Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 1 (2019)

Artykuły

Weryfikacja decyzji reprywatyzacyjnej w postępowaniu przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-4  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza trybu weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnej w postępowaniu przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Postępowanie przed Komisją jest szczególnym rodzajem trybu nadzwyczajnego weryfikacji decyzji. Ustawa o Komisji zawiera regulacje odbiegające od Kodeksu postępowania administracyjnego, które wynikają m.in. ze szczególnej pozycji ustrojowej Komisji oraz przedmiotu postępowania. Kontrola prawidłowości decyzji reprywatyzacyjnej została oparta na wypracowanej w doktrynie teorii gradacji wad, uwzględniającej naruszenie interesu społecznego.

Bibliografia

 1. Adamiak, Barbara. 1986. Wadliwość decyzji administracyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara. 2012. „Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego.” Państwo i Prawo 3:45–54. [Google Scholar]
 3. Adamiak, Barbara. 2018. „Dekodyfikacji nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego.” W Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Wojciech Chróścielewski, i Zbigniew Kmieciak, 33–44. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Adamiak, Barbara, i Jacek Borkowski. 2008. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 5. Adamiak, Barbara, i Jacek Borkowski. 2017. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Chróścielewski, Wojciech. 2018. „Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1:9–26. [Google Scholar]
 7. Hauser, Roman, Zygmunt Niewiadomski, i Andrzej Wróbel, red. 2017. System Prawa Administracyjnego. T. 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Hilarowicz, Tadeusz. 1924. Ogólne zasady teorji administracji, zasady ustroju rządowych władz administracyjnych i postępowania administracyjnego. Dodatek. Tematy do ćwiczeń administracyjnych. Streszczenie 6-ciu wykładów, wygłoszonych na kursie dla urzędników państwowych, w listopadzie – grudniu 1924 r. Warszawa: Nakład Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Państwowych. [Google Scholar]
 9. Jaśkowska, Małgorzata, i Andrzej Wróbel. 2016. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Kabat, Andrzej. 2009. „Orzeczenie wojewódzkiego sadu administracyjnego uwzgledniającego skargę̨ na decyzję lub postanowienie.” W Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, red. Jerzy Posłuszny, Zbigniew Czarnik, i Robert Sawuła, 160. Przemyśl–Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. [Google Scholar]
 11. Ochendowski, Eugeniusz. 1997. Prawo Administracyjne. Część ogólna. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. [Google Scholar]
 12. Sługocki, Janusz. 2007. Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 13. Starościak, Jerzy. 1978. „Prawne formy i metody działania administracji.” W System Prawa Administracyjnego, red. Jerzy Starościak, t. 3, 78–79. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 14. Wierzbowski, Marek, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, i Aleksandra Wiktorowska, red. 2009. Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 15. Wierzbowski, Marek, Marek Szubiakowski, i Aleksandra Wiktorowska, red. 2010. Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Wyrzykowski, Mirosław. 1986. Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 17. Zieliński, Eugeniusz. 2013. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA. [Google Scholar]
 18. Zimmermann, Jan. 2005. Prawo administracyjne. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.