Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Establishment and Administration of Religious Communities in the Austrian Partition after 1855. Analysis of Certain Canonical and Civil Laws

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4498  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The Concordat of 1855 was preceded by several events that indicated that the situation of religious orders in the Austrian Partition had begun to change gradually. The aforementioned Concordat already stated in its first article that the Church was governed by divine and ecclesiastical (canonical) law and Article XXVIII of the Concordat guaranteed religious orders and congregations full freedom, their own administration in accordance with the monastic constitutions, communal life in accordance with the rule, dependence on the Roman generals and the possibility of establishing new monasteries in dioceses, but with the consent of the bishop after agreement with the civil authorities. This paper will present canonical and civil provisions relating to the formation and administration of religious communities from 1855 onwards. In particular, issues concerning the conditions for admission to a religious order, the effects of the vows taken as well as the rights and duties of religious superiors, the decision to leave a religious order and the provisions concerning the suppression of religious orders will be addressed. Canon law is essentially the provisions of the Council of Trent and the decrees of certain Roman dicasteries, while civil law will be based during the period under discussion on the Concordat, the Austrian Civil Code of 1811 and the Pennal Code of 1852, as amended in 1867.

References

  1. Bartoszewski, Witold. 1893. O zakonach wedle austriackiego prawa kościelnego i kanonicznego. Lwów. [Google Scholar]
  2. Bruździński, Andrzej. 2014. “Kasaty klasztorów męskich w Krakowie nas przełomie XVIII i XIX w.” In Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. Vol. I: Geneza Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, edited by Marek Derwich, 141-58. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. [Google Scholar]
  3. Buss, Franz J. 1862. Österreich’s Umbau im verhältniss des Reichs zur Kirche. Wien: Braumüller. [Google Scholar]
  4. Jaksch, Peter K. 1828. Gezetzlexikon im Geistlichen. Religions und Toleranzfache. Prag: Zu haben bei dem Verafsser, und in der k.k. Gubernialregistratur. [Google Scholar]
  5. Korzeniowski, Ignacy. 1900. Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa katolickiego na podstawie zbioru ustaw administracyjnych. Lwów: Nakładem własnym. [Google Scholar]
  6. Kumor, Bolesław. 1985. Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985. Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego. [Google Scholar]
  7. Maass, Ferdinand. 1951-1961. Der Josephinismus. Quellen zu sejner Geschichte in Őstereich 1760-1850. Vol. 5. Wien: Verlag Herold. [Google Scholar]
  8. Schmidlin, Josef. 1934. Papstgeschichte der neuesten Zeit. Vol. 2. München: Josef Kösel & Friedrich Pustet. [Google Scholar]
  9. Słotwiński, Feliks. 1858. Wykład naukowy konkordatu między Jego Świątobliwością Piusem IX i Jego Ces. Król. Apostolską Mością Najjaśniejszym Franciszkiem Józefem I Cesarzem Austryi D. 18 sierpnia 1855 r. w Wiedniu zawartego. Kraków. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.