Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

The Three Seas University Network as a Vehicle For Macro-Regional Cooperation

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.7425  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

This article is concerned with the Three Seas University Network as a vehicle for the macro-regional development of the Three Seas Initiative area. Based on the existing body of research, the author identifies potential new administrative and legal solutions for advancing cooperation between the higher education and research sectors and local governments. To achieve the research aim, he explores the legal possibilities of enabling the macro-regional development of the Three Seas Initiative area. Following a legal analysis, the author concluded that a networking scheme in the form of the Three Seas University Network would be an effective legal vehicle for fostering the macro-regional development of the region concerned. The Network would intensify international cooperation not only in the fields of education or research, but also, and most importantly, in the sphere of regional development.

References

 1. Chałas, Krystyna, and Iwona Szewczak. 2021. Przygotowanie młodzieży szkolnej do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Fundacje, stowarzyszenia, grupy społeczne. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 2. Czarnek, Przemysław. 2022. “Przemysław Czarnek: Uniwersytety obszaru Trójmorza to potężny potencjał intelektualny.” https://radio.lublin.pl/2022/06/przemyslaw-czarnek-uniwersytety-obszaru-trojmorza-to-potezny-potencjal-intelektualny/[accessed: 12.09.2023]. [Google Scholar]
 3. Gizicki, Wojciech, Jarosław Dobkowski, Grzegorz Grzywaczewski, et al. 2022. Network of the Three Seas regions A tool for cooperation between local governments in Central Europe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 4. Grosse, Tomasz G. 2022. “Europa Środkowo-Wschodnia – nadzieja integracji europejskiej.” Analizy Międzynarodowe. Nadzieja Trójmorza 2:121-29. [Google Scholar]
 5. Orzelska-Stączek, Agnieszka. 2022. “Problem instytucjonalizacji współpracy regionalnej w Europie Środkowej na przykładzie Inicjatywy Trójmorza i Funduszu Trójmorza.” Analizy Międzynarodowe. Nadzieja Trójmorza 2:49-55. [Google Scholar]
 6. Orzelska-Stączek, Agnieszka, and Paweł Kowal. 2019. Inicjatywa Trójmorza: Geneza, cele i funkcjonowanie. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 7. Paruch, Waldemar. 2017. “Inicjatywa ‘Europa Karpat’.” Przegląd Sejmowy 2(139):213-27. [Google Scholar]
 8. Popławski, Konrad, and Jakub Jakóbowski. 2020. W kierunku budowy bliższych powiązań. Trójmorze jako obszar gospodarczy. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. [Google Scholar]
 9. Raczkowski, Konrad. 2022. “Perspektywy rozwoju gospodarczego Trójmorza – szanse i wyzwania.” Analizy Międzynarodowe. Nadzieja Trójmorza 2:25-33. [Google Scholar]
 10. Smętkowski, Maciej, Jakub Majewski, and Ewelina Przekop-Wiszniewska. 2022. Makroregionalna Strategia Karpacka – postulowane działania w świetle diagnozy, doświadczeń międzynarodowych i preferencji interesariuszy. Raporty i analizy EUROREG 11. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. [Google Scholar]
 11. Szewczak, Marcin. 2021. “The Economic Network of the Three Seas Regions as a legal instrument of macro-regional development.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 14, no. 1:453-62. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.