Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Selected Problems Concerning the Legal Status of the Transmitee in Polish Inheritance Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-30  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The matter of legal succession after the entity called transmitee who was appointed to inherit and died before definitive acquisition of inheritance is regulated according to the article 1017 of Civil Code. Since the regulation is quite laconic it is extremely complicated to establish legal status of the transmitee. Lack of adequate normative conclusions results in many controversies. No unequivocal statement in any terms of legal status of the transmitee can be found in the literature. Especially with regard to such issue as source of powers for the transmitee to make a statement on the succession after the testator as well as the most complex matter that is multiplicity of transmitees and the number and contents of declarations they make regarding inheritance from the testator of the transmitee.

References

 1. Baziński, Aleksander. 1948. Prawo spadkowe. Komentarz. Łódź: „Prawo”. [Google Scholar]
 2. Borysiak, Witold. 2013a. „Komentarz do art. 1015.” W Kodeks cywilny. Komentarz. T. 3: Spadki, red. Konrad Osajda, 805–19. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Borysiak, Witold. 2013b. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. Komentarz. T. 3: Spadki, red. Konrad Osajda, 822–35. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Celiński, Dariusz. 2014. „Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone przed notariuszem – wybrane zagadnienia praktyczne.” Nowy Przegląd Notarialny 3:17–35. [Google Scholar]
 5. Chojnowski, Władysław. 1951. Prawo spadkowe. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski. [Google Scholar]
 6. Cichoń, Piotr. 2010. „Problem wielości transmitariuszy.” Przegląd Sądowy 10:71–78. [Google Scholar]
 7. Ciszewski, Jerzy, i Jakub Knabe. 2013. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Jerzy Ciszewski, 1743–744. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 8. Domińczyk. Tadeusz. 2014. „Przyjęcie i odrzucenie spadku.” W Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 8, red. Krzysztof Ślebzak, 64–76. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 9. Gorczyński. Grzegorz. 2012. „Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku – uwagi de lege ferenda.” W Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. Anna Dańko–Roesler, Jerzy Jacyszyn, Maksymilian Pazdan, i Wojciech Popiołek, 131–42. Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy RP. [Google Scholar]
 10. Gorczyński. Grzegorz. 2019. „Komentarz do art. 1014.” W Kodeks cywilny. Komentarz. T. 4: Spadki (art. 922–1087), red. Magdalena Habdas, i Mariusz Fras, 542–45. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Gorczyński. Grzegorz. 2019. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. Komentarz. T. 4: Spadki (art. 922–1087), red. Magdalena Habdas, i Mariusz Fras, 542–45, 552–60. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 12. Gwiadomorski, Jan. 1990. Prawo spadkowe w zarysie. Opracował i zaktualizował Andrzej Mączyński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 13. Kawałko, Agnieszka. 2019. „Komentarz do art. 925.” W Kodeks cywilny. Komentarz. T. 4: Spadki (art. 922–1087), red. Magdalena Habdas, i Mariusz Fras, 104–12. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Kordasiewicz, Bogudar. 2015. „Przyjęcie i odrzucenie spadku.” W System Prawa Prywatnego. T. 10: Prawo spadkowe, red. Bogudar Kordasiewicz, 503–62. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Kosik, Jan. 1983. „Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku według art. 1017 k.c.” W Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Adama Szpunara, red. Andrzej Rembieliński, 279–86. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 16. Kosik, Jan. 1986. „Przyjęcie i odrzucenie spadku.” W System Prawa Cywilnego. T. 4: Prawo spadkowe, red. Józef Stanisław Piątowski, 271–91. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 17. Kremis, Jerzy, i Jarosław Strugała. 2016. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, i Piotr Machnikowski, 1841–842. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Księżak, Paweł. 2006. „Transmissio hereditatis w prawie polskim.” Rejent 9:85–99. [Google Scholar]
 19. Księżak. Paweł. 2012. Zapis windykacyjny. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 20. Księżak. Paweł. 2017. Prawo spadkowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 21. Kunicki, Aleksander. 1963. „Odrzucenie spadku przez transmitariusza.” Nowe Prawo 12:1351–361. [Google Scholar]
 22. Matuszyk. Krzysztof. 2006. „Kilka uwag o transmisji spadku.” Palestra 11–12:97–99. [Google Scholar]
 23. Niezbecka, Elżbieta. 1992. „Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku a zdolność do dziedziczenia osób fizycznych.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G, t. XXXIX, 157–67. [Google Scholar]
 24. Niezbecka. Elżbieta. 2015. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. Komentarz. T. 4: Spadki, red. Andrzej Kidyba, 314–15. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 25. Ochmann, Paweł. 2012. „Transmissio hereditatis – wybrane problemy.” Przegląd Sądowy 10:42–50. [Google Scholar]
 26. Ohanowicz, Alfred. 1947. „Przyjęcie i odrzucenie spadku w nowym prawie spadkowym.” Przegląd Notarialny t. 1, 423–32. [Google Scholar]
 27. Pazdan, Maksymilian. 2015. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. T. 2: Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. Krzysztof Pietrzykowski, 1136–137. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 28. Piątowski Józef, Stanisław, i Bogudar Kordasiewicz. 2002. Prawo spadkowe. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 29. Pisuliński, Jerzy. 1992. „Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.” Rejent 6:54–75. [Google Scholar]
 30. Przybyłowski. Kazimierz. 1948. „Czy spadkodawca może wyłączyć transmisję przy dziedziczeniu przez ustanowienie odpowiedniego podstawienia (substytucji)?” Państwo i Prawo 12:949–56. [Google Scholar]
 31. Rzewuski, Maciej. 2016. Transmisja spadku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 32. Skowrońska–Bocian Elżbieta, i Jacek Wierciński. 2017. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. Jacek Gudowski, 313–15. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 33. Sylwestrzak, Anna. 2012. „Przyjęcie i odrzucenie zapisu windykacyjnego.” Rejent 12:107–20. [Google Scholar]
 34. Szymańska. Adelajda Maria. 2010. „Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.” Białostockie Studia Prawnicze 7:267–79. [Google Scholar]
 35. Witczak, Hanna. 2013. Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 36. Witczak, Hanna. 2017. „Dopuszczalność częściowego wyłączenia od dziedziczenia w przepisach Kodeksu cywilnego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie t. X, 275–88. [Google Scholar]
 37. Witczak, Hanna, i Agnieszka Kawałko. 2015. Prawo spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 38. Wolak, Grzegorz. 2014. „Zagadnienie wielości transmitariuszy przy nabyciu spadku oraz zapisu windykacyjnego.” Monitor Prawniczy 21:1140–149. [Google Scholar]
 39. Żok, Krzysztof. 2016. „Komentarz do art. 1017.” W Kodeks cywilny. T. 2: Komentarz. Art. 450–1088, red. Maciej Gutowski, 1741–745. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.