Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Dignitas humana and bonum commune as the Cornerstones of Human Rights in the Teaching of John Paul II

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-32  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

It seems that the awareness of the idea of human dignity as the cornerstone of infrangible human rights has become today an axiom widely accepted in Western civilisation. Pope John Paul II played a major role in the popularisation of this idea. Undoubtedly, the teachings of John Paul II were a call not only for Catholics, but for all the people of good will – stressing that human dignity, which respects each and every life, may become the basis the most important values in society: democracy and peace. In the papal teaching set out in the encyclicals, the right to life is not only a determinant of human dignity, but also a factor which enables the development of the common good. For John Paul II, the category of human dignity became the cornerstone of human rights, and it seems to be an unconditional concept that can be accepted by all – both Christians and adherents to other faiths, as well as atheists – as the basis of society. The current pope, just like his predecessors, regards the concepts of dignitas humana and bonum commune as the cornerstones of the social teaching of the papacy. In the view of Pope Francis, human rights are derived from the inalienable human dignity.

References

 1. Bayer, Richard C. 1999. Capitalism and Christianity: the possibility of Christian personalism. Washington D.C.: Georgetown University Press. [Google Scholar]
 2. Beyer, Gerald J. 2014. “John XXIII and John Paul II: the Human Rights Popes.” Ethos 27, no. 2 (106):71–75. [Google Scholar]
 3. Bertone, Tarcisio. 2003. “Katolicy a społeczeństwo pluralistyczne. Niedoskonałe prawa a odpowiedzialność ustawodawców.” Ethos 61–62:113–29. [Google Scholar]
 4. Carozza, Paolo G., and Daniel Philpott. 2012. “The Catholic Church, Human Rights, and Democracy. Convergence and Conflict with the Modern State.” Logos 15, no. 3:15–43. [Google Scholar]
 5. Clark, Stephen R.L. 2000. Biology and Christian ethics. Cambridge–UK–New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 6. Coronado, Richard J. 2011. “Centesimus Annus and Key Elements of John Paul II’s Political Economy.” https://www.benedictine.edu/academics/departments/economics/centesimus--annus-and-key-elements-john-paul-iis-political-economy [accessed: 19.09.2020]. [Google Scholar]
 7. Cortright, Steven A. 2001. Labor, solidarity, and the common good: essays on the ethical foundations of management. Durham, N.C: Carolina Academic Press. [Google Scholar]
 8. Curran, Charles. E. 1988. Tensions in moral theology. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. [Google Scholar]
 9. De Laubier, Patrick. 1988. Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II. Warsaw–Struga–Cracow: Wydawnictwo Michalineum. [Google Scholar]
 10. Dulles, Avery S.J. 2003. Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II. Cracow: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 11. Dulles, Avery S.J. 2008. Church and society: the Laurence J. McGinley lectures, 1988–2007. New York: Fordham University Press. [Google Scholar]
 12. Fenigsen, Ryszard. 1999. “Utylitaryzm Benthama–Milla–Singera a filozofia eutanazji.” In Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze, edited by Tadeusz Styczeń, and Janusz Nagórny, 335–43. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 13. Garlicki, Leszek. 2000. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warsaw: Liber. [Google Scholar]
 14. Gentry II, Thomas J. 2020. “Human Dignity, Self-determination, and the Gospel: An Enquiry into St. John Paul II’s Personalism and its Implications for Evangelization.” Studia Gilsoniana 9, no. 2:237–51. [Google Scholar]
 15. Gregg, Samuel. 2002. Challenging the Modern World: Karol Wojtyla/John Paul II and the Development of Catholic Social Teaching. Lanham Maryland: Lexington Books. [Google Scholar]
 16. Kociołek–Pęksa, Anna, and Jerzy Menkes. 2018. “Aksjologia praw człowieka. O przesłankach i determinantach współczesnego dyskursu w filozofii prawa międzynarodowego.” Zeszyty Naukowe SGSP 1–2, no. 66:119–34. [Google Scholar]
 17. Lavastida, Jose I. 2000. Health care and the common good: a Catholic theory of justice. Lanham, Maryland: University Press of America. [Google Scholar]
 18. Mazurek, Franciszek J. 1991. Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 19. May, William E. 2003. “Philosophical Anthropology and Evangelium Vitae.” Acta Philosophica 12, no. 2:311–22. [Google Scholar]
 20. Mazurkiewicz, Piotr. 2001. Kościół i demokracja. Warsaw: Instytut Wydawniczy Pax. [Google Scholar]
 21. Nagórny, Janusz. 1999. “Między «kulturą śmierci» a «kulturą życia» – wyzwania współczesności.” In Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze, edited by Tadeusz Styczeń, and Janusz Nagórny, 232–48. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 22. Neuhaus, Richard J. 1993. Biznes i Ewangelia. Wyzwania dla chrześcijanina kapitalisty. Poznań: W drodze. [Google Scholar]
 23. Novak, Michael. 1993. Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne. Poznań: W drodze. [Google Scholar]
 24. Picker, Eduard. 2007. Godność człowieka i życie ludzkie, Rozbrat dwóch fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka. Ze wstępem Roberta Spaemanna. Warsaw: Signum. [Google Scholar]
 25. Redemptor hominis. Tekst i komentarz. 1980. Cracow: Polskie Towarzystwo Teologiczne. [Google Scholar]
 26. Roger Charles, and Maclaren Drosten. 1995. Kościół w świecie współczesnym. Nauczanie społeczne Kościoła w świetle Soboru Watykańskiego II. Poznań: W drodze. [Google Scholar]
 27. Rourke, Thomas R., and Rosita A. Chazaretta Rourke. 2005. A Theory of Personalism. Lanham Maryland: Lexington Books. [Google Scholar]
 28. Sadowski, Mirosław. 2010. Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878–2005). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. [Google Scholar]
 29. Sadowski, Mirosław. 2017. “Islam a prawa człowieka.” In Konstytucja w państwie demokratycznym, edited by Sławomir Patyra, Mirosław Sadowski, and Krzysztof Urbaniak, 427–39. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje. [Google Scholar]
 30. Sadowski, Mirosław. 2019. “Kilka uwag o nauczaniu społecznym papieża Franciszka.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio G: Ius 66, no. 1:351–62. [Google Scholar]
 31. Sadowski, Mirosław. 2020. “Singer.” In Radosław Antonów, Ewa Kozerska, Elżbieta Kundera, et al., Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, 274–76. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 32. Safjan, Marek. 2002. “Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 1:223–46. [Google Scholar]
 33. Schooyans, Michael. 1991. Aborcja a polityka. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 34. Skorowski, Henryk. 1998. “Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II.” Saeculum Christianum: Pismo historyczno-społeczne 5, no. 2:117–29. [Google Scholar]
 35. Skorowski, Henryk. 2005. Prawa człowieka. 3rd edition. Warsaw: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 36. Spaemann, Robert. 2001. Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Warsaw: Oficyna Naukowa. [Google Scholar]
 37. Spindelböck, Josef. 2017. Der Kern des Naturrechts in der Perspektive der Katholischen Soziallehre. Vortrag beim Hayek-Club-Sommertreffen am 21. Juli 2017 in Salzburg. 1–18. [Google Scholar]
 38. Ślęczka, Piotr. 2003. “Spór wokół encykliki Evangelium vitae.” Ethos 61–62:49–54. [Google Scholar]
 39. Waldron, Jeremy J. 2013. Is Dignity the Foundation of Human Rights?. New York: New York University Public Law and Legal Theory Working Papers. [Google Scholar]
 40. Vitelli, Claudio. 2003. “Katolicy wobec niesprawiedliwego prawa.” Ethos 61–62:165–73. [Google Scholar]
 41. Weigel, George 1994. “Wielbłądy i igły, talenty i skarb: katolicyzm amerykański i etyka kapitalizmu.” In Etyka kapitalizmu, edited by Peter L. Berger, 121–39. Cracow: Signum. [Google Scholar]
 42. Weigel, George. 2000. Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Cracow: Znak. [Google Scholar]
 43. Zajadło, Jerzy. 1989. “Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LI, no. 2:103–17. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.