Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Changes in the Labour Code – New Challenges for Employers

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5344  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The COVID-19 epidemic affected the labour market in an unprecedented way and forced employers and employees to switch to remote work. The idea of home office garnered many supporters, both among employers and employees. Remote work during the epidemic was, in many cases, a necessity, and now it is becoming an opportunity and a choice. Although existing in the previous legislation, provisions on remote work were adjusted in response to and following the epidemic and lockdowns. The relevant amendment to the Labour Code offers employers an opportunity to control the sobriety of employees and control the presence of substances having a similar effect to alcohol. This legal solution had been awaited and proposed by employers’ organisations for several years. The article aims to discuss the most important changes in the amended Labour Code and to indicate challenges that employers are soon to face.

References

  1. Baran, Krzysztof. 2022. “Porozumienia w sprawie zasad pracy zdalnej w projekcie nowelizacji kodeksu pracy.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8:22-25. [Google Scholar]
  2. Dolot, Anna. 2020. “Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika.” E-mentor 1(83):35-43. https://doi.org/10.15219/em83.1456 [Google Scholar]
  3. Florek, Ludwik. 2021. “Prawne ramy pracy zdalnej.” Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej 19(2):1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2021.19.06 [Google Scholar]
  4. Leśniak, Grażyna. 2022. “Sejm uchwalił zmiany – pracodawca sprawdzi trzeźwość pracownika.” https://www.prawo.pl/kadry/kontrola-trzezwosci-pracownikow,518563.html [accessed: 01.12.2022]. [Google Scholar]
  5. Makowski, Dariusz. 2020. “Kilka uwag o pracy zdalnej.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10:10-16. http://dx.doi.org/10.33226/0032-6186.2020.10.2 [Google Scholar]
  6. Mitrus, Leszek. 2020a. “Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda — zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 1.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10:3-9. http://dx.doi.org/10.33226/0032-6186.2020.10.1 [Google Scholar]
  7. Mitrus, Leszek. 2020b. “Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 2.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11:3-20. http://dx.doi.org/10.33226/0032-6186.2020.11 [Google Scholar]
  8. Moras-Olaś, Kinga. 2022. “Okazjonalna praca zdalna – problemy z liczeniem okresu okazjonalnej pracy zdalnej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze i w trakcie roku kalendarzowego na tle projektu nowelizacji Kodeksu pracy.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8:26-31. http://dx.doi.org/10.33226/0032-6186.2022.8.5 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.