Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 2 (2020)

Artykuły

Synod biskupa Leona Wałęgi. Przygotowanie i przebieg

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-23  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2020

Abstrakt

W 27. roku sprawowania urzędu w diecezji tarnowskiej bp Leon Wałęga przeprowadził pierwszy w historii diecezji synod diecezjalny. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 r. synod powinien być zwoływany co dziesięć lat przez biskupa do kościoła katedralnego. Tylko biskup diecezjalny może mu przewodniczyć. Jednocześnie prawo wskazywało uczestników synodu i jego przebieg. W niniejszym opracowaniu przedstawiono etap przygotowawczy i przebieg synodu, który odbył się w dniach 21, 22 i 23 sierpnia 1928 r. Treść artykułu obejmuje: dekret zwołujący synod oraz skład I Synodu Diecezji Tarnowskiej, urzędy synodalne, regulamin synodu i zakres pracy komisji synodalnych. Synod bp. Wałęgi, pierwszy w historii diecezji, był bardzo dobrze przygotowany i wytyczył kierunki pracy na przyszłość.

Bibliografia

 1. Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, and Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Vol. 1. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża w Opolu. Nakładem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. [Google Scholar]
 2. Dudziak, Jan. 1986. “Pasterska posługa biskupów tarnowskich w synodach diecezjalnych. Z dziejów tarnowskich synodów.” Tarnowskie Studia Teologiczne 10:40–90. [Google Scholar]
 3. Kantor, Robert. 2017. “The Synods of the Diocese of Tarnow as tool for the renewal of the particular Church.” The Person and the Challenges 7, no. 2:181–95. [Google Scholar]
 4. Kantor, Robert. 2019. “The Importance of the Diocesan Synod to the Particular Church.” The Person and the Challenges 9, no. 2:231–44. [Google Scholar]
 5. Kumor, Bolesław. 1985. Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. [Google Scholar]
 6. Morawski, Michał. 1937. “Synod diecezjalny w dawnej Polsce.” Ateneum Kapłańskie 39:223–49, 355–74. [Google Scholar]
 7. Plewa, Bogumiła. 2014. “Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej. Etap przygotowawczy (4 kwietnia 1927–20 czerwca 1928).” Tarnowskie Studia Historyczne 3:122–34. [Google Scholar]
 8. Rozkrut, Tomasz. 1998. “Synod diecezjalny w historii i życiu Kościoła.” Tarnowskie Studia Teologiczne 15:101–18. [Google Scholar]
 9. Sitarz, Mirosław. 2014. “Synod diecezjalny.” In Wielka Encyklopedia Prawa. Vol. 2: Prawo kanoniczne, ed. Grzegorz Leszczyński, 231–32. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”. [Google Scholar]
 10. Sitarz, Mirosław. 2019. “Synod diecezjalny.” In Leksykon Prawa Kanonicznego, ed. Mirosław Sitarz, 2711–714. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 11. Sitko, Roman. 1933. “Śp. Ks. Arcybiskup dr Leon Wałęga.” Currendae Curiae Diocesanae Tarnoviensis 2:34. [Google Scholar]
 12. Sztafrowski, Edward. 1988. “Instytucja synodu diecezjalnego przed Sobowem Watykańskim Drugim.” Prawo Kanoniczne 31:21–33. [Google Scholar]
 13. Wójcik. Walenty. 1982. Ze studiów nad synodami polskimi. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.