Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Constitutional Foundations of the Market Economy. Administrative Law Issues of Economic Freedom

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4467  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The subject of analysis of this article is the public-legal construction of economic freedom in the context of its basic function which is the realisation of a constitutionally regulated economic system. The detailed objective is to undertake a reconstruction of the freedom of economic activity in the light of theory and public law, to which the freedom in question first of all belongs. The object of research will be its subjective and objective scope. The basic research methods will be the dogmatic and historical-legal method.

References

 1. Chmaj, Marek. 2002. “Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw.” In Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, vol. 1, edited by Marek Chmaj, et al., 27–33. Kraków: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Grzegorczyk, Filip. 2012. Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Jakimowicz, Wojciech. 1999. “O publicznych prawach podmiotowych.” Państwo i Prawo 1:36–50. [Google Scholar]
 4. Jakimowicz, Wojciech. 2013. “Przestrzeń prawna wolności zabudowy.” In Przestrzeń w prawie administracyjnym, edited by Jan Zimmermann, 46–76. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Kołacz, Jacek. 2008. “Swobody cząstkowe a swoboda działalności gospodarczej.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:79–93. [Google Scholar]
 6. Ogonowski, Andrzej. 2012. “Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego1:213–35. [Google Scholar]
 7. Opałek, Kazimierz. 1957. Prawo podmiotowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 8. Powałowski, Andrzej. 2008. Publicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 9. Radwański, Zbigniew. 2007. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Strzyczkowski, Kazimierz. 2009. Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 11. Szydło, Marek. 2004. “Konstytucyjne podstawy udziału państwa w działalności gospodarczej.” Przegląd Sejmowy 6:48–54. [Google Scholar]
 12. Szydło, Marek. 2005. Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Tomaszewska, Katarzyna. 2012. “Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki.” Folia Iuridica Wratislaviensis 1:113–34. [Google Scholar]
 14. Waligórski, Marek. 1998. “Reglamentacja działalności gospodarczej a ochrona praw jednostki.” In Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, edited by Zbigniew Leoński, 69–95. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. [Google Scholar]
 15. Zakolska, Joanna. 2011. Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 16. Zieliński, Maciej. 1997. “Konstytucyjne zasady prawa.” In Charakter i struktura norm konstytucyjnych, edited by Janusz Trzciński, 58–77. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 17. Zoll, Fryderyk. 1931. Prawo cywilne. Vol. 1. Poznań: Wojewódzki Instytut Wydawniczy w Poznaniu. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.