Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Admissibility of Partial Exclusion from a Succession According to the Civil Code Regulations

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6187  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The exclusion from a succession is the result of certain acts in the civil law, including court judgements, like the one admitting the successor unworthy of succession (Art. 928 of the Civil Code), or the judgement excluding the testator's spouse from statutory succession according to the Art. 940 of the Civil Code as well as successor's declaration to reject a succession (Art. 1020 of the Civil code) and the contract of relinquishment of a succession concluded between the statutory successor and the testator (Art. 1049 of the Civil code). In most cases admissibility of partial exclusion from a succession has not been included in the Civil Code so far. According to their nature some statements like court judgements cannot result in partial exclusion from a succession. In other cases admissibility of successor's or successor's and testator's impact on the range of legal effects with regard to succession (legal effects of succession) depends on legislative act (Art. 1014 and 1022 of the Civil code). Since proper regulations are lacking many doubts arises both from theoretical and practical pint of view like in case of the contract of relinquishment of a succession (Art. 1049 of the Civil code).

References

 1. Borysiak, Witold. 2013. Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 2. Borysiak, Witold. 2013. "Komentarz do art. 1014." W Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. Konrad Osajda, 801-805. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Borysiak, Witold. 2013. "Komentarz do art. 1022." W Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki (art. 922-1088 KC), red. Konrad Osajda, 873-878. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Ciszewski, Jerzy, i Jakub Knabe. 2013. "Komentarz do art. 1014." W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Jerzy Ciszewski, 1739-1740. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 5. Ciszewski, Jerzy, i Jakub Knabe. 2013. "Komentarz do art. 1022." W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Jerzy Ciszewski, 1751. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 6. Ciszewski, Jerzy, i Jakub Knabe. 2013. "Komentarz do art. 1048." W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Jerzy Ciszewski, 1823-1825. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 7. Doliwa, Adam. 2008. "Umowy dotyczące spadku." Studia Prawa Prywatnego 1:125-149. [Google Scholar]
 8. Doliwa, Adam. 2009. "Umowy dotyczące spadku." W System Prawa Prywatnego. Tom X. Prawo spadkowe, red. Bogudar Kordasiewicz, 913-944. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 9. Gwiazdomorski, Jan. 1990. Prawo spadkowe w zarysie, oprac. i zaktual. Andrzej Mączyński. Wyd. 5. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 10. Kordasiewicz, Bogudar. 2013. "Przyjęcie i odrzucenie spadku." W System Prawa Prywatnego. Tom X. Prawo spadkowe, red. Bogudar Kordasiewicz, 457-513. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 11. Kosik, Jan. 1986. "Przyjęcie i odrzucenie spadku." W System Prawa Cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. Józef S. Piątowski, 271-291. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 12. Kosik, Jan. 1986. "Umowy dotyczące spadku." W System Prawa Cywilnego Tom IV. Prawo spadkowe, red. Józef S. Piątowski, 575-609. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 13. Kremis, Jerzy, i Radosław Strugała. 2016. "Komentarz do art. 1014." W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, i Piotr Machnikowski, 1838. Wyd. 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Kremis, Jerzy, i Radosław Strugała. 2016. "Komentarz do art. 1022." W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, i Piotr Machnikowski, 1847. Wyd. 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Księżak, Paweł. 2012. Zachowek w polskim prawie spadkowym. Wyd. 2. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 16. Księżak, Paweł. 2017. Prawo spadkowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Malinowski, Andrzej. 2004. "Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w ujęciu kodeksu cywilnego." Nowy Przegląd Notarialny 4:34-43. [Google Scholar]
 18. Niezbecka, Elżbieta. 2015. "Komentarz do art. 1014." W Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. Andrzej Kidyba, 298-327. Wyd. 4. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 19. Oleszko, Aleksander. 1977. "Umowy dotyczące spadku w praktyce notarialnej." Nowe Prawo 6:838-855. [Google Scholar]
 20. Oleszko, Aleksander. 1989. Umowy prawa spadkowego oraz mające zastosowanie w sprawach spadkowych w świetle praktyki sądowej i notarialnej. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Badania Sądowego. [Google Scholar]
 21. Pazdan, Maksymilian. 1997. "Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym." Rejent 4:184-196. [Google Scholar]
 22. Pazdan, Maksymilian. 2013. "Umowy dotyczące spadku." W System Prawa Prywatnego. Tom X. Prawo spadkowe, red. Bogudar Kordasiewicz, 1029-1053. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 23. Pazdan, Maksymilian. 2015. "Komentarz do art. 1014." W Kodeks cywilny. Tom 11. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. Krzysztof Pietrzykowski, 1131-1132. Wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 24. Pazdan, Maksymilian. 2015. "Komentarz do art. 1022." W Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. Krzysztof Pietrzykowski, 1143-1144. Wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Pazdan, Maksymilian. 2015. "Komentarz do art. 1049." W Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. Krzysztof Pietrzykowski, 1201-1202. Wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Piątowski, Józef S., Hanna Witczak, i Agnieszka Kawałka. 2013. "Dziedziczenie ustawowe." W System Prawa Prywatnego. Tom X. Prawo spadkowe, red. Bogudar Kordasiewicz, 187-292. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 27. Rott-Pietrzyk, Ewa. 2006. "Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia - uwagi de lege lata i de lege ferenda." Rejent 3:105-119. [Google Scholar]
 28. Skowrońska-Bocian, Elżbieta, i Jacek Wierciński. 2013. "Komentarz do art. 1014." W Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. Jacek Gudowski, 265-266. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 29. Skowrońska-Bocian, Elżbieta, i Jacek Wierciński. 2013. "Komentarz do art. 1022." W Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. Jacek Gudowski, 277-278. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 30. Szaciński, Mieczysław. 1962. "Wydziedziczenie w polskim prawie spadkowym." Nowe Prawo 7-8:1000. [Google Scholar]
 31. Witczak, Hanna. 2013. Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 32. Wolak, Grzegorz. 2016. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.