Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Protection of Personal Rights in Law of Succession

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5447  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

This author aims to demonstrate that in addition to the legal measures provided for in Article 24 of the Polish Civil Code, protection of personal rights may also indirectly serve the institutions mentioned in Book IV of the Civil Code, one of which is the law of succession. These institutions are primarily disinheritance (Article 1008 of the Civil Code) and unworthiness of inheritance (Article 928 of the Civil Code), as well as the exclusion of a spouse from inheritance (Article 940 of the Civil Code). They serve to protect, above all, such personal rights as life and health, honour and freedom, in particular the freedom to make a will. Violation of these personal rights will be met with specific pecuniary sanctions, among them, deprivation of the right to inheritance, to the reserved share of the estate, to bequests, or to the statutory superannuation as provided for in Article 939 of the Civil Code.

References

 1. Borysiak, Witold. 2008. “Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz prawnoporównawczym.” Zeszyty Prawnicze 8, no. 2:149-89. [Google Scholar]
 2. Cisek, Andrzej. 1989. Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w Kodeksie cywilnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 3. Kordasiewicz, Bogudar. 1988. “Kilka uwag o zasądzeniu odpowiedniej sumy na rzecz PCK na tle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 czerwca 1985 r.” Palestra 10:21-31. [Google Scholar]
 4. Kordasiewicz, Bogudar. 2008. “Krąg osób uprawnionych do zachowku.” In Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, 420-30. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 5. Księżak, Paweł. 2010. Zachowek w polskim prawie spadkowym. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 6. Kursa, Sławomir P. 2008. “Powody wydziedziczenia descendentów wg noweli 115. cesarza Justyniana.” Studia Prawnicze 1:85-137. [Google Scholar]
 7. Kursa, Sławomir P. 2009. “Powody wydziedziczenia ascendentów według Noweli 115 cesarza Justyniana.” Czasopismo Prawno-Historyczne 1:17-46. [Google Scholar]
 8. Kuźmicka-Sulikowska, Joanna. 2017. “Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym.” Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 8:137-52. [Google Scholar]
 9. Matys, Justyna. 2010. Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w Kodeksie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Niedośpiał, Michał. 1993. Testament. Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym. Kraków–Poznań: Polski Dom Wydawniczy „ŁAWICA”. [Google Scholar]
 11. Niedośpiał, Michał. 2004. Swoboda testowania. Bielsko-Biała: STO. [Google Scholar]
 12. Skiba, Natalia. 2017. “Ochrona dóbr osobistych na gruncie polskiego prawa cywilnego.” In Dobra osobiste, edited by Izabela Lewandowska-Malec, 213-50. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Skowrońska-Bocian, Elżbieta. 2004. Testament w prawie polskim. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 14. Stecki, Lech. 1990. “Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ustawowego (art. 940 k.c.).” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1:79-92. [Google Scholar]
 15. Szpunar, Adam. 2002. “Uwagi o prawie do zachowku.” Rejent 6:13-27. [Google Scholar]
 16. Trzewik, Jacek. 2009. “Wyłączenie od dziedziczenia a krąg osób uprawnionych do spadkobrania.” Roczniki Nauk Prawnych 1:123-45. [Google Scholar]
 17. Wierciński, Jacek. 2002. Niemajątkowa ochrona czci. Warszawa: C.F. Müller. [Google Scholar]
 18. Witczak, Hanna. 2022. “O potrzebie reformy instytucji niegodności dziedziczenia w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.” Prawo i Więź 3:26-56. [Google Scholar]
 19. Załucki, Mariusz. 2010. Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 20. Zrałek, Jacek. 2006. “Niegodność dziedziczenia – uwagi de lege ferenda.” Rejent 2:203-17. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.