Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

John Paul II – the Pope of the Family

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-11  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

Karol Wojtyła, from the very beginning of his episcopal ministry, expressed the conviction that marriage and family are among the most valuable assets of mankind. No wonder that the issues of these two institutions (closely related to each other) remained at the center of his attention as pope. His pastoral concern for marriage and family, as well as his great contribution to promoting them, earned him the title of “Pope of the Family.” This was confirmed by Pope Francis on April 27, 2014 during the canonization of John Paul II. The activity of the Polish Pope in the service of marriage and family covered a wide spectrum: legislation, education and the organizational and administrative sphere. This commitment of the great Legislator, Teacher and Shepherd, lasting nearly 27 years, significantly enriched the existing treasury of the Church in such a socially important field. The testimony of the tireless successor of St. Peter, who recognized that “the family is the cradle of life and love, where man is born and grows” and that “the mainstream of the civilization of love flows through the family.”

References

 1. Carrers, Johan. 2012. “Familia.” In Diccionario General de Derecho Canónico, vol. 3, edited by Javier Otaduy, Antonio Viana, and Joaquín Sedano, 919–21. Pamplona: Cizur Menor. [Google Scholar]
 2. Dec, Ignacy. 1994. “Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości: Idee przewodnie «Listu do Rodzin» Ojca świętego Jana Pawła II.” Wrocławski Przegląd Teologiczny 2, no. 1:7–14. [Google Scholar]
 3. Errázuriz, Carlos J. 2016. Il matrimonio e la familia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico. Roma: Edusc. [Google Scholar]
 4. Góralski, Wojciech. 2008. “Małżeństwo i rodzina instytucjami prawa naturalnego w świetle przemówień papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej.” In Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, edited by Tadeusz Płoski, and Justyna Krzywkowska, 92–108. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 5. Góralski, Wojciech. 2015. “Rodzina kolebką i szkołą wiary.” In Wojciech Góralski, and Andrzej Pastwa, Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, 41–56. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 6. Kamiński, Jarosław. 2013. “Struktury i funkcje duszpasterstwa rodzin.” In Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, and Jacek Goleń, 295–308. Lublin: Bonus Liber. [Google Scholar]
 7. Kukołowicz, Teresa. 1985. “Papieska Rada do Spraw Rodziny.” Sprawy Rodziny 1:53–56. [Google Scholar]
 8. Luber, Dorota. 2004. “Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II.” Nauczyciel i Szkoła 1–2 (22–23):56–66. [Google Scholar]
 9. Pastwa, Andrzej. 2007. Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 10. Pastwa, Andrzej. 2015. “W orbicie idei Kościoła domowego.” In Wojciech Góralski, and Andrzej Pastwa, Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, 103–57. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 11. Sefrrano Ruiz, José M. 2000. “Famiglia e pluralismo religioso. Note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonoico.” In Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di Diritto Canonico, 89–106. Cittá del Vativano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 12. Styczeń, Tadeusz, ed. 1981. Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 13. Styczeń, Tadeusz. 1987. “Kościół świata Kościołem rodziny (Słowo wstępne).” In Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Tekst i komentarz, edited by Tadeusz Styczeń, 119–20. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 14. Wojtyła, Karol. 1962. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Cracow: Znak. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.