Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Between Interpretation and the Need for New Regulation of Human Rights in the Virtual World

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-29  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The subject of the study is to initiate a scientific discussion on the adequacy of human rights, their content and systematics. The reason for the concept of this topic is the fact that most of human activity is carried out in a virtual world built through the use of ICT devices. The aim of the study is to show the extent of increasing human activity in cyberspace. The second goal is to show the similarities and differences between the real and the virtual world. As a research hypothesis which was accepted is the claim, according to which the current wording of human rights does not fully correspond with human situation in the virtual world. This claim is even more justified in the perspective of dynamically developing artificial intelligence, which supports people in decisionmaking processes, but also displaces them from these processes. The study includes the following methods: the statistical method – thanks to which it was possible to analyze statistical data and the descriptive method – thanks to which the phenomena occurring in the virtual world were described. The result of the work is to demonstrate the need to start scientific research and discussion on human rights in virtual reality.

References

 1. Alfreðsson, Guðmundur, and Asbjørn Eide, eds. 1999. The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement. The Hague–Boston–London: Martinus Nijhoff Publishers. [Google Scholar]
 2. Bauman, Zygmunt. 2012. Etyka ponowoczesności. Translated by Janina Bauman, and Joanna Tokarska–Bakir. Warsaw: Aletheia. [Google Scholar]
 3. Donnelly, Jack. 1982. “Human rights as natural rights.” Human Rights Quarterly 4:391–405. [Google Scholar]
 4. Fromm, Erich. 2017. O byciu człowiekiem. Translated by Marcin Barski, and Łukasz Kozak. Cracow: vis-a-vis. [Google Scholar]
 5. Fung, Brian. 2021. “Snapchat permanently bans President Trump.” https://edition.cnn.com/2021/01/13/tech/snapchat-trump-ban/index.html [accessed: 14.02.2021]. [Google Scholar]
 6. Gerards, Janneke. 2012. “The prism of fundamental rights.” European Constitutional Law Review 8:173–202. [Google Scholar]
 7. Jha, Vashishtha N. 2021. “Human Rights Day.” https://www.researchgate.net/publication/348351559_Human_Rights_Day [accessed: 15.02.2021]. [Google Scholar]
 8. Marcinkowski, Czesław. 2019. “Cyberkultura życia codziennego w drugiej dekadzie XXI wieku.” Journal of Modern Science 43 (4):167–80. [Google Scholar]
 9. Orzeszyna, Krzysztof, Michał Skwarzyński, and Robert Tabaszewski. 2020. Prawo międzynarodowe praw człowieka. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Piechowiak, Marek. 1999. Filozofia Praw Człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 11. Rauscher, Anton. 1993. “Jan Paweł II o prawach człowieka.” Ethos 21/22:65–80. [Google Scholar]
 12. Riva, Giuseppe. 2006. “Virtual reality.” In Wiley encyclopedia of biomedical engineering, edited by Metin Akay, 75–76. New York: Wiley–Interscience. [Google Scholar]
 13. Sitek, Bronisław. 2016a. “Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzenie.” In Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, edited by Bronisław Sitek, et al., 71–84. Józefów: WSGE. [Google Scholar]
 14. Sitek, Magdalena. 2016b. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Sitek, Magdalena, and Małgorzata Such–Pyrgiel. 2018. “Wpływ cyberkultury na prawa człowieka.” Journal of Modern Science 39, no. 4:201–15. [Google Scholar]
 16. Siwak, Wojciech. 2016. “Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki.” Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji 11:355–88. [Google Scholar]
 17. Szpunar, Magdalena. 2004. “Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności: eksplikacja socjologiczna.” Studia Socjologiczne 2 (173):95–135. [Google Scholar]
 18. Tafaro, Sebastiano. 2020. La vita sottratta. Futuro tra intelligenza artificiale e Cyborg. Computer printout. [Google Scholar]
 19. Wellman, Carl. 2000. “Solidarity, the individual and human rights.” Human Rights Quarterly 22:639–57. [Google Scholar]
 20. Woolgar, Steve, et. al. 2002. Virtual society?: Technology, Cyberbole, Reality. Oxford: OUP. [Google Scholar]
 21. Zawisza, Jerzy. 2015. “Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.” Journal of Modern Science 27, no. 4:403–16. [Google Scholar]
 22. Zheng, J.M. Wing, Kam Chan, and Ian Gibson. 1998. “Virtual reality.” Ieee Potentials 17 (2):20–23. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.