Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Constitutional Possibilities of Limiting Human and Civil Rights and Freedoms – Selected Issues

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8558  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

In a democratic state governed by the rule of law, the limitation of constitutionally guaranteed freedoms and rights may take place as an exception to the general principle of the protection of freedoms. This article examines the constitutional rights and freedoms of human beings and citizens, and the possibility of limiting them, as outlined in the Constitution of the Republic of Poland of 1997. Given the unprecedented circumstances of the COVID-19 pandemic, the discussion extends to the solutions adopted in Poland during this period, with an attempt to assess the constitutionality of these regulations.

Bibliografia

 1. Brzeziński, Michał. 2014. “Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne.” Studia Politologiczne vol. 34, 171-78. [Google Scholar]
 2. Chmaj, Marek. 2002. “Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw.” In Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, edited by Marek Chmaj, Leszek Leszczyński, Wiesław Skrzydło, et al. 85. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 3. Czarnik, Zbigniew.2021. “Kwarantanna jako środek prawny zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi.” Gubernaculum et Administratio 2(24):21-47. [Google Scholar]
 4. Czarnow, Sławomir. 2023. “Próba refleksji nad reakcją państwa na pandemię COVID-19 – uwagi o porządku prawnym czasu epidemii i jego wpływie na prawa i wolności człowieka.” Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 1(34): 99-126 https://kirp.pl/wp-content/uploads/2023/07/radca-nr34-net.pdf [accessed: 20.03.2024]. [Google Scholar]
 5. Garlicki, Leszek. 2006. “Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy, edited by Zbigniew Maciąg, 58-69. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. [Google Scholar]
 6. Kazimierczuk, Marcin. 2014. “Pojęcie i istota oraz źródło wolności i praw człowieka.” Studia Prawnoustrojowe 26:101-14. [Google Scholar]
 7. Kolendowska-Matejczuk, Marta, and Marcin Mrowicki. 2021. “Ochrona praw człowieka w stanach globalnego zagrożenia – analiza na przykładzie pandemii COVID-19.” Krakowskie Studia Międzynarodowe XVIII, no. 2:35-65. DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-2-002 [Google Scholar]
 8. Kurzępa, Elżbieta. 2021. “Stan epidemii a stan klęski żywiołowej – rozważania w kontekście bezpieczeństwa państwa.” Przegląd Prawa Publicznego 5:5-21. [Google Scholar]
 9. Pietras-Eichberger, Marta. 2021. “Ograniczenia praw człowieka w czasie pandemii COVID-19 w Polsce i Rosji. Aspekty prawno-porównawcze.” Gubernaculum et Administratio 2(24):323-40. [Google Scholar]
 10. Piotrowski, Ryszard. 2022. “Konstytucjonalizm „dobrej zmiany.” Państwo i Prawo 10:351-72. [Google Scholar]
 11. Prokop, Krzysztof. 2005. Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 12. Trociuk, Stanisław. 2021. “Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią – konsekwencje prawne.” LEX el. [Google Scholar]
 13. Tuleja, Piotr. 2019. “Komentarz do art. 31.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Piotr Tuleja, 114-19. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Tuleja, Piotr. 2020. “Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne.” Palestra 9:5-21. https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2020/artykul/pandemia-covid-19-a-konstytucyjne-stany-nadzwyczajne [accessed: 20.03.2024]. [Google Scholar]
 15. Tuleja, Piotr. 2023. “Komentarz do art. 30.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. 2, edited by Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Bogumił Naleziński, et al. Lex el. [Google Scholar]
 16. Wojtyczek, Krzysztof. 2001. “Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym.” In Godność człowieka jako kategoria prawa, edited by Krystian Complak, 201-12. Wrocław: Centrum Handlu i Poligrafii. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.