Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 22 October 2020 (K 1/20) on Eugenic Abortion

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-35  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The paper discusses the judgement of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland, given on 22 October 2020 (K 1/20) concerning eugenic abortion. The Constitutional Tribunal adjudicated that legal provisions permitting termination of pregnancy on the basis of “a high probability of the foetus’s severe and irreversible impairment” or of “the foetus’s lifethreatening incurable illness” are inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland. The result of the ruling is a ban on eugenic abortion and, consequently, a wider scope of protection of human life in the prenatal period.

References

 1. Giezek, Jacek, and Piotr Kardas. 2021. “Kompetencje derogacyjne TK oraz ich prawnokarne konsekwencje (refleksje na marginesie wyroku w sprawie K/20).” Państwo i Prawo 8:40–61. [Google Scholar]
 2. Gliszczyńska–Grabias, Aleksandra, and Wojciech Sadurski. 2021. “The Judgment That Wasn’t (But Which Nearly Brought Poland to a Standstill).” European Constitutional Law Review 2:130–53. [Google Scholar]
 3. Grabowska–Moroz, Barbara, and Katarzyna Łakomiec. 2021. “(Nie)dopuszczalność aborcji. Glosa do wyroku TK z 22.10.2020 r., K/20.” Państwo i Prawo 8:251–56. [Google Scholar]
 4. Grześkowiak, Alicja. 1996. W trosce o rodzinę. Częstochowa: Biblioteka “Niedzieli”. [Google Scholar]
 5. Lis–Staranowicz, Dorota. 2021. “Prawo moralności publicznej, czyli o obowiązkach pozytywnych państwa po wyroku TK w sprawie K 1/20.” Państwo i Prawo 8:101–16. [Google Scholar]
 6. Piotrowski, Ryszard. 2021. “Nowa regulacja przerywania ciąży w świetle Konstytucji.” Państwo i Prawo 8:62–80. [Google Scholar]
 7. Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 8. Wiak, Krzysztof. 2012. Terrorism and Criminal Law. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 9. Wiak, Krzysztof. 2021. “Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 993–1060.Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Wróbel, Włodzimierz. 2007. “Konstytucyjne gwarancje ochrony życia a przesłanki dopuszczalności aborcji.” In Konstytucyjna formuła ochrony życia. Druk sejmowy nr 993, edited by Michał Królikowski, Małgorzata Bajor–Stachańczyk, and Wojciech Odrowąż–Sypniewski, 29–33. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, „Przed pierwszym czytaniem.” No. 3. [Google Scholar]
 11. Żelichowski, Mariusz. 1997. “Podmiotowość prawna człowieka.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1:103–22. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.