Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Entrance of Heirs of the Deceased Partner into a Civil-Law Partnership

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6190  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The first sentence of Article 872 of the Polish Civil Code concerns entrance of the deceased partner's heirs into a civil-law partnership. It has numerous interpretative doubts which concerns the nature of joining a civil-law partnership by the deceased partner's heir. There are two competitive proposals devising in German law which can be potentially applied under Polish law on account of their similarity between Polish and German regulations. According to the first one, entrance of the deceased partner's heir into a partnership takes place on the basis of an agreement between those who live, that is contractual stipulation to a third party. According to the second one, the basis of joining a partnership by the deceased partner's heir is company's share inheritance. In the article advantages and disadvantages of both concepts have been assessed, as well as a new proposal in that regard has been formulated.

References

 1. Babiarz, Stefan. 2008. Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 2. Bednarek, Małgorzata. 2006. "Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej." In System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, edited by Ewa Łętowska, vol. V, 867-905. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Borysiak, Witold. 2013. Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 4. Brox, Hans, and Wolf D. Walker. 2010. Erbrecht. München: Verlag C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Ciszewski, Jerzy. 2000. Spółka cywilna. Poznań: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi. [Google Scholar]
 6. Edenhofer, Wolfgang. 2010. "Kommentar zu § 1922." In Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch, 2146-2154. München: Verlag C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Grzybowski, Stefan. 1976. "Spółka cywilna." In System prawa cywilnego. T. III. Cz. 2. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, edited by Witold Czachórski, volume edited by Stefan Grzybowski, 801-840. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 8. Herbet, Andrzej. 2008. Spółka cywilna. Konstrukcja prawna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Ignaczewski, Jacek. 2004. Prawo spadkowe. Art. 922-1088 KC. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Kidyba, Andrzej, and Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak. 2010. "Komentarz do art. 872." In Kodeks cywilny. Komentarz. T. III. Zobowiązania – część szczególna, edited by Andrzej Kidyba, 1132-1136. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Kremis, Józef. 2016. "Komentarz do art. 922." In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Edward Gniewek, and Piotr Machnikowski, 1674-1692. Ed. 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Księżak, Paweł. 2012. Zapis windykacyjny. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 13. Księżak, Paweł. 2017. Prawo spadkowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Machnikowski, Piotr. 2016. "Komentarz do art. 393." In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Edward Gniewek, and Piotr Machnikowski, 739-743. Ed. 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Mleko, Łukasz. 2011. "O zapisie windykacyjnym i wprowadzeniu do systemu prawnego darowizny na wypadek śmierci." Legal Forum 4-5:94-111. [Google Scholar]
 16. Morek, Rafał. 2013. "Komentarz do art. 393." In Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. edited by Konrad Osajda, vol. II, 250-257. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Niezbecka, Elżbieta. 2012. Kodeks cywilny. Komentarz. T. IV Spadki, edited by Andrzej Kidyba. Ed. 3. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 18. Olejniczak, Adam. 2010. "Komentarz do art. 393." In Kodeks cywilny. Komentarz. T. III. Zobowiązania – część ogólna, edited by Andrzej Kidyba, 272-278. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 19. Piątowski, Stanisław J. 2002. Prawo spadkowe. Zarys wykładu. Ed. 5 updated and completed by Bogudar Kordasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 20. Pietrzykowski, Janusz. 1972. "Komentarz do art. 922." In Kodeks cywilny. Komentarz. T. III. Księga czwarta - spadki. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, edited by Janusz Pietrzykowski, 1817-1830. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 21. Pietrzykowski, Krzysztof. 2009. "Komentarz do art. 872." In Kodeks cywilny. T. II. Komentarz do art. 450-1088, edited by Krzysztof Pietrzykowski, 805. Ed. 5. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Popiołek, Wojciech. 2008. "Komentarz do art. 393." In Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, edited by Krzysztof Pietrzykowski, vol. I, 1155-1163. Ed. 5. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 23. Radwański, Zbigniew. 1981. "Umowy odnoszące się do osób trzecich." In System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, edited by Zbigniew Radwański, 442-458. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 24. Schlüter, Wilfried. 2000. Erbrecht. München: Verlag C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Skowrońska-Bocian, Ewa. 2011. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki. Ed. 10. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 26. Skowrońska-Bocian, Ewa. 2011. Prawo spadkowe. Ed. 8. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 27. Sójka, Tomasz, and Robert Szyszko. 2016. "Komentarz do art. 872." In Kodeks cywilny. T. II. Komentarz do art. 450-1088, edited by Maciej Gutowski, 1211. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 28. Sprau, Hartwig. 2010. "Kommentar zu § 727." In Palandt. Blirgerliches Gesetzbuch, 1173-1174. München: Verlag C.H. Beck. [Google Scholar]
 29. Stecki, Lech. 1989. "Komentarz do art. 872." In Kodeks cywilny z komentarzem, edited by Jan Winiarz, 785. Ed. 2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 30. Stürner, Rolf. 2015. "Kommentar zu § 2032." In Blirgerliches Gesetzbuch mit Rom-I, Rom­II, Rom-III-VO, EG-UntVO/HuntPrpt und EuErbY O. Kommentar, Hrsg. Rolf Stürner, 2076-2079. Ed. 16. München: Verlag C.H. Beck. [Google Scholar]
 31. Turłukowski, Jarosław. 2014. lnstytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 32. Uliasz, Roman. 2010. Komentarz do art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.64. 16. 93). LEX/el. [Google Scholar]
 33. Zakrzewski, Piotr. 2012. "Zapis windykacyjny." Przegląd Sądowy 2:7-24. [Google Scholar]
 34. Zakrzewski, Piotr. 2013. "Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym." Przegląd Prawa Handlowego 5:17-25. [Google Scholar]
 35. Zakrzewski, Piotr. 2015. "Wejście spadkobierców wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce." In Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, edited by Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Kalkut, 874-900. Wrocław: Oficyna Prawnicza. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.