Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Human Rights and Christian Values in a Digital Society. Selected Issues

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4471  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The subject of this study is the analysis of the contact between Christian values and human rights or the concept of human rights in the context of the dynamic development of IT technology and the shaping of not only global but digital society. The new organization of society is characterized by a multiplicity of value systems which interpenetrate each other. In the area of Western culture, the human rights system occupies a central place, which has become a kind of new decalogue. The aim of this study is an attempt to define the place of traditional Christian values in a digital society. The research hypothesis was the statement that Christian values are not only timeless, but also universal and perfectly fit into the functioning of the digital society. The study uses the method of legal and dogmatic analysis of legal provisions and judgments as well as the analysis of cases of conflicts between Christian values and human rights. In my conclusions, I state that the confrontation of these two systems of values leads to the need to rebuild the organization of Christians. An ideal model may be the diaspora life of people who not only preach but also practice these values.

References

 1. Atkin, Brian, and Katrine Evans. 1999. Human rights and the common good: Christian perspectives. Auckland: Victoria University Press. [Google Scholar]
 2. Bauman, Richard. 2012. Human rights in ancient Rome. London–New York: Routledge. [Google Scholar]
 3. Bauman, Zygmunt. 2012. Etyka ponowoczesności. Translated by Janina Bauman, and Joanna Tokarska–Bakir. Warszawa: Aletheia. [Google Scholar]
 4. Bernatt, Maciej. 2009. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 5. Betts, Raymond, and Raymond F. Betts. 2004. Decolonization. London: Routledge. [Google Scholar]
 6. Blau, Judith. R., and Alberto Moncada. 2005. Human rights: Beyond the liberal vision. New York: Rowman & Littlefield. [Google Scholar]
 7. Bokwa, Ignacy. 1999. “«Kościół musi być jeden»: Karl Rahner o zjednoczeniu chrześcijan.” Studia Theologica Varsaviensia 37, no. 1:133–42. [Google Scholar]
 8. Brunt, Peter Astbury. 1998. “Marcus Aurelius and slavery.” Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 139–150. [Google Scholar]
 9. Dynia, Elżbieta. 2020. “Zasada demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka jako warunek członkostwa w Radzie Europy.” Stosunki Międzynarodowe 56, no. 4:35–50. [Google Scholar]
 10. Fabiańczyk, Adam. 2017. “Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego.” Kościół i Prawo 6, no. 2:53–66. [Google Scholar]
 11. Glanc, Marta. 2021. “Na liczniku Apostazji już ponad tysiąc osób. W tydzień z Kościoła wystąpiło 77 osób.” https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/na-liczniku-apostazji-juz-ponad-tysiac-osob-w-tydzien-z-kosciola-wystapilo-77-osob/gk7g4vy [accessed: 03.02.2022]. [Google Scholar]
 12. Granat, Mirosław. 2013. “Godność człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela (uwagi na tle art. 30 Konstytucji RP).” Studia Prawnicze KUL 2:27–33. [Google Scholar]
 13. Habermas, Jürgen. 2014. “Wizja godności człowieka i realistyczna utopia praw człowieka.” In Jürgen Habermas, Rzecz o kondycji i ustroju Europy. Translated by Andrzej Maciej Kaniowski, 13–115. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 14. Hostyński, Lesław. 2020. “Konsumpcyjna absolutyzacja wolności.” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2:127–42. [Google Scholar]
 15. Kajtoch, Roman. 2008. “Prawa człowieka w Chinach.” Krakowskie Studia Międzynarodowe 2:199–204. [Google Scholar]
 16. Kociołek–Pęksa, Anna, and Jerzy Menkes. 2018. “Aksjologia praw człowieka. O przesłankach i determinantach współczesnego dyskursu w filozofii prawa międzynarodowego.” Zeszyty Naukowe SGSP 2:119–34. [Google Scholar]
 17. Kupiszewski, Henryk. 1988. Prawo rzymskie a współczesność. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 18. Kuźniak, Brigida, and Milena Ingelevič–Citak. 2019. “Rosja wobec regulacji międzynarodowoprawnych z zakresu praw i wolności człowieka.” In Prawa człowieka wobec wezwań współczesnego świata, edited by Agnieszka Czubik, Dominika Dziwisz, and Ewa Szczepankiewicz–Rudzka, 431–44. Kraków: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 19. Laskowski, Jerzy. 1986. “Podstawowa wartość życia społecznego.” Prawo Kanoniczne 1–2:283–93. [Google Scholar]
 20. Lemieszek, Magdalena. 2013. “Wiara chrześcijańska a wolność człowieka.” Studia nad Rodziną 1:197–216. [Google Scholar]
 21. Machaj, Łukasz. 2010. “Liberalizm a prawa człowieka.” Studia Erasmiana Wratislaviensia 4:27–41. [Google Scholar]
 22. Mazowiecki, Tadeusz. 1978. “Chrześcijaństwo a prawo człowieka.” Więź 2:102–104. [Google Scholar]
 23. Michałowska, Grażyna. 2008. “Kulturowe uwarunkowania praw człowieka.” Stosunki Międzynarodowe 37, no. 1–2:9–98. [Google Scholar]
 24. Moyn, Samuel. 2012. The last utopia: human rights in history. Harvard: University Press. [Google Scholar]
 25. Piechowiak, Marek. 1997. “Pojęcie praw człowieka.” In Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, edited by Leszek Wiśniewski, 7–37. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 26. Raczyński, Mikołaj. 2017. “Realistyczna utopia praw człowieka Jürgena Habermasa.” Tekstoteka Filozoficzna 6:63–72. [Google Scholar]
 27. Robinson, Olivia F. 1998. “Crime and punishment and human rights in ancient Rome.” In Le Monde Antique et les Droits de l’Homme. Proceedings of SIHDA 1996. Centre de Droit Comparée et d’Histoire du Droit, edited by Huguette Jones, 325–34. Glasgow: University of Glasgow. [Google Scholar]
 28. Sepczyńska, Dorota. 2008. Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej. Kraków: Wydawnictwo Nomos. [Google Scholar]
 29. Sieńkowski, Marcin. 2019. “Koncepcja dobra najwyższego w ujęciu Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta.” Nurt SVD 1:236–52. [Google Scholar]
 30. Sitek, Magdalena. 2016. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 31. Sitek, Magdalena, and Małgorzata Such–Pyrgiel. 2018. “Wpływ cyberkultury na prawa człowieka.” Journal of Modern Science 39, no. 4:201–15. [Google Scholar]
 32. Sitek, Magdalena. 2018. “Treść praw człowieka w dobie globalnych determinantów egzogennych.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, no. 2:399–411. [Google Scholar]
 33. Skorowski, Henryk. 1998. “Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II.” Saeculum Christianym 5, no. 2:117–29. [Google Scholar]
 34. Stępniak, Kamil. 2019. “Koncepcja jurydyzacji czwartej generacji praw człowieka w międzynarodowym systemie ochrony.” Przegląd Sejmowy 2:97–121. [Google Scholar]
 35. Szczyrba, Sławomir. 1996. “Czy religia jest obecna w życiu społecznym? Kilka uwag w związku z zagadnieniem praw człowieka.” Łódzkie Studia Teologiczne 5, no. 1:189–98. [Google Scholar]
 36. Tuori, Kaius Tapani and Jacob Giltaij. 2015. “Human rights in antiquity?: Revisiting anachronism and Roman law, Revisiting the origins of human rights.” In Foundations: Antiquity to the Enlightenment. Part I, edited by Pamela Slotte, and Mila Halme–Tuomisaari, 39–63. Cambridge: University Press [Google Scholar]
 37. Turowski, Mariusz. 2007. “Liberalizm–między ideologią a metapolityką.” Studia Philosophica Wratislaviensia 2, no. 1:77–86. [Google Scholar]
 38. Villa–Vicencio, Charles. 2000. “Christianity and human rights.” Journal of Law and Religion 14, no. 2:579–600. [Google Scholar]
 39. Wallerstein, Immanuel. 2010. After liberalism. New York: ReadHowYouWant. Com. [Google Scholar]
 40. Wiśniewski, Adam. 2019. “Proporcjonalność i fair balance w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” Gdańskie Studia Prawnicze 42, no. 2:57–70. [Google Scholar]
 41. Wołosiuk, Beata. 2011. “Wartości chrześcijańskie w wychowywaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym.” Paedagogia Christiana 27, no. 1:185–202. [Google Scholar]
 42. Zeidler, Kaamil. 2017. “W sprawie wykładni i treści ideowych art. 20 konstytucji RP z 1997 roku.” Gdańskie Studia Prawnicze 37:75–88. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.