Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Economic Network of the Three Seas Regions as a Legal Instrument of Macro-Regional Development

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-37  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

This article deals with the Economic Network of the Three Seas Regions as a legal instrument of macro-regional development. The author, referring to the acquis of administrative law and EU law, highlights new opportunities arising from legal solutions in the field of regional development law. To attain the research objective, the author has analysed the legal prospects of macroregional development in the Three Seas Initiative area. Based on that analysis, a conclusion has been formulated that the use of network administration processes, which will ultimately lead to establishing the Economic Network of the Three Seas Regions, can serve as a legal instrument fostering regional development in the reference area. While the reference Network will likely intensify international local-government cooperation, it will notably function as an instrument of the European network administration. The development of network administration connected with the Three Seas Initiative will contribute to shaping the sustainable regional development law for that area, covering most of its regions.

References

  1. Górka, Marek. 2018. “The Three Seas Initiative as a Political Challenge fort he Countries of Central and Eastern Europe.” Politics in Central Europe, vol. 14, no. 3:55–73. [Google Scholar]
  2. Grosse, Tomasz G. 2016. “Strategia UE dla regionu Karpat?” Samorząd Terytorialny 7–8:135–47. [Google Scholar]
  3. Kowal, Paweł, and Agnieszka Orzelska–Stączek. 2019. Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie. Warsaw: Instytut Studiów Politologicznych PAN. [Google Scholar]
  4. Kurecic, Petar. 2018. “The Three Seas Initiative: geographical determinantes, geopolitical foundations and prospective challenges.” Hrvatski Geografski Glasnik 80, no. 1:99–124. [Google Scholar]
  5. Paruch, Waldemar. 2017. “Inicjatywa «Europa Karpat».” Przegląd Sejmowy 2 (139):213–27. [Google Scholar]
  6. Popławski, Konrad, and Jakub Jakóbowski. 2020. “W kierunku budowy bliższych powiązań. Trójmorze jako obszar gospodarczy.” Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Warsaw: PIE. [Google Scholar]
  7. Supernat, Jerzy. 2016. “Sieci administracyjne w Unii Europejskiej.” In Prawo administracyjne Unii Europejskiej, edited by Robert Grzeszczak, and Aleksandra Szczerba–Zawada, 101–12. Warsaw: Instytut Wydawniczy Euro Prawo. [Google Scholar]
  8. Szewczak, Marcin, Dorota Bis, Małgorzata Ganczar, et al. 2019. Model polsko-węgierskiej samorządowej współpracy międzynarodowej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  9. Wojtaszak, Andrzej. 2020. “Inicjatywa Trójmorza a perspektywy rozwoju państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej dekadzie XXI wieku.” Sprawy Międzynarodowe 73, no. 2:66–89. [Google Scholar]
  10. Zbińkowski, Grzegorz. 2019. “The Three Seas Initiative and its Economic and Geopolitical Effect on the European Union and Central and Eastern Europe.” Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 22, no. 9:106–19. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.