Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Employment of People with Disabilities as Office Employees in the Public Administration in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-15  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

Unemployment among people with disabilities of working age is a problem throughout Europe, including Poland. Here, the national employment rate is only 26.5%, almost twice as low as the European Union average. Private sector is the main workplace for people with disabilities in Poland. In the last decade, hope for improvement in the employment situation of this social group has been discerned in the public sector. Legislation obliging employers to employ people with disabilities and giving people with disabilities priority in public sector employment was expected to mobilize them. The article verifies the compliance of the state of practice with the current law within the framework of the title issue. The article presents basic legal regulations in the field of employment of people with disabilities in the public administration including civil service, both international and national. It then presents the recruitment procedure for civil servant positions in the public administration. The paper concludes with a presentation of the state of the practice of hiring people with disabilities in the public administration, distinguishing between systemic barriers, barriers on the part of public employers and barriers on the part of people with disabilities.

References

 1. Biel–Ziółek, Katarzyna. 2017. “Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych.” Rozprawy i Artykuły Naukowe Nauczyciel i Szkoła 3:13–32. [Google Scholar]
 2. Borowiecki, Paweł. 2016. “Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej – przegląd wybranych badań.” Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 3:81–91. [Google Scholar]
 3. Dubowik, Anna. 2016. „Zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych – aktualne problemy.” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 23:343–62. [Google Scholar]
 4. Hećma, Łukasz. 2017. “Realizacja zadań władz publicznych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych na podstawie wybranych przykładów i sytuacji życiowej osób pobierających rentę socjalną.” In Państwo dobrze urządzone. Aspekty etyczne i prawne bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, edited by Jacek Zieliński, Agata Opalska, and Marta Piątek, 4–12. Olsztyn: Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie. [Google Scholar]
 5. Jaglarz, Ewa. 2017. “Praca i jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Prawny i społeczny wymiar funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnością.” Studia Socialia Cracoviensia 2:181–96. http://dx.doi.org/10.15633/ssc.2463 [Google Scholar]
 6. Kołodziejska, Adelajda. 2012. “Niepełnosprawni a polski rynek pracy.” https://publicystyka.ngo.pl/niepelnosprawni-a-polski-rynek-pracy [accessed: 07.01.2021]. [Google Scholar]
 7. Konarska, Paulina. 2014. “Kształcenie osób niepełnosprawnych w świetle aktualnych regulacji prawnych.” Forum Prawnicze 5 (25):42–57. [Google Scholar]
 8. Koza, Andrzej. 2016. “System kwotowy jako źródło problemów finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 50, no. 4:257–67. [Google Scholar]
 9. Kryńska, Elżbieta. 2013. “Analiza obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.” In Prawne i instytucjonalne rozwiązania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – Raport, edited by Elżbieta Kryńska, 25–38. Warsaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. [Google Scholar]
 10. Kubicki, Paweł. 2019. Wyzwania polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnością – Raport. Warsaw: Polski Instytut Ekonomiczny. [Google Scholar]
 11. Kwiatkowska–Citucha, Dorota, Urszula Załuska, and Alicja Grześkowiak. 2020. Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Bariery skutecznej inkluzji w miejscu pracy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [Google Scholar]
 12. Pawłowska–Cyprysiak, Karolina, Maria Konarska, and Dorota Żołnierczyk–Zreda. 2013. “Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo.” Medycyna Pracy 64, no. 2:227–37. http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893/2013/0019 [Google Scholar]
 13. Piechowicz, Michał. 2016. “Fundusze Strukturalne w perspektywie 2014–2020.” In Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014–2020, edited by Marcin Kleinowski, Michał Piechowicz, and Małgorzata Sikora-Gaca, 17–42. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 14. Radwan, Artur. 2018. “Urzędy wolą płacić na PFRON niż zatrudniać niepełnosprawnych.” Dziennik Gazeta Prawna. https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1134586,zatrudnienie-niepelnosprawnych-w-urzedach.html [accessed: 08.01.2021]. [Google Scholar]
 15. Stanisławski, Piotr. 2007. “Wolą płacić milionowe kary.” http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=19947 [accessed: 08.01.2021]. [Google Scholar]
 16. Żebrowski, Paweł. 2019. “Resorty płacą na PFRON nie zatrudniając niepełnosprawnych.” https://www.prawo.pl/kadry/administracja-publiczna-w-polsce-nie-zatrudniawystarczajaco,380936.html [accessed: 07.01.2021]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.