Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

The Structure of Network Administration on the Example of the Organization Market Surveillance Regarding Product Safety in the European Union

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6538  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

This article examines how product surveillance actors operate in the EU’s network structure, with a focus on forms of cooperation. Specifically, the study explores coordination systems adopted in market surveillance to demonstrate the network structure’s suitability for implementing the European Union’s policy on product safety assurance. The paper aims to demonstrate that in the context of the rapidly evolving e-commerce industry and the rise in cross-border sales of goods to the EU, market surveillance is ensured through a legal framework that involves cooperation between surveillance authorities and economic operators at both the national and EU level, within a network structure. The effectiveness and efficiency of this approach is established through the coordination of actions and sharing of information among the entities involved.

References

 1. Chełmoński, Adam. 1980. “Koordynacja gospodarcza.” In System prawa administracyjnego, vol. IV, edited by Teresa Rabska, 476-77. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum. [Google Scholar]
 2. Fisher, Bogdan. 2017. Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Gow, James I., and Caroline Dofour. 2000. “Is the New public management a paradigm? Does it matter?” International Review of Administrative Sciences 66, no. 4: 578-79. [Google Scholar]
 4. Hausner, Jerzy. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: SCHOLAR. [Google Scholar]
 5. Hofmann, Herwing C.H., and Alexander H. Türk. 2009. Legal Challenges in EU Administrative Law. Towards an Integrated Administration. Cheltenham: Edward Elgar. [Google Scholar]
 6. Kieres, Leon, Andrzej Borkowski, Karol Kiczka, et al. 2009. “Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami.” In Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, edited by Bożena Popowska, and Katarzyna Kokocińska, 228-47. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 7. Kokocińska, Katarzyna. 2018. “Koordynacja działań organów właściwych w sektorach infrastrukturalnych.” In Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, edited by Maria Królikowska-Olczak, 65-78. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Kotarbiński, Tadeusz. 1965. Traktat o dobrej robocie. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 9. Królikowska-Olczak, Maria (ed.). 2018. Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Lange, Oskar.1966. Ekonomia polityczna. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 11. Lipowicz, Irena. 2008. “Europeizacja administracji publicznej.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1:5-16. [Google Scholar]
 12. Mączyński, Marek. 2014. “Koordynacja i współdziałanie w administracji (ze szczególnym uwzględnieniem szczebla powiatowego).” In Koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa, edited by Janina Czapska, 29-55. Kraków: Wydawnictwo Jak. [Google Scholar]
 13. Popowska, Bożena (ed.). 2006. Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [Google Scholar]
 14. Rudnicki, Zygmunt, and Tadeusz Skoczny. 1971. “Istota prawna koordynacji.” Państwo i Prawo 11:798-808. [Google Scholar]
 15. Sobczak, Karol. 1971. Koordynacja gospodarcza. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 16. Stahl, Małgorzata. 2013. “Rozdział V Szczególne prawne formy działania.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 5: Prawne formy działania administracji, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 358-59. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Strzyczkowski, Kazimierz. 2023. Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Weiss, Ireneusz. 1975. “Ekonomiczne i prawne znaczenie pojęcia koordynacji gospodarczej.” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4:25-46. [Google Scholar]
 19. Żywicka, Agnieszka. 2016. “Egzemplifikacje prawne wpływu harmonizacji technicznej na rozwój sektora przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.” In Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, edited by Małgorzata Ganczar, Jarosław Król, and Marcin Szewczak, 53-62. Łódź: Wydawnictwo Afinance. [Google Scholar]
 20. Żywicka, Agnieszka. 2018. “Instrumenty administracyjnoprawne w systemie zapewniania bezpieczeństwa wyrobów.” In Prawo administracyjne dziś i jutro, edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski, 283-91. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Żywicka, Agnieszka. 2019. “Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce – Kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru.” Acta Universitatis Wratislaviensis 3977: 431-444. DOI: 10.19195/0524-4544.329.35. [Google Scholar]
 22. Żywicka, Agnieszka. 2020. “Prywatyzacja zadań publicznych w metrologii na przykładzie zadań administracji miar.” Studia Prawno-Ekonomiczne 116:135-53. DOI: 10.26485/SPE/2020/116/8. [Google Scholar]
 23. Żywicka, Agnieszka. 2023. “Business Interest versus Consumer Protection. Conflicts within the Safety Assurance System of NonFood Products – Selected Issuess.” Review of European and Comparative Law 52, no. 1:127-42. DOI: 10.31743/recl.15120. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.