Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Strengthening the Effectiveness of the Corporate Compliance System in a Group of Companies – after the Amendment of the Code of Commercial Companies in 2022

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5130  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The aim of the article is to discuss the changes adopted in the Code of Commercial Companies in 2022, which are the most significant since its adoption, i.e., since 2000. The changes not only regulated the functioning of the group of companies, but also made it possible to establish a corporate compliance system in the group of companies, aimed at strengthening the effectiveness of counteracting many negative phenomena, including corruption. The publication is another part of the Authors’ research in the area of compliance and corporate governance, the results of which were partially used in the work of the Corporate Governance Reform Committee introducing the abovementioned changes to the Code of Commercial Companies. Finally, the publication also presents the theoretical and practical aspects of establishing a corporate compliance system in a group of companies.

References

 1. Gajewski, Dominik. 2005. Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych. Warszawa: Dom wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 2. Koładkiewicz, Izabela. 2013. Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Google Scholar]
 3. Konieczny, Jerzy. 2012. “Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki.” Państwo i Prawo 67, no. 1:3-16. [Google Scholar]
 4. Kwaśnicki, Radosław L. 2005. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Liautaud, Bernard, and Mark Hammond. 2003. e-Business Intelligence: od informacji przez wiedzę do zysków. Warszawa: Premium Technology. [Google Scholar]
 6. Lizak, Robert. 2019. “Compliance to nie 31.” Radca prawny 182:29-31. [Google Scholar]
 7. Lizak, Robert, and Sebastian Skuza. 2017a. “Propozycje ograniczenia nadużyć w VAT z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence. Autorskie propozycje wniosków de lege ferenda.” In Monografie Prawnicze. Międzynarodowe Unikanie Opodatkowania. Wybrane Zagadnienia, edited by Dominik Gajewski, 195-208: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Lizak, Robert, and Sebastian Skuza. 2017b. “The supervision issues over the activity in the entities of the capital group. De lege lata and the lege ferenda.” In The financial law towards challenges of the XXI century, edited by Michal Radvan, Jolanta Gliniecka, Tomasz Sowiński, et al., 549-65. Publications of the Masaryk University, Conference Proceedings. [Google Scholar]
 9. Lizak, Robert, and Sebastian Skuza. 2018. “Regulations and corporate governance principles strengthening the effectiveness of internal control, compliance and audit in the capital group.” Financial Law Review 12, no. 4:51-63. Doi: 10.4467/22996834FLR.18.021.10002 DOI: https://doi.org/10.4467/22996834FLR.18.021.10002 [Google Scholar]
 10. Lizak, Robert, and Sebastian Skuza. 2021. “The Activity of the Parent Company Supervisory Board Chairman in Terms of Truth, Time and Cooperation.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 14, no. 1:355-68. Doi: 10.32084/tekapr.2021.14.1-30 DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-30 [Google Scholar]
 11. McNulty, Terry, Andrew Pettigrew, Greg G. Jobome, and Clare Morris. 2011. “The role, power and influence of company chairs.” Journal of Management and Governance 15:91-121. Doi: 10.1007/s10997-009-9119-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10997-009-9119-4 [Google Scholar]
 12. Ochman, Piotr. 2012. “Z problematyki zakazu pełnienia funkcji piastuna organu w spółkach handlowych – uwagi na marginesie przepisu art. 18 § 2 k.s.h.” Rejent 12:69-96. [Google Scholar]
 13. Opalski, Adam, and Krzysztof Oplustil. 2013. “Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych.” Przegląd Prawa Handlowego 3:11-23. [Google Scholar]
 14. Płonka, Ewa. 1994. “Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki kapitałowej wobec spółki (art. 292 i 474 k.s.h.).” Kwartalnik Prawa Prywatnego 9:207-27. [Google Scholar]
 15. Postuła, Igor. 2013. Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA. [Google Scholar]
 16. Sławik, Karol. 2003. Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 17. Thierauf, Robert J. 2001. Effective Business Intelligence Systems. Westport, Connecticut and London: Quorum Books. [Google Scholar]
 18. Wajda, Dominika. 2018. “Prawomocne skazanie za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. a pełnienie funkcji w organie spółki kapitałowej.” Przegląd Prawa Handlowego 2:22-27. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.