Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Implementation of the Clergy’s Right to Rest According to the Polish Post-Code Synodal Legislation

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5292  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The right to rest is undoubtedly one of the most fundamental rights of every person. The ecclesiastical legislator regulated this right in the following: Canon 283 para. 2; Canon 395 para. 2; Canon 410; Canon 533 para. 2; Canon 550 para. 3 of the 1983 Code of Canon Law. Thirty-three Polish post-CIC synodal legislators recited code dispositions, promulgating detailed regulations on leaves and days off for members of the clergy. The exercise of the right must always take into account the principle of salus animarum suprema lex.

References

  1. Bamberg, Anne. 2005. “Vacances et obligation de résidence de l’évêque diocésain : Réflexion autour de l’interprétation de canons.” Ius Ecclesiae 17:199-220. [Google Scholar]
  2. Bieńkowski, Mirosław. 2018. “Obowiązek rezydencji duchownych i prawo do urlopu.” In Obowiązki i prawa duchownych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, edited by Marek Saj, 219-38. Warszawa: Wydawnictwo Scriptum. [Google Scholar]
  3. Giemza, Bogdan. 2012. “Odpoczynek w procesie formacji kapłańskiej i zakonnej.” https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty-konferencje-artykuly/zycie-wspolnotowe/giemza-b-sds-odpoczynek-w-procesie-formacji-kaplanskiej-i-zakonnej-30234/ [accessed: 06.12.2022]. [Google Scholar]
  4. Kroczek, Piotr. 2007. “Odpoczynek w prawie kanonicznym i polskim prawie pracy.” Świat i Słowo 2 (9):217-34. [Google Scholar]
  5. Lewandowski, Paweł. 2015. Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
  6. Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Vol. I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
  7. Sabbarese, Luigi. 2013. La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II. Città del Vaticano: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
  8. Sitarz, Mirosław. 2009. “Polskie prawo kanoniczne.” In Prawo polskie. Próba syntezy, edited by Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, and Maria R. Pałubska, 1005-1018. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  9. Woestman, William H. 2006. The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law. Ottawa: Faculty of Canon Law. Saint Paul University. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.