Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Pedophilia – Definitions of the Disorder. Selected Clinical, Legal, and Social Issues

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-16  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The concept of pedophilia is very broad and extremely complex. Thus, when examining this disorder, it is important to take into account a wide-ranging debate on the definitione of pedophilia itself, the type of definition, and elements that constitute it. The fact that there are so many definitions of pedophilia, which at the same time determine the ways it is responded to, shows how important this issue is. The way the term ‘pedophilia’ is used causes many misunderstandings and controversies, primarily between clinicians and lawyers. Further confusion as to the meaning of the concept arises when representatives of other professions join in these discussions. The article attempts to define pedophilia in clinical, legal, and social terms.

References

 1. Beisert, Maria. 2017. Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: GWP. [Google Scholar]
 2. Bocheński, Maciej. 2015. “Ile pedofilii w „«pedofilach»? Wybrane problemy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce – perspektywa kryminologiczna.” Dziecko krzywdzone 14 (3): 99–132. [Google Scholar]
 3. Brosch, Anna. 2014. “Media społeczne jako przestrzeń przemocy rówieśniczej.” Kognitywistyka i Media w Edukacji 1:23–35. [Google Scholar]
 4. Carson, Robert, James Butcher, and Susan Mineka. 2003. Psychologia zaburzeń. Vol. 1–2. Gdańsk: GWP. [Google Scholar]
 5. Dworas–Kulik, Judyta. 2015. “Prawnokarne aspekty pedofilii.” Kwartalik Prawo–Społeczeństwo–Ekonomia 1:26–42. [Google Scholar]
 6. Faller, Kathleen. 1990. Understanding child sexual maltreatment. Newbury Park: Sage. [Google Scholar]
 7. Filar, Marian. 2004. “Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle prawnoporównawczym).” In Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria – badania – praktyka, ed. Monika Sajkowska, 35–54. Warszawa: Fundacja „Dzieci Niczyje”. [Google Scholar]
 8. Filar, Marian. 2008. “Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Marian Filar, 815–49. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 9. Finkelhor, David, and Sharon Araji. 1986. “Explanations of pedophilia: A four factor model.” The Journal of Sex Research 22:145–61. [Google Scholar]
 10. Ford, Hannah. 2006. Women who sexually abuse children. London: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 11. Glaser, Danya, and Stephen Frosh. 1995. Dziecko seksualnie wykorzystywane. Warszawa: PZWL. [Google Scholar]
 12. Grześkowiak Alicja, Krzysztof Wiak, Małgorzata Gałązka, Radosław Hałas, Sławomir Hypś, and Damian Szeleszczuk. 2015. Kodeks karny z 1932 roku. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 13. Góralski, Piotr. 2011. “O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym.” Nowa kodyfikacja prawa karnego 27:37–77. [Google Scholar]
 14. Hall, Ryan, and Richard Hall. 2007. “A profile of pedophilia: Definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues.” Mayo Clinic Proceedings 82:457–71. [Google Scholar]
 15. Hypś, Sławomir. 2015. “Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.” In Kodeks karny. Komentarz, ed. Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 1000–1014. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Imieliński, Kazimierz. 1990. Seksiatria. Vol. 1–2. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 17. Konarska–Wrzosek, Violetta. 1999. Ochrona dziecka w polskim prawie karnym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 18. Langevin, Ron. 1990. “Sexual anomalies and the brain.” In Handbook of sexual assault: Issues, theories and treatment of the offender, ed. William L. Marshall, Richard Laws, and Howard E. Barbaree, 103–13. New York: Plenum Press. [Google Scholar]
 19. Lewandowska, Karolina. 2007. “Społeczny wizerunek sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.” Dziecko krzywdzone 1:105–12. [Google Scholar]
 20. Lew–Starowicz, Zbigniew. 1992. Przemoc seksualna. Warszawa: Santorski &Co. [Google Scholar]
 21. Lew–Starowicz, Zbigniew. 2000. Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL. [Google Scholar]
 22. Pużyński, Stanisław, and Jacek Wciórka. 1998. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. [Google Scholar]
 23. Pużyński, Stanisław, and Jacek Wciórka. 2000. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. [Google Scholar]
 24. Sajkowska, Monika. 2004. “Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego.” In Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria – badania – praktyka, ed. Monika Sajkowska, 5–34. Warszawa: Fundacja „Dzieci Niczyje”. [Google Scholar]
 25. Salter, Anna. 2005. Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci. Poznań: Media Rodzina. [Google Scholar]
 26. Sandfort, Theo, Edward Brongersma, and Alex van Naerssen. 1990. “Man-boy relationships: Different concepts for a diversity of phenomena.” Journal of Homosexuality 20:5–12. [Google Scholar]
 27. Saradjian, Jacqui. 1996. Women who sexually abuse children: from research to clinical practice. Chichester: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 28. Seligman, Martin, Elaine Walker, and David Rosenhan. 2003. Psychopatologia. Vol. 1–2. Poznań: Zysk i S-ka. [Google Scholar]
 29. Schinaia, Cosimo. 2016. Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila. Sopot: GWP. [Google Scholar]
 30. Seto, Michael. 2004. “Pedophilia and sexual offenses against children.” Annual Review of Sex Research 15:321–61. [Google Scholar]
 31. Sobczak, Jacek. 2016. “O niektórych wątpliwościach dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia seksualne.” In Przestępczy seks, ed. Teresa Gardocka, Piotr Herbowski, Dariusz Jagiełło, and Piotr Jóźwiak, 14–38. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 32. Wakefield, Jerome. 1992. “The concept of mental disorder: On the boundary between biological facts and social values.” American Psychologist 47:373–88. [Google Scholar]
 33. Warylewski, Jarosław. 2000. “Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym.” Przegląd Sądowy 2:106–29. [Google Scholar]
 34. Warylewski, Jarosław. 2001. Przestępstwa seksualne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 35. Żak, Adam. 2019. Wierzchołek góry lodowej. Kościół i pedofilia, Kraków: WAM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.