Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Register of Benefits – Current State and Authors’ Proposal for Changes

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8893  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

In this article, the Authors assess the institution of the register of benefits kept by the State Electoral Commission (PKW) and the Speakers of the Sejm and the Senate. This assessment can be tremendously helpful in answering the question whether the institution of the register of benefits requires a change in its operating model. The answer to the question posed in this way is significant insofar as, on the one hand, a review of the law regulating the institution of the register of benefits and the practice of its application shows that the implementation of statutory obligations still largely depends on the goodwill of those subject to the statutory obligation, if only due to the lack of a sanctioning norm. On the other hand, the legislation governing the register of benefits has raised long-standing concerns, which are also shared by the authors of this publication. These concerns centre on the problems related to overcoming the challenges in developing this institution, especially in a time when the environment is changing dynamically, but above all to the challenges associated with its day-to-day application.

Bibliografia

 1. Ferfecki, Wiktor. 2014. “Zapomniany rejestr korzyści.” Rzeczpospolita [accessed: 11.02.2024]. [Google Scholar]
 2. Galińska-Rączy, Irena. 2003. “Sprawa aktualizacji danych zawartych w Rejestrze Korzyści.” In Ekspertyzy i Opinie Prawne Biuletynu Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, vol. 1. [Google Scholar]
 3. Horbaczewski, Robert. 2023. “Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji.” https://www.prawo.pl/samorzad/dane-w-rejstrze-korzysci-przez-6-lat-nowelizacja-przepisow,520481.html [accessed: 02.11.2024]. [Google Scholar]
 4. Iwański, Mikołaj. 2009. “Zwyczaj jako «okoliczność wyłączająca bezprawność» wręczania lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1:194-224. [Google Scholar]
 5. Iwański, Mikołaj. 2016. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja. [Google Scholar]
 6. Kissinger, Henry. 2014. O Chinach. Wydawnictwo Czarne. [Google Scholar]
 7. Kozłowska, Małgorzata. 2021. “Rejestr korzyści jako narzędzie przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.” In Ewolucja elektronicznej administracji publicznej, edited by Renata Kusiak-Winter, and Jerzy Korczak, 31-42. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Faculty of Law, Administration, and Economy of the University of Wrocław. DOI: 10.34616/23.21.007. [Google Scholar]
 8. Krześnicki, Ireneusz. 2015. “Rejestr korzyści, czyli brak konkretnych definicji i sankcji.” https://www.prawo.pl/samorzad/rejestr-korzysci,98404.html [accessed: 11.02.2024]. [Google Scholar]
 9. Kubiak, Rafał. 2015. “Czy istnieje «kontratyp zwyczaju»?” Prokuratura i Prawo 7-8:82-110. [Google Scholar]
 10. Kuczma, Paweł. 2012. “Funkcje lobbing.” Państwo i Prawo 8:61-75. [Google Scholar]
 11. Nichols, Robert. 2018. “Corruption.” In The Oxford Handbook of Demosthenes, edited by Martin Gunther, 167-78. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198713852.001.0001. [Google Scholar]
 12. Nieśpiał, Tomasz. 2008. “Co dziesiąty poseł nie wypełnił rejestru korzyści.” Rzeczpospolita [accessed: 11.02.2024]. [Google Scholar]
 13. Podgłódek, Andrzej, Bogusław Szmulik, and Radosław Zenderowski. 2022. Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Rzetecka-Gil, Agnieszka. 2021. “Article 1.” In Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz. Lex el. [Google Scholar]
 15. Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, and Zofia Łempicka. 1969. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 16. Skory, Tomasz. 2014. “Rejestr Korzyści i ... zdziwień.” RMF24 [accessed: 11.02.2014]. [Google Scholar]
 17. Suwaj, Patrycja J. 2009. “4.2.2. Instrumenty majątkowe.” In Konflikt interesów w administracji publicznej. Lex el. [Google Scholar]
 18. Sylwestrzak, Anna. 2023. Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, edited by Małgorzata Balwicka-Szczyrba. Lex el. [Google Scholar]
 19. Szewc, Tomasz. 2016. “Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych.” Samorząd Terytorialny 4:45-54. [Google Scholar]
 20. Tarapata, Szymon. 2023. “O legalności przyjmowania prezentów przez osoby pełniące funkcje publiczne – uwagi polemiczne.” Prokuratura i Prawo 2:5-28. [Google Scholar]
 21. Wierzbica, Anna. 2017. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz. Legalis el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.