Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Personalist Foundations of the Common Good. Views of Mieczysław A. Krąpiec and Karol Wojtyła

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-41  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

This paper aims to draw attention to the personalist meaning of the category of common good. The discussion begins with consideration of possible interpretations of the fact of society and principal foundations of the philosophical concept of common good. The person’s structure, the most perfect form of being in light of the personalist theory, is shown against this background. It is also a fundamental common good of each social structure. The reflection will be guided by two main proponents of Polish philosophical personalism, who present an interesting theory of man and society which is important to contemporary culture: Mieczysław Albert Krąpiec and Karol Wojtyła.

References

 1. Arystoteles. 2003. “Polityka.” In Arystoteles. Dzieła wszystkie. Vol. 1. Translated by Ludwik Piotrowicz. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 2. Arystoteles. 2011. Etyka nikomachejska. Translated by Daniela Gromska. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 3. Kowalczyk, Stanisław. 2005. Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 4. Krąpiec, Mieczysław A. 1986. Człowiek i prawo naturalne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 5. Krąpiec, Mieczysław A. 2005. Ja-człowiek. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Marks, Karol, and Fryderyk Engels. 1960. Dzieła. Vol. 1. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 7. Maryniarczyk, Andrzej. 2000. Zeszyty z metafizyki. Vol. 4: Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 8. Piechowiak, Marek. 2003. “Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego.” Kwartalnik Filozoficzny XXXI, no. 2:5–35. [Google Scholar]
 9. Platon. 1958. Państwo. Translated by Władysław Witwicki. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 10. Stróżewski, Władysław. 1981. Istnienie i wartość. Cracow: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 11. Stróżewski, Władysław. 2002. “Filozoficzne podstawy samorządności.” In Władysław Stróżewski, O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, 237–49. Cracow: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 12. Szostek, Andrzej. 2014. Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL. [Google Scholar]
 13. Wojtyła, Karol. 1994a. “Osoba i czyn.” In Karol Wojtyła. ,,Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, edited by Tadeusz Styczeń, et al., 51–335. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 14. Wojtyła, Karol. 1994b. “Osoba: podmiot i wspólnota.” In Karol Wojtyła. ,,Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, edited by Tadeusz Styczeń, et. al., 373–414. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 15. Wojtyła, Wojciech. 2016. “Dobro wspólne – fundamentem społeczeństwa. Próba filozoficznego wyjaśnienia struktury dobra wspólnego na przykładzie wybranych autorów.” In Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, edited by Katarzyna Głąbicka, and Paweł Śwital, 23–34. Radom: Instytut Naukowo–Wydawniczy Spatium. [Google Scholar]
 16. Wojtyła, Wojciech. 2019. Między osobą a społecznością. Kategoria uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Radom: Instytut Naukowo–Wydawniczy Spatium. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.