Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

The Perception of Sources of SelfEfficacy and the Intensity of the Dimensions of Attitude Towards Functioning in Conditions of Freedom in Individuals Serving a Sentence of Imprisonment

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8703  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The path of integration into society is a complex and challenging one. Immediately after completion of a prison sentence, the moment when the prison walls are left behind, individuals are tasked with confronting a new reality that is vastly different from the one to which they have become accustomed. There are many factors that prove to be helpful in the readjustment process, one of which is the individual’s attitude towards freedom. The purpose of this article is to examine the relationships between the intensity of the dimensions constituting attitudes towards functioning in conditions of freedom in prisoners and the perceived sources of self-efficacy. The study was conducted in the Lublin Voivodeship, on a group of 116 prisoners. The results show that the emotional dimension of attitudes towards freedom correlates in a statistically significant way with the perception of experienced achievements, the intensity of experienced stress and external persuasion.

Bibliografia

 1. Allport, Gordon. 1988. Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. [Google Scholar]
 2. Bahr, Stephen, Anita Armstrong, Benjamin Gibbs, et al. 2005. “The Reentry Process: How Parolees Adjust to Release from Prison. Fathering.” Journal of Theory, Research, and Practice About Men As Fathers 3:243-65. [Google Scholar]
 3. Bandura, Albert. 2001. “Social cognitive theory: An agentic perspective.” Annual Review of Psychology 52:121-53. [Google Scholar]
 4. Bandura, Albert. 1999. “Social cognitive theory of personality.” In Handbook of personality: Theory and research, edited by Lawrence Pervin, and Oliver J. Wiley, 154-96. New York: Guilford Press. [Google Scholar]
 5. Bandura, Alber. 1997. “Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change.” Psychological Review 84(2):191-215. [Google Scholar]
 6. Cheliotis, Leonidas. 2009. “Before the Next Storm: Some Evidence-Based Reminders About Temporary Release.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 53(4):420-32. [Google Scholar]
 7. Fidelus, Anna. 2012. “Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji społecznej skazanych.” Forum Pedagogiczne 1:87-124. [Google Scholar]
 8. Hassin, Yassin. 1977. “Prisoners’ furlough: A reassessment.” International Journal of Criminology and Penology 5:171-78. [Google Scholar]
 9. Hobfoll, Stevan, Jonathon Halbesleben, Jean Neveu, et al. 2018. “Conservation of resources in the organizational context: the reality of resources and their consequences.” Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 5:103-28. [Google Scholar]
 10. Kozicka, Katarzyna. 2004. Poczucie własnej skuteczności – czynnik sprawczy i jego implikacje dla profilaktyki i terapii pedagogicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 11. Lewtak, Katarzyna, and Joanna Smolińska. 2011. “Uogólnione poczucie własnej skuteczności a zachowania antyzdrowotne lekarzy rodzinnych na przykładzie palenia tytoniu.” Przegląd Epidemiologiczny 65:115-21. [Google Scholar]
 12. Łaguna, Mariola. 2005. “Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne.” Psychologia Rozwojowa KUL 10:69-78. [Google Scholar]
 13. Martin, Liam. 2008. “Free but Still Walking the Yard: Prisonization and the Problems of Reentry.” Journal of Contemporary Ethnography 47(5):671-94. [Google Scholar]
 14. Mądrzycki, Tadeusz. 1997. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: WSiP. [Google Scholar]
 15. Niewiadomska, Iwona. 2007. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Niewiadomska, Iwona. 2008. “Znaczenie podmiotowych predyktorów poprawy moralnej w projektowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary izolacyjne.” In Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, edited by Marek Konopczyński, and Beata M. Nowak, 130-40. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium. [Google Scholar]
 17. Niewiadomska, Iwona. 2010. “Zasoby adaptacyjne przestępców odbywających kary izolacyjne.” In Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, edited by Mirosław Kalinowski, and Iwona Niewiadomska, 329-55. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 18. Niewiadomska, Iwona. 2010a. “Znaczenie zasobów psychospołecznych w procesie resocjalizacji.” In Problemy współczesnej resocjalizacji, edited by Lesław Pytka, and Beata M. Nowak, 57-65. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium. [Google Scholar]
 19. Niewiadomska, Iwona. 2010b. “Zasoby psychospołeczne czynnikiem warunkującym pozytywną adaptację człowieka.” In Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, edited by Mirosław Kalinowski, and Iwona Niewiadomska, 15-30. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 20. Niewiadomska, Iwona. 2010c. “Zasoby adaptacyjne osób opuszczających zakłady karne.” In Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, edited by Mirosław Kalinowski, and Iwona Niewiadomska, 357-86. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 21. Niewiadomska, Iwona. 2015. “Experiencing Stress as an Influence Factor on the Level of Psychosocial Adaptation in One-Time and Repeated Offenders Punished with Imprisonment.” Polish Journal of Social Rehabilitation 10:181-210. [Google Scholar]
 22. Niewiadomska, Iwona, Joanna Chwaszcz, Weronika Augustynowicz, et al. 2014. Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie Natanaelum. [Google Scholar]
 23. Niewiadomska, Iwona, and Stanisław Fel. 2016. “Realizacja zasady sprawiedliwości w karaniu przestępców.” Zeszyty Naukowe KUL 59(3):59-75. [Google Scholar]
 24. Pervin, Lawrence. 1999. Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora