Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Human Rights in Cyberspace. Searching a New Legal Order in Cybersociety

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-24  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The subject of this paper is a reflection on the changes in society structure caused by technical and technological progress. As a result of these transformations, the border between real and virtual world is being bleared. The society is becoming the cyber society. The basic searching hypothesis is the statement, according to which, we need to find appropriate rules of positive law, ethical, moral and religious norms, that would be able to create a new social order in cyberspace. The aim in this paper is, to find the answer to the question if human rights can become a basis of a new social order for cyber society. In final conclusion it is shown that human rights can be the warrant of new social order, however, they require a profound content redefining, and the hierarchy of human rights revaluation, taking into consideration not only scientific achievements, but also world view pluralism, common in cyber society.

References

 1. Andrzejewska, Anna. 2012. Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. [Google Scholar]
 2. Arthur, Charles. 2013. “NSA scandal: What data is being monitored and how does it work?” https://www.theguardian.com/world/2013/jun/07/nsa-prism-records-surveillance-questions [accessed: 15.10.2019]. [Google Scholar]
 3. Barlow, John Perry. 2016. “A Declaration of the Independence of Cyberspace.” https://www.eff.org/pl/cyberspace-independence [accessed: 15.10.2019]. [Google Scholar]
 4. Błeszyński, Jarosław Jacek, and Rodkiewicz–Ryżek, Anita. 2012. “Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych.” Paedagogia Christiana 2 (30): 95–109. [Google Scholar]
 5. Berdinesen, Hein. 2017. “On Hans Jonas’ «The Imperative of Responsibility».” Philosophia 17:16–28. [Google Scholar]
 6. Buksiński, Tadeusz. 2017. “Moralność publiczna i jej wpływ na funkcjonowanie sfery publicznej.” Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 74:29–46. [Google Scholar]
 7. Coleman, E. Gabriella. 2014. Hacker, hoaxer, whistleblower, spy: The many faces of Anonymous. London–New York: Verso. [Google Scholar]
 8. Frączek, Adriana. 2012. “Komunikacja interpersonalna.” Studia Gdańskie. Wizja i rzeczywistość 9:118–31. [Google Scholar]
 9. Hamelink, Cees J. 1983. Cultural Autonomy in Global Communications. Ed. 1. New York: Addison–Wesley Longman Ltd. [Google Scholar]
 10. Isnarti, Rika 2016. “A Comparison of Neorealism, Liberalism, and Constructivism in Analysing Cyber War.” Andalas Journal of International Studies 5 (2): 151–65. [Google Scholar]
 11. Kasprzak, Krzysztof. 2015. “Encyklika kryzysu i nadziei.” Polish Journal for Sustainable Development 19:49–60. [Google Scholar]
 12. Krajewski, Piotr 2016. “Bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne w zrównoważonym rozwoju.” Journal of Modern Science 31, no. 4:261–76. [Google Scholar]
 13. Miotk–Mrozowska, Magdalena. 2009. Komunikacja interpersonalna w internecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. [Google Scholar]
 14. Michelfelder, Diana. 2000. “Our moral condition in cyberspace.” Ethics and Information Technology 2:147–52. [Google Scholar]
 15. Pollack, Daniel, and Andrea MacIver. 2015. “Understanding sexual grooming in child abuse cases.” ABA Child Law Practice 34:165–68. [Google Scholar]
 16. Rahimi, Mehrak. 2017. “Cyberbullying and Cyber Human Rights: The Case of Iran.” Human Rights Education in Asia-Pacific 18:209–26. [Google Scholar]
 17. Rosiński, Adam. 2016. “Cyberkultura i twórczość digitalna jako moda w społeczeństwie multimedialnym.” Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja 6:74–90. [Google Scholar]
 18. Sitek, Magdalena. 2017. “Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji: Konflikt między aksjologią a przepisami prawa.” In Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, ed. Jacek Mazurkiewicz, and Piotr Mysiak, 291–302. Wrocław: Wydawca J. Mazurkiewicz. [Google Scholar]
 19. Sitek, Magdalena, and Małgorzata Such–Pyrgiel. 2019. “Wpływ cyberkultury na prawa człowieka.” Journal of Modern Science 39, no. 4:201–15. [Google Scholar]
 20. Siuda, Piotr. 2010. Religia a internet: O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalnie. [Google Scholar]
 21. Smith, Peter, et al. 2008. “Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils.” Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines 49:376–85. [Google Scholar]
 22. Sobański, Remigiusz. 1992. “Prawo kanoniczne a kultura praw.” Prawo Kanoniczne 35, no. 1–2:15–39. [Google Scholar]
 23. Walker, Shelley, et al. 2011. “Sexting and Young People: Experts’ views.” Youth Studies Australia 30, no. 4:8–16. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.