Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

The Future of the European Concept of Human Rights

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6182  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

Since more than two centuries, Europe has been largely built on the French Revolution value system - on the freedom, the equality, and the fraternity. Many people consider this event to be epochal and of great importance to the history of world. The human rights, which have become a new decalogue of European culture are product of this revolution. The concept of human rights, based on revolutionary values, is not accepted by everyone. Furthermore, the accusation can be heard that this instrument is used to Europeanize Africa and Asia. The lack of acceptation for the value of the French Revolution on these continents leads to the rejection of the very concept of human rights. It is necessary to seek new axiological foundations for this concept. The human needs set according to the Maslow's pyramid are the right foundation here. These changes may lead to a new consensus within the European Union on the construction of a new structure of society, politics and economy. Such a consensus can give the European Union and entire Europe a chance to live peacefully for the next few centuries.

References

 1. Aulard, Alphonse. 1907. Taine, historien de la Révolution française. Paris: A. Colin. [Google Scholar]
 2. Bałandynowicz, Andrzej. 2017. "Świadomość na rzecz pokoju predykatorem zdrowia psychicznego." Journal of Modern Science 2(33):87-114. [Google Scholar]
 3. Chmaj, Marek (edited by). 2006. Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 4. Davies, Norman. 2007. Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 5. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. 2005. Integracja Europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy). Białystok: Temida2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 6. Graca, Tadeusz. 2016. "Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości." Journal of Modern Science 2(29):11-26. [Google Scholar]
 7. Jaskiernia, Jerzy (edited by). 2015. Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje- efektywność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Fundacja Nowe Teraz. [Google Scholar]
 8. Justyński, Janusz. 2001. Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora". [Google Scholar]
 9. Kraciuk, Jakub. 2016. "Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego." Journal of Modern Science 1(28):251-262. [Google Scholar]
 10. Krukowski, Józef. 2015. "Kultura a prawo w społeczeństwie pluralistycznym." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 8:63-75. [Google Scholar]
 11. Kuźniar, Roman. 2000. Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa: Scholar. [Google Scholar]
 12. Leon-Dufour, Xavier. 1982. Słownik Teologii Biblijnej, Polish translation by Kazimierz Romaniuk. Poznań-Warszawa: Pallottinum. [Google Scholar]
 13. Levi-Strauss, Claude. 1996. "Jan Jakub Rousseau - twórca nauk humanistycznych." In Wiedza o kulturze. Część I: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, edited by Andrzej Mencwel, 569-576. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 14. Michelet, Jules. 1952. Histoire de la Révolution française. Angers: Gallimard. [Google Scholar]
 15. Migliore, Celestino. 2012. "Aktywność Kościoła w obszarze obrony praw człowieka." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 5:96-101. [Google Scholar]
 16. Mik, Cezary. 1994. Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 17. Piechowiak, Marek. 2012. "Karta Praw Podstawowych UE a tradycyjne wartości." In Zmagania początku tysiąclecia, edited by Michał Gierycz, and Jan Grosfeld, 199-205. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf. [Google Scholar]
 18. Riccobono, Salvtore. 1965. L'idea di "humanitas" come fonte di progresso del diritto. Milan: Studi Biondi 2. [Google Scholar]
 19. Schama, Simon. 1989. Citizens. A Chronicle of the French Revolution. New York: Alfred A. Knopf. [Google Scholar]
 20. Sitek, Bronisław. 2008. "Od antropocentryzmu prawniczego do ekonomizacji prawa." In Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, edited by Gaetano Dammacco, Bronisław Sitek, and Oksana Cabaj, 66-78. Olsztyn-Bari: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Google Scholar]
 21. Sitek, Bronisław. 2012. "Bezpieczeństwo prawne a wertykalna wielowarstwowość systemów prawnych." Journal of Modern Science 1(12):167-186. [Google Scholar]
 22. Sitek, Magdalena. 1997. Problemy ekologii w polityce prawnej i prawie Wspolnoty Europejskiej. Wkład do Europejskiej kultury prawnej. Toruń: Wit-Graf. [Google Scholar]
 23. Sitek, Magdalena. 2016. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 24. Sitek, Paweł. 2012. Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo-prawne. Warszawa: Vizja Press & IT. [Google Scholar]
 25. Warchałowski, Krzysztof. 2012. "Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolno sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 5:162-172. [Google Scholar]
 26. Zahorski, Andrzej. 1964. "Trzy syntezy Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Albert Mathiez, Georges Lelebvre, Albert Soboul." Przeglqd Historyczny 55(1):22-45. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.