Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Principle of Equality before the Law vis-a-vis Social Exclusion

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4783  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The aim of this study, whose material scope will be determined by the Polish (constitutional), international (human rights-related) and EU legal order, is to refer the principle of equality before the law to the subject matter of social exclusion. The doubt whether this principle provides a normative anchoring for the protection of an individual against social exclusion and to what extent from the perspective of efficiency of this protection a possible reference to the principle of equality before the law is sufficient has been placed in the framework of a research hypothesis. It is because if we recognize, de lege lata, that the formulation (identification) of the right to protection against social exclusion is premature, we must ask a question about programme guarantees of protection against exclusion, and in consequence, whether the principle of equality before the law plays the function of such a guarantor. The settlement of this question was made the research purpose of this study and the author uses the analytical method and the method of interpretation of the law in force in the course of her research.

References

 1. Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky. 2021. “A Theory of Equality Before the Law.” The Economic Journal 131 (636):1429-465. DOI: https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116 [Google Scholar]
 2. Blicharz, Jolanta. 2018. “Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej konstytucji i orzecznictwie trybunału konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego.” In Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, edited by Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, and Witold Małecki, 59-69. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.2 [Google Scholar]
 3. Complak, Krystian. 2002. “O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP.” In Prawa i wolności obywatelskie w konstytucji RP, edited by Bogusław Banaszak and Artur Preisner, 63-79. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Cywiński, Zbigniew. 2014a. “Równość wobec prawa.” In Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, edited by Andrzej Kojder, and Zbigniew Cywiński, 414-16. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514657.pp.414-413 [Google Scholar]
 5. Cywiński, Zbigniew. 2014b. “Wykluczenie prawne.” In Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, edited by Andrzej Kojder and Zbigniew Cywiński, 507-11. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514657.pp.507-511 [Google Scholar]
 6. Dubisz, Stanisław, ed. 2003a. Uniwersalny słownik języka polskiego. Vol. 2. H-N. Warszawa: Wydawnictwo Naukowa PWN. [Google Scholar]
 7. Dubisz, Stanisław, ed. 2003b. Uniwersalny słownik języka polskiego. Vol. 3. P-Ś. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 8. Doroszewski, Witold, ed. 1960. Słownik języka polskiego. Vol. 2. D-G. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo “Wiedza Powszechna”. [Google Scholar]
 9. Dziewięcka-Bokun, Ludmiła. 1998. “Ekskluzja społeczna w Europie.” Polityka Społeczna 10:5. [Google Scholar]
 10. Folak, Łukasz. 2018. “Paradoksy dotyczące zasady równości.” In Równość w prawie administracyjnym, edited by Jerzy Korczak, and Piotr Lisowski, 21-44. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Gowder, Paul. 2013. “The Rule of Law and Equality.” Law and Philosophy 32 (5):565- 618. DOI: https://doi.org/10.1007/s10982-012-9161-2 [Google Scholar]
 12. Grotowska-Leder, Jolanta. 2005. “Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne.” In Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, edited by Jolanta Grotowska-Leder, and Krystyna Faliszek, 25-44. Toruń: Wydawnictwo Akapit. [Google Scholar]
 13. Kwaśniewski, Jerzy. 2010. “Wpływ norm prawnych na procesy wykluczenia społecznego.” In Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, edited by Anna Turska, 189-206. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Lenoir, René. 1974. Les exclus: un Francais sur dix. Paris: Seuil. [Google Scholar]
 15. Makarewicz-Marcinkiewicz, Agnieszka. 2015. “Ekskluzja społeczna – zjawisko społeczne czy ‘temat zastępczy’?” Wrocławskie Studia Politologiczne 18:149-59. [Google Scholar]
 16. Masternak-Kubiak, Małgorzata. 2002. “Prawo do równego traktowania.” In Prawa i wolności obywatelskie w konstytucji RP, edited by Bogusław Banaszak, and Artur Preisner, 119-37. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Piechowiak, Marek. 2009. “Konstytucja wobec wykluczenia społecznego.” In Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, edited by Zdzisław Kędzia, and Antoni Rost, 125-45. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 18. Król, Paweł. 2018. “Autonomiczność zasady równości w prawie administracyjnym.” In Równość w prawie administracyjnym, edited by Jerzy Korczak, and Piotr Lisowski, 91. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 19. Szatur-Jaworska, Barbara. 2005. “Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych.” In Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, edited by Jolanta Grotowska-Leder, and Krystyna Faliszek, 63-72. Toruń: Wydawnictwo Akapit. [Google Scholar]
 20. Tuleja, Piotr. 2009. “Prawa jednostki do ochrony przed wykluczeniem a konstytucyjne zadania państwa.” In Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, edited by Zdzisław Kędzia, and Antoni Rost, 147-63. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 21. Zdanowicz, Mieczysława. 2009. “Ochrona uchodźców przed wykluczeniem społecznym.” In Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, edited by Zdzisław Kędzia, and Antoni Rost, 183-97. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.