Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 2 (2018)

Articles

The Preparatory Stage of the 5th Synod of the Diocese of Tarnów – Structure and Tasks

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.2-11  [Google Scholar]
Published: 2018-12-31

Abstract

A diocesan synod is necessary so that it could express the common concern for being the Church and being in the Church, the key manifestation of which is the concern for identification with it. And this can be reached only by communal reflection about who we are as the Church and what our tasks in this field are. In December 2016, the Bishop of Tarnów decided to convoke the 5th Synod of the Diocese of Tarnów. Before this Synod was inaugurated, it was preceded by a preparatory stage. Therefore, this article presents the following issues connected with this important synodal stage in the Diocese of Tarnów: the announcement of synod convocation, the aims of synod preparatory stage, the establishment of the Preparatory Commission and its tasks and, finally, the results of works performed during the pre-synodal stage will be presented.

References

 1. Corbellini, Giorgio. 2002. “De synodo dioecesano.” In Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, edited by Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña, vol. II/2, 992–1029. Pamplona: Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. [Google Scholar]
 2. Dudziak, Jan. 1984. “Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym.” Colloquium Salutis 16:47–79. [Google Scholar]
 3. Kantor, Robert. 2016. Synod w przededniu wojny. II Synod Diecezji Tarnowskiej – historia i rekonstrukcja statutów. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 4. Kantor, Robert. 2017. “The Synods of the Diocese of Tarnów as a tool for the renewal of the particular Church.” The Person and the Challenges 7(2):181–195. [Google Scholar]
 5. Kumor, Bolesław. 1985. Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. [Google Scholar]
 6. Michalik, Andrzej. 2017. “Kościół na wzór Chrystusa, IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Tarnów, 30th September 2017.” In https://synodtarnow.pl/pobierz/ [accessed: 10.09.2018]. [Google Scholar]
 7. Miziński, Artur. 2017. “Rola i znaczenie synodu diecezjalnego – aspekty prawno-duszpasterskie, IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Tarnów, 30th September 2017.” In https://synodtarnow.pl/pobierz/ [accessed: 10.09.2018]. [Google Scholar]
 8. Olejnik, Bogusława. 2016. Analiza historyczno-prawna struktury i organizacji IV Synodu Diecezji Tarnowskiej w trzydziestolecie zakończenia. Tarnów: Wydawnictwo Regis. [Google Scholar]
 9. Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne. T. I. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 10. Rozkrut, Tomasz. 1999. “Nowa instrukcja o synodach diecezjalnych.” Prawo Kanoniczne 42(1–2):145–156. [Google Scholar]
 11. Rozkrut, Tomasz. 2002. Synod diecezjalny w Kościele. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 12. Rozkrut, Tomasz. 2008. “Synod diecezjalny w życiu Kościoła partykularnego na początku trzeciego tysiąclecia Kościoła.” In II Synod Diecezji Radomskiej, Biuletyn I, Czynić diecezję domem i szkołą komunii, edited by Stanisław Łabędowicz, 79–111. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave. [Google Scholar]
 13. Sitarz, Mirosław. 2014. “Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 24(27):91–106. [Google Scholar]
 14. Sitarz, Mirosław. 2005. “Synod diecezjalny.” In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, vol. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, edited by Józef Krukowski, 333–344. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 15. Sitarz, Mirosław. 2016. “Synod diecezjalny jako uroczysty sposób sprawowania władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego. Zarys problematyki.” Wiadomości Diecezji Gliwickiej. Pismo urzędowe 3(98):333–349. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.