Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Marriage and Family in EU Countries. An Overview of Constitutional Provisions

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8919  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The institutions of marriage and family has become a prominent topic of debate in contemporary social discourse. Their recognition, existence and functioning, as well as their ongoing evolution, have led to a shift of this discourse into the realms of politics and law. The recognition of the right to marriage and family entails a number of rights and freedoms. This article seeks to explore these dimensions within the constitutional frameworks of European Union member states. It begins with an analysis of international and EU approaches, followed by an overview of constitutional provisions in different EU countries.

Bibliografia

 1. Borysiak, Witold. 2016. “Prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.” In Konstytucja RP. Vol. I: Komentarz art. 1-86, edited by Marek Safjan and Leszek Bosek, 1673. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. De Oliveira, Guilherme, Rosa Martins, and Paula Vítor. 2015. “National report: Portugal.” https://ceflonline.net/wp-content/uploads/Portugal-IR.pdf [accessed: 28.04.2024]. [Google Scholar]
 3. Drinóczi, Tímea and Judit Zeller. 2006. “A házasság és a család alkotmányjogi helyzete.” Jura 1:16-22. [Google Scholar]
 4. Góralski, Wojciech. 2011a. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 5. Góralski, Wojciech. 2011b. “Małżeństwo w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 54, no. 1-2:127-43. [Google Scholar]
 6. Maksymiuk, Magdalena. 2024. “Konstytucyjna ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.” https://efektywne-prawo.org.pl/ [accessed: 28.04.2024]. [Google Scholar]
 7. Marczewska-Rytko, Maria. 2019. “Referendum ogólnokrajowe w Chorwacji.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, XXVI, no. 1:69-81. [Google Scholar]
 8. Mączyński, Andrzej. 2013. “Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych.” In Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, edited by Marek Andrzejewski, 83-101. Toruń: Dom Organizatora. [Google Scholar]
 9. Molnár, Sarolta. 2021. “The Fundamental Right of Marriage in the Constitutions of European Countries.” Central European Journal of Comparative Law 2:181-96. [Google Scholar]
 10. Pańtak, Patrycja. 2021. “Guarantee of marriage and family protection in the constitution of the republic of poland. The comparative analysis of the basic law in selected member states of the European Union.” Polish Journal of Political Science 7:75-94. [Google Scholar]
 11. Perelli-Harris, Brienna and Nora Sánchez Gassen. 2021. “How Similar Are Cohabitation and Marriage? Legal Approaches to Cohabitation across Western Europe.” Population and Development Review 38, no. 3:435-67. [Google Scholar]
 12. Prokopowicz, Dariusz. 2017. “Sytuacja materialno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce oraz znaczenie wprowadzenia programu «Rodzina 500 Plus» w ramach kompleksowej prorodzinnej polityki społecznej.” Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 18(1):57-75. [Google Scholar]
 13. Toggenburg, Gabriel. 2020. “The 9th of all EU-r Rights: marriage, founding a family and how the Charter contributes.” https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/the-9thof-all-eu-r-rights-marriage-founding-a-family-and-how-the-charter-contributes#_ftn7 [accessed: 28.04.2024]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.