Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 1 (2019)

Articles

The Theological Basis of the Right to Decent Support of the Clergy

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-11  [Google Scholar]
Published: 2019-06-30

Abstract

The right to decent support is undoubtedly one of the most basic rights that each person has. The Codex legislator states that: “Since clerics dedicate themselves to the ecclesiastical ministry, they deserve the remuneration that befits their condition, taking into account both the nature of their office and the conditions of time and place. It is to be such that it provides for the necessities of their life and for the just remuneration of those whose services they need” (can. 281 § 1). This article analyzes the theological basis of the right to decent support of the clergy, including the Holy Bible, both Old and New Testaments, as well as writings of the Church Fathers and early Christian writers.

References

 1. Baigent, John W. 1981. “Jesus as Priest: An Examination of the Claim that the Concept of Jesus as Priest may be found in the New Testament outside the Epistle to the Hebrews.” Vox Evangelica 12:34–44. [Google Scholar]
 2. Bielecki, Stanisław. 2000. “Nowy Testament o prezbiterach.” In Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin, ed. Kazimierz Gurda, and Tadeusz Gacia, 126–38. Kielce: Wydawnictwo Jedność. [Google Scholar]
 3. Bogucki, Mateusz. 1971. “Problemy duszpasterskie w Listach św. Cypriana.” Studia Theologica Varsaviensia 9, no. 1:191–224. [Google Scholar]
 4. Brown, Raymond E. 1980. “The Challenge of New Testament Priesthood.” Emmanuel 86:314–22. [Google Scholar]
 5. Dąbek, Tomasz M. 2010. “Biblijny obraz kapłaństwa.” Częstochowskie Studia Teologiczne 38:9–20. [Google Scholar]
 6. Dudziak, Jan. 1983. “Dziesięcina.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 4, ed. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, and Feliks Gryglewicz, 600–602. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 7. Gołaszewski, Łukasz. 2016. Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku. Warszawa: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Wydawnictwo Campidoglio. [Google Scholar]
 8. Gryglewicz, Feliks. 1974. Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz. Poznań–Warszawa: Pallottinum. [Google Scholar]
 9. Guthrie, Harvey H. 1962. “Tithe.” In The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia, ed. George A. Buttrick, 654–55. New York–Nashville: Abingdon Press. [Google Scholar]
 10. Haręzga, Stanisław. 2011. “Kapłan w kościelnej wspólnocie w świetle listów św. Pawła.” In Słudzy Komunii. Sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Katowice, 28–29 IX 2010, ed. Krzysztof Lala, 45–63. Katowice: Księgarnia św. Jacka. [Google Scholar]
 11. Homerski, Józef. 1979. Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz. Poznań–Warszawa: Pallottinum. [Google Scholar]
 12. Kantor, Robert. 2008. “Clerici vitae simplicitatem colant. Analiza kan. 282 § 1 Kodeksu Jana Pawła II.” In Zobowiązani do wiary po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9–10 VI 1987), ed. Józef Stala, and Janusz Królikowski, 251–65. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 13. Kantor, Robert. 2011. „Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Analiza kan. 281 § 1.” Prawo Kanoniczne 54, no. 3–4:191–222. [Google Scholar]
 14. Keener, Craig S. 1999. A Commentary on the Gospel of Matthew. Grand Rapids–Cambridge: W.M. Eerdmans Publishing Co. [Google Scholar]
 15. Langkammer, Hugolin. 2005. Ewangelia według św. Łukasza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave. [Google Scholar]
 16. Langkammer, Hugolin. 2006. Listy pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza. Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 17. Lewandowski, Paweł. 2015. “Ofiary mszalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej.” Roczniki Nauk Prawnych 25, no. 1:95–108. [Google Scholar]
 18. Lewandowski, Paweł. 2016. “Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych.” Kościół i Prawo 5, no. 1:53–76. [Google Scholar]
 19. Lewandowski, Paweł. 2017a. “Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Roczniki Nauk Prawnych 27, no. 2:151–69. [Google Scholar]
 20. Lewandowski, Paweł. 2017b. “The Notion of Decent Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law.” Roczniki Nauk Prawnych [English Online Version] 27, no. 2:131–47. [Google Scholar]
 21. Lewandowski, Paweł. 2018. “Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego.” Roczniki Nauk Prawnych 28, no. 2:109–27. [Google Scholar]
 22. Mickiewicz, Franciszek. 2011. Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz. Part I: Rozdziały 1–11. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. [Google Scholar]
 23. Migut, Bogusław. 2017. “Kapłaństwo. W Nowym Testamencie.” In Nowy Słownik Teologii Biblijnej, ed. Henryk Witczyk, 415–18. Lublin–Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 24. Rienecker Fritz, and Gerhard Maier. 2001. Leksykon biblijny. Warszawa: Vocatio. [Google Scholar]
 25. Rosik, Mariusz. 2009. Pierwszy List do Koryntian. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. [Google Scholar]
 26. Rozkrut, Tomasz. 2002. “Uposażenie prezbitera według Kodeksu Prawa Kanonicznego i prawa cywilnego.” Dobry Pasterz 27:104–109. [Google Scholar]
 27. Szlaga, Jan. 1995. “Apoftegmat.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 1, ed. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, and Zygmunt Sułowski, 748. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 28. Thomson, John G. 1965. “Tithes.” In The New Bible Dictionary, ed. James D. Douglas, 1284. Grand Rapids: W.M. Eerdmans Publishing Co. [Google Scholar]
 29. Wronka, Stanisław. 2010. “Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 63, no. 4:353–69. [Google Scholar]
 30. Zarosa, Wojciech. 2015. “Dziesięcina w ustawodawstwie polskich synodów diecezjalnych w XIII–XV wieku.” Saeculum Christianum 22:55–66. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.