Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Protection of Life in the Legislation and Teachings of Saint John Paul II

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8031  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The paper discusses the teachings and legislation of St John Paul II on human life and its legal protection. The Pope’s attitude to abortion, euthanasia and the death penalty was subjected to closer analysis. The author also points out that the legal protection of human life in the teachings and ecclesiastical documents is closely related to the essence of democracy. According to John Paul II, the “moral” value of democracy is not automatic, but depends on conformity to the moral law. In such a society, civil law must ensure that all members of society enjoy respect for certain fundamental rights which innately belong to the person. First and fundamental among these is the inviolable right to life of every human being from the moment of conception.

References

 1. Beyer, Gerald. 2014. “John XXIII and John Paul II – The Human Rights Popes.” Ethos 27, no. 2:71-75. [Google Scholar]
 2. Boike, Paweł. 2019. “Nowa redakcja katolickiego nauczania o karze śmierci – rewolucja czy drobna korekta?” Political Dialogues 27: [Google Scholar]
 3. Góralski, Wojciech. 1991. “Ochrona dziecka nienarodzonego w świetle doktryny i prawa Kościoła” In W obronie poczętego, edited by Henryk Krenczkowski, 128-53. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 4. Góralski, Wojciech. 1998. “Papież Jan Paweł II jako ustawodawca.” Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4:29-45. [Google Scholar]
 5. Grześkowiak, Alicja. 2006. “Prawna ochrona życia dziecka poczętego na tle nauczania Jana Pawła II.” In Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, edited by Alicja Grześkowiak, 41-79. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Grześkowiak, Alicja. 2016. “Papież Franciszek o prawie karnym.” Miscellanea. Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych, vol. VI, 47-70. [Google Scholar]
 7. Grześkowiak, Alicja. 2017. “Ochrona życia w nauczaniu Jana Pawła II.” Studia Prawnicze KUL 4:125-67. [Google Scholar]
 8. Latkovic, Mark. 2011. “The Catholic Church in America, the Discipline of Bioethics, and the Culture of Life. Looking to the Encyclical Evangelium Vitae for Guidance.” The Linacre Quarterly 78, no. 4:415-36. [Google Scholar]
 9. Leszczyński, Grzegorz. 2013. “Eutanazja, grzech i przestępstwo.” Prawo Kanoniczne 56, no. 2:91-104. [Google Scholar]
 10. Majka, Józef. 1982. Filozofia społeczna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. [Google Scholar]
 11. Mazurkiewicz, Piotr. 2009. “Kara śmierci w Katechizmie Kościoła Katolickiego.” Warszawskie Studia Teologiczne XXII, no. 1:205-14. [Google Scholar]
 12. Pachciarz, Adrian. 2016. “Siła głosu Jana Pawła II przeciwko stosowaniu kary śmierci.” Miscellanea. Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych, vol. VI, 172-192. [Google Scholar]
 13. Skorowski, Henryk. 2018. “Jan Paweł II papieżem praw człowieka.” In Prawa człowieka, prawa narodów, edited by Zofia Zarębianka, 55-63. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. [Google Scholar]
 14. Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 15. Wiak, Krzysztof. 2021. “Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 22 October 2020 (K 1/20) on eugenic abortion.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIV, no. 2:491-501. DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2-35. [Google Scholar]
 16. Wenz, Wiesław. 2016. “Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym.” Kościół i Prawo 5 (18), no. 2:127-65. [Google Scholar]
 17. Zawadka, Janusz, and Ryszard Balicki. 2015. “Eutanazja – „prawem do śmierci”?” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1:135-58. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.