Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

From Post-Truth to Post-Justice? In Defence of Truth in the Era of Post-Truth. A Contribution to the Debate

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5311  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The article explores the interplay between truth and justice, two primary values in humanistic and social spheres. The thesis maintains that even in the post-truth era, where facts are often disregarded, justice still motivates an individual to seek objective truth. Ultimately, justice is a crucial norm in society and cannot be abandoned for the betterment of humanity. To foster a just society, it is imperative to acknowledge and recognise objective truths. Therefore, comprehending mankind and the fundamentals of social structures is crucial for the attainment of fair and impartial interpersonal relationships. The absence of truth compromises the credibility of justice, resulting in vacuous verbiage from politicians, a mere slogan and a façade for totalitarian regimes.

References

 1. Arystoteles. 1956. Etyka nikomachejska. Translated by Daniela Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 2. Arystoteles. Metafizyka. 1984. Translated by Kazimierz Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 3. Bartkowski, Jerzy. 2018. “Prawda jako dobro wspólne i kapitał społeczny.” In Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, edited by Tomasz Grabowski, et al., 15-43. Kraków: Akademia Ignatianum. [Google Scholar]
 4. Chudy, Wojciech. 2003. Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób. Warszawa: Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 5. Chudy, Wojciech. 2007a. Społeczeństwo zakłamane. Vol 2: Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 6. Chudy, Wojciech. 2007b. “Osoba ludzka w społeczeństwie.” In Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, edited by Stanisław Fel and Józef Kupny, 31-56. Katowice: Księgarnia św. Jacka. [Google Scholar]
 7. Hayek, Friedrich. 1993. Liberałowie muszą być liberałami. In Guy Sorman, Prawdziwi myśliciele naszych czasów. Translated by Marian Miszalski. Warszawa: Czytelnik. [Google Scholar]
 8. Jaroszyński, Piotr. 1997. Etyka. Dramat życia moralnego. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek. [Google Scholar]
 9. Jaroszyński, Piotr. 2008. Człowiek i nauka. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 10. Krąpiec, Mieczysław A. 1988. Człowiek, kultura, uniwersytet. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 11. Krąpiec, Mieczysław A. 1990. Człowiek w kulturze. Rome: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Fundacja Jana Pawła II – Warszawa: Pallottinum II. [Google Scholar]
 12. Lekka-Kowalik, Agnieszka. 2017. “Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka.” Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli 1:75-86. [Google Scholar]
 13. Marks, Karol, and Fryderyk Engels. 1962. Dzieła. Vol. III. Warszawa: Czytelnik. [Google Scholar]
 14. Moń, Ryszard. 2020. “Autonomia jako autotranscendencja w prawdzie. O etyce wyrosłej z doświadczenia dziejowego i przeżywania prawd wiecznych.” Ethos 1:329-51. [Google Scholar]
 15. Pawelczyk, Piotr, and Jakub Jakubowski. 2017. “Postprawda i media. Czy potrzebujemy postprawdy?” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1:197-212. [Google Scholar]
 16. Rawls, John. 1994. Teoria sprawiedliwości. Translated by Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, and Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 17. Schramm, Wilbur, and William E. Porter. 1982. Men, Women and Media: Understanding Human Communication. New York: Longman Higher Education. [Google Scholar]
 18. Skrzydlewski, Paweł. 2003. “Błąd antropologiczny w teoriach społecznych.” In Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki, no. 5, edited by Andrzej Maryniarczyk and Katarzyna Stępień, 223-54. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 19. Stawrowski, Zbigniew. 2012. Wokół idei wspólnoty. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. [Google Scholar]
 20. Stępień, Katarzyna. 2003. “Błąd antropologiczny w dziedzinie prawa.” In Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki, no. 5, edited by Andrzej Maryniarczyk and Katarzyna Stępień, 277-96. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 21. Stróżewski, Władysław. 1982. Istnienie i wartość. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 22. Styczeń, Tadeusz. 1993. “Wolność w prawdzie.” In Wprowadzenie do etyki, edited by Maria Filipiak and Andrzej Szostek, 83-95. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 23. Styczeń, Tadeusz. 1994. “Być sobą to przekraczać siebie – O antropologii Karola Wojtyły.” In “Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, edited by Tadeusz Styczeń, et al., 493-526. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 24. Styczeń, Tadeusz. 2013a. “Osoba: podmiot we wspólnocie.” In Dzieła zebrane. Vol. 3: Objawiać osobę, edited by Alfred M. Wierzbicki, 41-68. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 25. Styczeń, Tadeusz. 2013b. “Wolność w horyzoncie prawdy.” In Dzieła zebrane. Vol. 4. Wolność w prawdzie, edited by Alfred M. Wierzbicki, 229-48. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 26. Styczeń, Tadeusz. 2013c. “Problem człowieka problemem miłości.” In Dzieła zebrane. Vol. 3: Objawiać osobę, edited by Alfred M. Wierzbicki, 121-45. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 27. Styczeń, Tadeusz. 2013d. “Etyka jako antropologia normatywna.” In Dzieła zebrane. Vol. 4: Wolność w prawdzie, edited by Alfred M. Wierzbicki, 326-48. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 28. Szostek, Andrzej. 2008. Pogadanki z etyki. Częstochowa: Tygodnik Katolicki “Niedziela”. Ślęczka, Piotr. 2007. “«Prawda jest jak powietrze» – Wojciecha Chudego filozofia kłamstwa społecznego.” Ethos 3-4:152-62. [Google Scholar]
 29. Tischner, Józef. 1982. “Etyka wartości i nadziei.” In Wobec wartości [praca zbiorowa], 131-32, Poznań: W drodze. [Google Scholar]
 30. Tischner, Józef. 1988. “Kłamstwo polityczne. Z badań nad istotą stalinizmu.” Tygodnik Powszechny 47/2056 (20 XI 1988):1. [Google Scholar]
 31. Tischner, Józef. 1990. Filozofia dramatu. Paris: Éditions du Dialogue. [Google Scholar]
 32. Tischner, Józef. 1991. Polski młyn. Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy ,,Nasza Przyszłość”. [Google Scholar]
 33. Tischner, Józef. 1993. Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 34. Tokarczyk, Roman. 1997. “Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XLIV, 137-67. [Google Scholar]
 35. Wielomski, Adam. 2007. “Populizm.” In Encyklopedia polityczna. Vol 1: Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, edited by Jacek Bartyzel, et al., 309-11. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. [Google Scholar]
 36. Wroczyński, Krzysztof. 2008. “Sprawiedliwość a prawo w cywilizacji łacińskiej.” Człowiek w Kulturze 20:215-16. [Google Scholar]
 37. Wrzesiński, Krzysztof. 1992. “Pozytywizm prawny w Polsce ludowej: przesłanki teoretyczne a konsekwencje praktyczne.” In Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, edited by Bronisław Czech, 213-15. Katowice: Ośrodek Terenowy przy sądzie Wojewódzkim. [Google Scholar]
 38. Zasępa, Tadeusz. 2000. Media – człowiek – społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie. Częstochowa: Wydawnictwo Świętego Pawła. [Google Scholar]
 39. Zdybicka, Zofia. 1990. “Człowiek – zbawcą człowieka? Uwagi o marksistowskiej teorii religii.” In Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, edited by Antoni B. Stępień, 171-200. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 40. Ziembiński, Zygmunt. 1992. O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin: Daimonion. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.