Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Canonical Marriage According to Stefan Wyszyński Based on Publications in “Ład Boży”

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8917  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

This article is an analysis of sixteen texts written by Stefan Wyszyński, founder and first editor-in-chief of the weekly “Ład Boży”, which were published in the author’s series “Ład w myślach”. Wyszyński published in-depth and thoughtful studies on ecclesiastical marriage law in the weekly, under various pseudonyms. The reason for this was the promulgation of the Decree of 25 September 1945 Marriage Law, which implemented compulsory civil weddings for all Polish citizens and legally permitted divorce. Wyszyński, using the teaching of the Popes, in particular Pius XI, and the Polish Episcopate, warned the Christian faithful of the dangers of ideologies striking at the institution of marriage, defended it and showed the way forward.

Bibliografia

 1. Borowski, Antoni. 1945. “Drodzy Czytelnicy!” Ład Boży 1, no 1:1. [Google Scholar]
 2. Gancarczyk, Marek. 2008. “Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski wobec systemowych ograniczeń obywatelskich i wyznaniowych w Polsce, w latach 1945 – 1956.” https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/xmr_prymas_prl#sdfootnote66sym [accessed: 01.05.2024]. [Google Scholar]
 3. Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Iwańska-Cieślik, Bernadeta. 2012. “Cenzura prewencyjna na przykładzie czasopisma katolickiego „Ład Boży” w 1949 roku.” In Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, edited by Dorota Degen and Marcin Żynda, 215-32. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 5. Karasiński, Waldemar. 2020. “Ku wolności i prawdzie. Publicystyka ks. Stefana Wyszyńskiego na łamach „Ładu Bożego” w latach 1945–1946.” Ateneum Kapłańskie 175, no. 1:59-78. [Google Scholar]
 6. Kosiński, Stanisław. 1993. “Hlond August SDB.” In Encyklopedia Katolicka. Vol. VI,n1088-1090. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 7. Kukołowicz, Teresa. 1982. “Nauka Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie w „Ładzie Bożym”.” Roczniki Nauk Społecznych 10:27-34. [Google Scholar]
 8. Romaniuk, Marian P. 1994. Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. [Google Scholar]
 9. Romaniuk, Marian P. 2011. Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia. Teksty źródłowe. Kult. Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum. [Google Scholar]
 10. Romaniuk, Marian P. 2018. Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921-2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. [Google Scholar]
 11. Romanko, Agnieszka. 2018. “Prawa rodziny, Kościoła i Państwa do szkoły w interpretacji ks. Stefana Wyszyńskiego.” Prawo Kanoniczne 61, no. 4:165-83. https://doi.org/10.21697/pk.2018.61.4.09 [Google Scholar]
 12. Sitarz, Mirosław. 2020. “Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL.” In Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze, edited by Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, and Agnieszka Romanko, 9-34. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 13. Stefaniak, Janusz. 2001. “Z dziejów publicystyki katolickiej we Włocławku w latach 1945-1953.” Ateneum Kapłańskie 136, no. 3:527-31. [Google Scholar]
 14. Szurgot, Mateusz. 2021. “„Ład Boży” – powojenne pismo katolickie diecezji włocławskiej założone przez ks. dr. Stefana Wyszyńskiego.” In Media lokalne. Doświadczenie i przyszłość, edited by Aleksandra Gralczyk, 79-101. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. [Google Scholar]
 15. Śliwiński, Przemysław. 2022. “Przysięga małżeńska i „posłuszeństwo mężowi”? Badamy fakty.” https://stacja7.pl/wiara/przysiega-malzenska-i-posluszenstwo-mezowi-badamy-fakty/ [accessed: 01.06.2024]. [Google Scholar]
 16. Turczynowicz, Adrian. 2001. “Jego Ekscelencja ksiądz doktor Stefan Wyszyński Biskup Lubelski.” In Ks. Stefan Wyszyński. Ład w myślach. Artykuły z „Ładu Bożego” z lat 1945-46, edited by Zespół redakcyjny “Ładu Bożego”, 108-10. Włocławek: Wydano staraniem redakcji “Ładu Bożego” włocławskiej edycji Tygodnika Katolickiego “Niedziela”. [Google Scholar]
 17. Warmiński, Jan. 2006. “Ład Boży.” In Encyklopedia Katolicka. Vol. XI, 353. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 18. Wyszyński, Stefan. 1945a. “Boże pochodzenie małżeństwa.” Ład Boży 1, no. 12:3. [Google Scholar]
 19. Wyszyński, Stefan. 1945b. “Cele małżeństwa „po katolicku”.” Ład Boży 1, no. 16:3. [Google Scholar]
 20. Wyszyński, Stefan. 1945c. “Chrystusowa reforma małżeństwa.” Ład Boży 1, no. 13:3. [Google Scholar]
 21. Wyszyński, Stefan. 1945d. “Dlaczego „Ład Boży”.” Ład Boży 1, no. 2:2. [Google Scholar]
 22. Wyszyński, Stefan. 1945e. “„Dwoje w jednym ciele” – „w Chrystusie i w Kościele”.” Ład Boży 1, no. 15:3. [Google Scholar]
 23. Wyszyński, Stefan. 1946a. “Jednolite prawo małżeńskie – rozdarte dusze.” Ład Boży 2, no. 18:3. [Google Scholar]
 24. Wyszyński, Stefan. 1946b. “Kobieta – rozwód – religia.” Ład Boży 2, no. 14:3. [Google Scholar]
 25. Wyszyński, Stefan. 1946c. “Odnowienie małżeństwa.” Ład Boży 2, no. 19:3. [Google Scholar]
 26. Wyszyński, Stefan. 1946d. “Pamiętać, że małżeństwo jest sakramentem.” Ład Boży 2, no. 21:3. [Google Scholar]
 27. Wyszyński, Stefan. 1946e. “Poznajcie godność małżeństwa.” Ład Boży 2, no. 20:3. [Google Scholar]
 28. Wyszyński, Stefan. 1946f. “Przygotowanie się do małżeństwa.” Ład Boży 2, no. 22:3. [Google Scholar]
 29. Wyszyński, Stefan. 1946g. “Rodzina – rozwód – cnoty społeczne.” Ład Boży 2, no. 16:3. [Google Scholar]
 30. Wyszyński, Stefan. 1946h. “Rozwód a życie narodu.” Ład Boży 2, no. 17:4. [Google Scholar]
 31. Wyszyński, Stefan. 1946i. “Rozwód wrogiem dziecka.” Ład Boży 2, no. 15:3. [Google Scholar]
 32. Wyszyński, Stefan. 1946j. “Społeczna służba małżeństwa.” Ład Boży 2, no. 3:3-4. [Google Scholar]
 33. Wyszyński, Stefan. 1946k. “Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa.” Ład Boży 2, no. 24:3. [Google Scholar]
 34. Wyszyński, Stefan. 2001. Ład w myślach. Artykuły z „Ładu Bożego” z lat 1945-1946. Włocławek: Expol. [Google Scholar]
 35. Ziółkowski, Bogdan. 2004. “Turczynowicz Adrian pseud. Andrzej.” In Włocławski Słownik Biograficzny. Vol. I, edited by Stanisław Kunikowski, 174-77. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.