Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 1 (2018)

Articles

On the Complexity of Commune Status as an Entrepreneur, Once Again. Analysis of Selected Problems in the Area of Housing

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.1-26  [Google Scholar]
Published: 2018-06-30

Abstract

Among the many manifestations of commune’s activity as a public-law corporation there is also running an economic activity, where it features as an entrepreneur. Various needs of residents are satisfied through services provided in this way. However, the specificity of regulations protecting tenants’ rights imposes a reflection on whether also in the area of housing (including renting residential premises) we are dealing with economic activity. Particular attention is also paid by regulations on competition and consumer protection, in which the commune is treated as an entrepreneur also where it organizes or provides services of a public utility nature, which do not classify as economic activity.

References

 1. Banasiński, Cezary, Michał Kulesza, i Dariusz Szafrański. 1997. Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 2. Byjoch, Krzysztof, i Sylwester Redeł. 2000. Prawo gospodarki komunalnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 3. Ciapała, Jerzy. 2009. Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 4. Dudzik, Sławomir. 1998. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Izdebski, Hubert. 1998. „Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.” W Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, red. Andrzej Piekara, i Zygmunt Niewiadomski, 282–292. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 6. Kosikowski, Cezary. 1992. Działalność gospodarcza gmin. Białystok: Wydawnictwo „AER”. [Google Scholar]
 7. Kosikowski, Cezary. 1997. Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych. Łódź–Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji. [Google Scholar]
 8. Matan, Andrzej. 1999. „Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego.” W Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. Ernest Knosala, Andrzej Matan, i Grzegorz Łaszczyca, 231–247. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 9. Niczyporuk, Janusz. 1997. „Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego.” W Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, red. Marek Chmaj, 163–168. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba. [Google Scholar]
 10. Rabska, Teresa. 1999. „Nowe zagadnienia prawne „gospodarki komunalnej”.” W Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, [brak informacji o redakcji], 263–280. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 11. Szydło, Marek. 2008. Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Warszawa: Oficyna. [Google Scholar]
 12. Szydło, Marek. 2010. Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Wacinkiewicz, Daniel. 2016. Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Zdun–Załęska, Katarzyna. 2014. Komentarz. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.