Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Legal and Political Science Perspectives on the Analytical Elements of Power Legitimacy: Dimensions and Categories. Preliminary Analysis

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6384  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The primary objective of this paper is to examine the intricacies surrounding power legitimacy, identifying its multifaceted aspects in various categories. The authors discuss key factors necessary to determine power’s legitimacy and meticulously elaborate on the pertinent dimensions encompassing it. The article focuses on the factors that threaten the maintenance of unchallenged power, specifically the spectre of illegitimacy, and those that reinforce its consolidation. By concentrating exclusively on two key pillars – dimensions and categories – the article aims to establish a theoretical framework for investigating the legitimisation of political authority. This endeavour is crucial in comprehending the intricate interplay between society and power. It also has a clear research objective, i.e. to identify the specific area, scope, and pivotal junctures in the legitimisation process where dimensions and categories exert their most profound and immediate impact. Consequently, the reader gains a thorough understanding of the complex and diverse processes involved in legitimisation, encompassing legal, political, and societal dynamics.

References

 1. Almond, Gabriel, and Bingham G. Powell. 1988. “Legitymizacja systemu politycznego.” In Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, edited by Michał Ankwicz. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 2. Almond, Gabriel A., Bingham G. Powell, Kaare Strøm, et al. 2008. Comparative Politics Today: A Theoretical Framework. Pearson/Longman. [Google Scholar]
 3. Barański, Michał. 2017. Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 4. Bartoszewicz, Mateusz. 2020. “Chiński system zaufania społecznego.” Przegląd geopolityczny 32:58-67. [Google Scholar]
 5. Baumann, Janosch, and Georg Krücken. 2019. “Debated Legitimacy: Accreditation in German Higher Education.” Higher Education Policy 32:29-48. [Google Scholar]
 6. Beetham, David. 1991. The Legitimation of Power. London: The Macmillan Press Ltd. [Google Scholar]
 7. Bellina, Séverine, Dominique Darbon, Stein Eriksen, et al. 2009. The Legitimacy of the State in Fragile Situations. Report for OECD DAC, Fragile States Group. https://shs.hal.science/halshs-02422968/document [accessed: 01.09.2023]. [Google Scholar]
 8. Biernat, Tadeusz. 2000. Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 9. Boettke, Peter J., Emily C. Schaeffer, and Nicholas A. Snow. 2010. “The Context of Context: The Evolution of Hayek’s Epistemic Turn in Economics and Politics. What is so Austrian about Austrian Economics?” Advances in Austrian Economics 12-11:69-86. [Google Scholar]
 10. Cisek, Rafał, Julian Jezioro, and Andreas Wiebe. 2005. Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 11. D’Aspremont, Jean. 2005. Legitimacy of governments in the age of democracy. Global Fellows Forum: Hauser Global Law School Program. [Google Scholar]
 12. Dobrzeniecki, Karol. 2008. Lex informatica. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora. [Google Scholar]
 13. Easton, David. 1979. A Systems Analysis of Political Life. Chicago: University of Chicago Press. [Google Scholar]
 14. Eco, Umberto. 1996. Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 15. Goban-Klas, Tomasz. 2005. “Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?” Ethos 1-2:69-70. [Google Scholar]
 16. Goralczyk, Wojciech. 2006. Prawo informacji – prawo do informacji. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. [Google Scholar]
 17. Janowski, Jacek. 2009. Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 18. Karpiński, Zbigniew. 2010. “Legitymizacja nierówności dochodowych w Polsce, 1988-1999.” In Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?, edited by Andrzej Rychard and Henryk Domański. Warszawa: IFiS PAN. [Google Scholar]
 19. Kubicek, Herbert, and Torsten Noack. 2010. “The path dependency of national electronic identities.” Identity in the Information Society 3(1):111-53. [Google Scholar]
 20. Kurek Vel Kokocińska, Stanisława. 2004. Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 21. Lamentowicz, Wojciech. 1983. “Legitymizacja władzy politycznej w powojennej Polsce.” Krytyka 13-14. [Google Scholar]
 22. Luhmann, Niklas. 1990. Political Theory in the Welfare State. Translated by Jan Bednarz Jr. Berlin: Walter de Gruyter & Co. [Google Scholar]
 23. Mattelart, Armand. 2004. Społeczeństwo informacji. Kraków: Universitas. [Google Scholar]
 24. Mueller, Claus. 1973. The Politics of Communication. A Study in the Political Sociology of Language, Socialization, and Legitimation. London-Oxford-New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 25. Notkowski, Andrzej. 1987. Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939). Studium techniki władzy. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 26. Sokół, Wojciech. 1997. Legitymizacja systemów politycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 27. Rychard, Andrzej, and Henryk Domański. 2010. Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Warszawa: IFiS PAN. [Google Scholar]
 28. Shulman, Theodor. 2023. “Chapter 2: Niklas Luhmann’s Theory of Procedural Legitimation.” In The Challenge of Stability. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. [Google Scholar]
 29. Weber, Max. 1922. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). [Google Scholar]
 30. Weber, Max. 1968. In Economy and Society, edited by Guenther Roth and Claus Wittich. New York: Bedminster Press. [Google Scholar]
 31. Wesołowski, Włodzimierz. 1988. “Weberowska koncepcja legitymizacji: ograniczenia i kontynuacje.” In Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia, edited by Andrzej Rychard, and Antoni Sułek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne & Instytut Warszawski. [Google Scholar]
 32. Wessel, Milton R. 1976. Komputer i społeczeństwo. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.