Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Principles of Civil Service as an Element of the Modern State

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-12  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The paper deals with the need for legal regulation and application of legal principles as leading legal concepts in civil service and civil service relationships in the Slovak Republic. The paper points at the central importance and content of individual civil service principles whose regulation and application are to considerably contribute to the development of modern and functioning civil service as a crucial personal element of the functioning of civil service in the Slovak Republic.

References

  1. Košičiarová, Soňa. 2012. Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. Bratislava: Iura Edition. [Google Scholar]
  2. Košičiarová, Soňa. 2017. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2nd edition. Plzeň: Aleš Čeněk. [Google Scholar]
  3. Kuril, Jozef. 2018. Verejná a štátna služba. Vybrané otázky. 1st edition. Bratislava: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  4. Trykar, Luděk. 2008. Služební poměr státních zaměstnanců. 1st edition. Praha: Leges. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.