date of liquidation of the Polish local government and the reform of the state budget system, financial supply system of parishes is based on completely different assumptions and the principle of legal and organic unity of the system of public revenues. The different types of income which influence the budgets of national councils and their design are determined uniformly for the whole country by the supreme bodies of state power. Under this system, introduced among other taxes collected for the central budget, and so central taxes and taxes levied for local budgets, which are spontaneous taxes terrain. The disputed interpretation issues arise in the subject of adopting the collection of the spa fee and the tourist (called “local”) fee, due to similarities in the construction of these fees and the optional nature of recovery. The interpretation problems arise in the matter of principles, way and purposefulness of destination of the spa fee by the resort communes for the realization of their own public tasks.

References

 1. Cienkowski, Mirosław, and Tomasz Wołowiec. 2015. Opłata uzdrowiskowa w systemie danin publicznych w Polsce. Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej–Curie. [Google Scholar]
 2. Czarnecki, Sławomir. 2017a. “Niekorzystne warunki klimatyczne a dopuszczalność pobierania opłaty miejscowej – glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. (III SA/Kr 535/15).” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12:35–44. [Google Scholar]
 3. Czarnecki, Sławomir. 2017b. “Opłata uzdrowiskowa w prawie polskim – rys historyczny.” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 8:15–20. [Google Scholar]
 4. Czarnecki, Sławomir. 2017c. “Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 25 lutego 2016 r. (II FSK 3866/13).” Biuletyn Uzdrowiskowy SGU RP 3:65–72. [Google Scholar]
 5. Czarnecki, Sławomir. 2017d. “Opłaty uzdrowiskowa i miejscowa – podobieństwa i różnice.” Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 1–2:118–20. [Google Scholar]
 6. Dowgier, Rafał, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, et al. 2017. Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Dudar, Grzegorz. 2017. “Komentarz do art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.” Lex el. [Google Scholar]
 8. Etel, Leonard. 2011a. “O potrzebie zmian w lokalnym prawie podatkowym – cz. 1.” Finanse Komunalne 11:5–19. [Google Scholar]
 9. Etel, Leonard. 2011b. “O potrzebie zmian w lokalnym prawie podatkowym – cz. 2.” Finanse Komunalne12:5–18. [Google Scholar]
 10. Etel, Leonard, and Rafał Dowgier. 2013. Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 11. Etel, Leonard, Sławomir Presnarowicz, and Grzegorz Dudar. 2008. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 12. Gliniecka, Jolanta. 2007. Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna. Bydgoszcz–Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta. [Google Scholar]
 13. Golba, Jan. 2001. “Analiza aktualnej sytuacji prawnej uzdrowisk polskich. Referat wygłoszony na Kongresie Uzdrowisk Polskich w Polanicy.” Biuletyn Informacyjny SGU RP. Jedziemy do wód w... 3:23–30. [Google Scholar]
 14. Golba, Jan. 2020. Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Hammerl. Robert. 2012. Systematik der österreichischen Tourismusabgaben und ihre finanzverfassungsrechtlichen. Grundlagen. Wien. Master thesis. [Google Scholar]
 16. Krupa, Jan, and Tomasz Wołowiec. 2010. “Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona.” In Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, edited by Jan Krupa, and Jan Hermaniuk, 7–35. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. [Google Scholar]
 17. Lewy, Raimond. 2019. “La taxe de séjour.” https://www.paris.fr/pages/taxe-de-sejour-modalites-pour-declarer-en-ligne-7210 [accessed: 22.04.2022]. [Google Scholar]
 18. Miemiec, Wiesława. 2005. Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych. Warszawa: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 19. Niezgoda, Andrzej. 2012. Modyfikacja zakresu działania gmin uzdrowiskowych oraz posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej a podział zasobów. Warszawa: Lex Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 20. Swianiewicz, Paweł, and Julita Łukomska. 2018. “Wpływy z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Ranking.” Wspólnota 6:1–12. [Google Scholar]
 21. Wołowiec, Tomasz. 2002. “Taksa kuracyjna – źródeł dochodów gmin uzdrowiskowych (rozwiązania niemiecki i austriackie).” Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 1:89–106. [Google Scholar]
 22. Wołowiec, Tomasz. 2003a. “Finansowe ograniczenia rozwoju polskich uzdrowisk.” Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 3:56–63. [Google Scholar]
 23. Wołowiec, Tomasz. 2003b. “Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk – ustawa o gminach uzdrowiskowych i inne formy aktywizacji społeczno-gospodarczej.” Folia Turistica 14:5–29. [Google Scholar]
 24. Wołowiec, Tomasz, and Marcin Duszyński. 2003. “Development limitations of Polish spas (legal and financial barriers).” In Issues of tourism and health resort management, edited by Witold Kurek, 317–26. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. [Google Scholar]
 25. Wołowiec, Tomasz. 2004. “Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych.” Samorząd Terytorialny 10:55–62. [Google Scholar]
 26. Wołowiec, Tomasz. 2005. “Konkurencyjność polskich gmin uzdrowiskowych w warunkach integracji z Unią Europejską.” Roczniki Nauk Społecznych – Ekonomia i Zarządzanie, vol. XXXIII, 165–91. [Google Scholar]
 27. Wołowiec, Tomasz. 2007. “Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych.” Samorząd Terytorialny 1–2:75–84. [Google Scholar]
 28. Wołowiec, Tomasz, and Krzysztof Kaganek. 2007. “Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk.” Folia Turistica 18:109–20. [Google Scholar]
 29. Wołowiec, Tomasz. 2013. “Zasadność poboru opłaty uzdrowiskowej za pobyt w szpitalach uzdrowiskowych (artykuł polemiczny).” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 9:20–25. [Google Scholar]
 30. Wołowiec, Tomasz. 2014. “Kwestie formalno-prawne poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych.” In Obrót powszechny i gospodarczy-problemy publicznoprawne i ekonomiczne, edited by Iwona Ramus, 213–20. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. [Google Scholar]
 31. Wołowiec, Tomasz. 2015. “Pobór opłaty uzdrowiskowej – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 27.04.2011 (I SA/Bd 76/11).” GLOSA – Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2:120–26. [Google Scholar]
 32. Wołowiec, Tomasz. 2016a. “Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej.” Przegląd Prawa Publicznego 1:64–73. [Google Scholar]
 33. Wołowiec, Tomasz. 2016b. “Zakres i specyfika odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.” Prawo Finansów Publicznych 11:24–27. [Google Scholar]
 34. Wołowiec, Tomasz, and Dariusz Reśko. 2011. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Rzeszów: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University & Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. [Google Scholar]
 35. Wołowiec, Tomasz. 2018. “Zakres i specyfika odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.” Procedury Administracyjne i Prawne 1:25–29. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.