Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

The Construction of a Coal Mine in the Vicinity of a National Park. Selected Environment Protection Aspects

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-2  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The environment protection legislation form a broadly coherent system of national park protection. An important problem is the need to protect the special natural values of the Polesie National Park in connection with the planned business activities involving the hard coal mining outside the protected area. The most crucial element designed to protect the national park is the need to carry out an environmental impact assessment of the planned project as provided for in the Act on providing information about the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessments. The analysis of the procedure for issuing decisions on the environmental conditions of the planned project leads to the conclusion that the possibility of obtaining a real effect on its content and the right to appeal against it to the administrative court is conditional on obtaining the right of a party to this proceeding. The National Park Director will be capable to be a party to the proceedings if he demonstrates that the area of the park is within the range of significant impact of the project, which may impose restrictions in the development of the real estate in accordance with its current intended purpose. These conditions are difficult to fulfil under the currently applicable legislation. Two solutions may be proposed for the law as it should stand. First one is granting the director of the national park the right to consult on environmental conditions in the event of possible negative impacts of the planned project on the nature of the national park. The second solution involves the widening of the catalogue of participants to the proceedings on the issuance of a decision on the environmental conditions by adding the director of the national park in case of possible adverse impacts of the planned project on the park’s natural assets.

References

 1. Dąmbska, Izabela. 1985. “Zagrożenia polskich parków narodowych.” In Zagrożenie Parków Narodowych w Polsce, ed. Krystyna Grodzińska, and Romuald Olaczek, 13–21. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 2. Dobrowolski, Grzegorz. 2011. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania “Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 3. Górski, Marek, ed. 2018. Prawo ochrony środowiska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Kapuściński, Ryszard. 1985. “Granice ingerencji (głos w dyskusji).” In Zagrożenie Parków Narodowych w Polsce, ed. Krystyna Grodzińska, and Romuald Olaczek, 105–108. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 5. Klimek, Grzegorz. 2015. “Komentarz do artykułu 29 – Powody odmowy udzielenia koncesji.” In Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, ed. Bartosz Rakoczy, 176–79. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 6. Klimek, Grzegorz. 2016. “Znaczenie i rola koncesji w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.” In Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego, ed. Bartosz Rakoczy, 75–95. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Klimek, Grzegorz. 2017. “Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego.” In Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, ed. Bartosz Rakoczy, 63–80. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 8. Kosieradzka–Federczyk, Agata. 2012. “Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądów administracyjnych.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1:46–49. [Google Scholar]
 9. Kozieł, Edyta, and Marcin Kozieł. 2005. “Społeczne uwarunkowania konfliktów ekologicznych w Poleskim Parku Narodowym.” In Między ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony; konflikty, człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, ed. Adam Hibszer, and Józef Partyka, 53–61. Sosnowiec – Ojców: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy. [Google Scholar]
 10. Królikowska, Karolina. 2007. Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”. [Google Scholar]
 11. Łuczyńska–Bruzda, Maria. 1985. “Zagrożenia parków narodowych w oczach planisty.” In Zagrożenie Parków Narodowych w Polsce, ed. Krystyna Grodzińska, and Romuald Olaczek, 79–84. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 12. Mikosz, Ryszard. 2008. “Koncesja na wydobywanie kopalin jako prawny instrument ochrony środowiska.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, no. 2–4:9–15. [Google Scholar]
 13. Otawski, Piotr. 2007. “Obszary ochrony przyrody a system planowania przestrzennego w Polsce.” In Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, ed. Stefan Kozłowski, and Paulina Legutko–Kobus, 130–39. Lublin: KUL. [Google Scholar]
 14. Otto, James, Naito Koh, and George (Rock) Pring. 1999. “Environmental regulation of exploration and mining operations in Asian countries.” Natural Resources Forum 23:323–34. DOI: 10.1111/j.1477-8947.1999.tb00920.x. [Google Scholar]
 15. Schwarz, Hubert. 2012. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Wrocław: Salome. [Google Scholar]
 16. Solon, Jerzy. 2005. “Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów «człowiek – przyroda» w polskich parkach narodowych?” In Między ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony; konflikty, człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, ed. Adam Hibszer, and Józef Partyka, 9–17. Sosnowiec – Ojców: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy. [Google Scholar]
 17. Śliwa, Joanna. 2015. “Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.” Samorząd Terytorialny 9:23–41. [Google Scholar]
 18. Wawryk, Alexandra. 2014. “Conservation and Access to Land for Mining in Protected Areas: The Conflict Over Mining in South Australia’s Arkaroola Wilderness Sanctuary.” Journal of Environmental Law 26, no. 2:291–317. [Google Scholar]
 19. Wilk–Ilewicz, Agnieszka. 2015. “Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia według wymogów prawa Unii Europejskiej.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4:52–80. [Google Scholar]
 20. Wójcik, Bożenna. 2001. “Europejska sieć ekologiczna Natura 2000.” In Wdrażanie Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce i związane z tym problemy, ed. Bożenna Wójcik, 7–14. Warszawa: InRZR. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.