Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Man is Himself Through Truth. In Search of the Foundations of Karol Wojtyła’s and Tadeusz Styczeń’s Personalism

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5135  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The paper discusses one of the key aspects of Karol Wojtyła’s and Tadeusz Styczeń’s ethics, namely, the dependence of freedom on truth. By building their ethics within the framework of the classic metaphysics, both the thinkers were convinced a range of the intellectual and moral errors of the present times, which are dangerous to man, spring from the breach of that constitutive bond between these fundamental values. The article is a reconstruction of the understanding of the relationship between freedom and truth as underlying the mutually supplementary personalist ethics of Wojtyła and Styczeń, with the dignity of the human person as its conceptual centre. The same triad of values, dignity – freedom – truth, in particular, the truth about the human person, would, for John Paul II, become the criterion of evaluation of the human culture and actions taken in the social dimension.

References

 1. Chudy, Wojciech. 2007. Społeczeństwo zakłamane. Part 2. Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie. Warszawa: Oficyna Naukowa. [Google Scholar]
 2. Lekka-Kowalik, Agnieszka. 2017. “Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka.” Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli 1:75-86. [Google Scholar]
 3. Merecki, Jarosław. 1995. “Sumienie a prawda i prawo moralne.” In ,,Veritatis splendor”. Tekst i komentarze, edited by Andrzej Szostek, 207-19. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 4. Scola, Angelo. 2010. Doświadczenie człowieka. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 5. Styczeń, Tadeusz. 1993a. “Nienarodzony miarą demokracji.” In Wprowadzenie do etyki, edited by Maria Filipiak, and Andrzej Szostek, 175-88. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 6. Styczeń, Tadeusz. 1993b. “Objawiać osobę.” In Wprowadzenie do etyki, edited by Maria Filipiak, and Andrzej Szostek, 13-21. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 7. Styczeń, Tadeusz. 1993c. “Uwagi o istocie moralności.” In Wprowadzenie do etyki, edited by Maria Filipiak, and Andrzej Szostek, 28-42. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Styczeń, Tadeusz. 1993d. “Wolność w prawdzie.” In Wprowadzenie do etyki, edited by Maria Filipiak, and Andrzej Szostek, 83-95. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 9. Styczeń, Tadeusz. 2013a. “Prawda o człowieku miarą jego afirmacji. O gwarancjach zabezpieczających humanizm przed wyrodzeniem się w antyhumanizm.” In Dzieła zebrane. Part 3: Objawiać osobę, edited by Alfred M. Wierzbicki, 251-61. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Jana Pawła II. [Google Scholar]
 10. Styczeń, Tadeusz. 2013b. “Problem człowieka problemem miłości.” In Dzieła zebrane. Part. 3: Objawiać osobę, edited by Alfred M. Wierzbicki, 121-45. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 11. Styczeń, Tadeusz. 2013c. “Sumienie – źródło wolności czy zniewolenia?” In Dzieła zebrane. Part 3. Objawiać osobę, edited by Alfred M. Wierzbicki, 179-95. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Jana Pawła II. [Google Scholar]
 12. Szostek, Andrzej. 1990. Natura, rozum, wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej. Rzym: Fundacja Jana Pawła II. [Google Scholar]
 13. Szostek, Andrzej. 1991. “Wolność-prawda-sumienie.” Ethos 3-4(15-16):25-37. [Google Scholar]
 14. Szostek, Andrzej. 2014. Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 15. Wierzbicki, Alfred M. 2021. Osoba i moralność. Personalizm w etyce Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Wojtyła, Karol. 1976. “Osoba: podmiot i wspólnota.” Roczniki Filozoficzne 24:5-39. [Google Scholar]
 17. Wojtyła, Karol. 1980. Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976. Paris: Éditions du Dialogue. [Google Scholar]
 18. Wojtyła, Karol. 1991. Człowiek w polu odpowiedzialności. Rzym-Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 19. Wojtyła, Karol. 1994. “Osoba i czyn.” In “Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, edited by Tadeusz Styczeń, et al. 43-344. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL. [Google Scholar]
 20. Wojtyła, Karol. 2001. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 21. Wojtyła, Karol. 2011. “Odpowiedź na pytanie o tematy soborowe nadesłane do Komisji Przedprzygotowawczej.” In Robert Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. [Google Scholar]
 22. Wojtyła, Wojciech. 2020. Osoba, społeczność, demokracja. W poszukiwaniu personalistycznych podstaw władzy społecznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.