Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Children’s Rights in the Digital Environment Under the Convention on the Rights of the Child

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4794  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The aim of this paper is to explain, based on the 1989 Convention on the Rights of the Child and its General Comment No. 25, how States Parties should implement the Convention in relation to the digital environment and provide guidance on appropriate legal, policy and other measures to ensure full compliance with their obligations under the Convention and its Optional Protocols in view of the opportunities, threats and challenges of promoting, respecting, protecting and fulfilling all children’s rights in the virtual environment. The author points out the current main threats in the execution of children’s rights in the digital environment and the challenges faced in this regard by the state authority, governmental and non-governmental organizations and the private sector.

References

 1. Bógdał-Brzezińska, Agnieszka, and Marcin Gawrycki. 2003. Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. [Google Scholar]
 2. Broniatowski, Krzysztof. 2017. “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – regulacje w prawie polskim i unijnym.” Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro spraw senatorskich. https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bss/dokumenty/new/171002/bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_wersja_ostateczna.pdf [accessed:14.09.2022]. [Google Scholar]
 3. Chrostowska, Bożena. 2018. “Sharenting – skala i wielowymiarowość zjawiska (nierozważnego) ujawniania przez rodziców informacji o dzieciach w mediach społecznościowych.” Problemy Wczesnej Edukacji 4, no. 43:58-68. DOI: https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.05 [Google Scholar]
 4. Claude, Pierre R., and Steven Hick. 2000. “Human Rights Education on the Internet: Its Day Has Come.” In Human Rights and the Internet, edited by Steven Hick, Edward Halpin, and Eric Hoskin, 225-37. London: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9780333977705_20 [Google Scholar]
 5. Dowd, Rebekah. 2022. The Birth of Digital Human Rights: Digitized Data Governance as a Human Rights Issue in the EU. Switzerland: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-82969-8 [Google Scholar]
 6. Edwards, Susan, Helen Skouteris, et al. 2016. “Young children’s internet cognition.” In Understanding digital technologies and young children. An international perspective, edited by Susanne Garvis, and Narelle Lemon, 38-45. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315753027-5 [Google Scholar]
 7. Eneman, Marie. 2004. “The New Face of Child Pornography.” In Human rights in the digital age, edited by Andrew Murray, and Mathias Klang, 27-40. London: Routledge. [Google Scholar]
 8. Giezek, Jacek. 2020, “Pojęcie i funkcje prawa karnego.” In Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, edited by Marek Bojarski, 30-33. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Guinchard, Audrey. 2010. “Human Rights in Cyberspace.” Society of Legal Scholars Conference (SLS). SSRN Electronic Journal. 1-13. Doi: 10.2139/ssrn.1694483 DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1694483 [Google Scholar]
 10. Jedlecka, Wioletta. 2020. “Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji CXX/2, no. 3978:97-108. DOI: 10.19195/0137-1134.120.55 DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.55 [Google Scholar]
 11. Mackintosh, Eliza. 2019. “Special Report. Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be crucial to Western democracy.” Atlanta: CNN. https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/ [accessed: 11.09.2022]. [Google Scholar]
 12. Madej, Marek. 2009. “Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego.” In Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, edited by Marek Madej, and Marcin Terlikowski, 17-40. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. [Google Scholar]
 13. Mizunoya, Suguru, Garen Avanesian, et al. 2020. “How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the COVID-19 pandemic.” New York: UNICEF. https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/ [accessed: 14.09.2022]. [Google Scholar]
 14. Perry, Susan, and Claudia Roda. 2017. Human Rights and Digital Technology. London: Palgrave Macmillan DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-58805-0 [Google Scholar]
 15. Sahoo, Anshuman. 2016. “Children’s rights in the cyberspace.” International Journal of Research and Analysis 4, issue 2:36-45. [Google Scholar]
 16. Schutlz, William. 2008. “Human Rights and Cyberspace.” New Perspectives Quarterly 19, no. 2:94-97. Doi: 10.1111/0893-7850.00509 DOI: https://doi.org/10.1111/0893-7850.00509 [Google Scholar]
 17. Sitek, Magdalena, and Małgorzata Such-Pyrgiel. 2019. “Influence of cyberculture on human rights.” Journal of Modern Science 39(4):201-15. Doi:10.13166/jms/101510 DOI: https://doi.org/10.13166/jms/101510 [Google Scholar]
 18. Willson, Michele. 2021. “Digital Predictions: Children’s Futures, Opportunities and Obstacles.” In Young Children’s Rights in a Digital World. Play, Design and Practice. Children’s Well-Being: Indicators and Research Volume 23, edited by Donell Holloway, Michele Willson, Karen Murcia, et al. 313-26. Switzerland: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-65916-5_23 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.