Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Legal Aspects of ESG Development in the Field of Poland’s Raw Material Policy Using the Example of the Geological and Mining Sector

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.7424  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The challenges connected with energy transformation, and in particular the raw materials policy, require due care for the functioning of the sector in question, in compliance with the applicable laws. The creation of an adequate set of legal instruments, including the ESG reporting obligation, will foster the responsible development of the raw materials security sector, which will also contribute to a sustainable regional development model. The article analyzes the raw materials policy within the sustainable regional development system and legal regulations governing ESG reporting.

References

  1. Baratta, Alessio, Cimino Antonio, Longo Francesco, et al. 2023. “The Impact of the ESG practises in industry with a Focus on carbon emissions insights and future perspectives.” Sustainability. https://doi.org/10.3390/su15086685 [Google Scholar]
  2. Cicirko, Marianna. 2022. “Znaczenie czynników środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) we współczesnej gospodarce. Percepcja inwestycji ESG wśród studentów uczelni ekonomicznej.” Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1:117-38. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8055 [Google Scholar]
  3. Hadiqa, Ahmed, Yaqub Muhammad, and Seung H. Lee. 2023. “Environmental, social and governance related factors for business investment and sustainability a scientometric review of global trends.” Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x [Google Scholar]
  4. Jin, Xin, and Lei Hue. 2023. “Study on the mechanism of ESG’s impact on corporate value under the concept of sustainable development.” Sustainability. https://doi.org/10.3390/su15118442 [Google Scholar]
  5. Misztal, Anna. 2023. “Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, CSR, ESG w dobie kryzysu makroekonomicznego i geopolitycznego.” Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2:87-99. https://doi.org/10.33119/KNOP.2023.68.2.6 [Google Scholar]
  6. Sałek, Paweł. 2022. “Koncepcja polityki klimatycznej według Profesora Jana Szyszko.” In Kochając przyrodę. Działalność naukowa i polityczna Profesora Jana Szyszko, edited by Magdalena Bodzenta, Zdzisław Klafka, and Roman Niżnikowski, 21-33. Toruń: Wydawnictwo AKSiM. [Google Scholar]
  7. Szewczak, Marcin. 2022. “Prawne aspekty wdrażania polityki surowcowej Polski w system zrównoważonego rozwoju regionalnego.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XVII, no. 19(2):223-38. [Google Scholar]
  8. Szewczak, Marcin, and Iwona Szewczak. 2020. Zrównoważony rozwój regionalny a koncepcja Weberian State 4.0. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  9. Wojtulek, Piotr, Tadeusz Kocowski, and Witold Małecki. 2020. Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
  10. Zyznarska-Dworczak, Beata. 2022. “Sprawozdawczość finansowa i sprawozdawczość ESG w czasach niepewności.” Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 46, no. 4:161-80. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.1307 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.