Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 13 No. 2 (2020)

Articles

The Synod of Bishop Leon Wałęga. Preparation and Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-23  [Google Scholar]
Published: 2020-12-31

Abstract

In the 27th year of Bp. Leon Wałęga’s office in the Diocese of Tarnów, he held the first diocesan synod in the history of the diocese. According to CIC/17, a synod should be convoked every ten years. Such a synod should be convoked by the bishop to the cathedral church and only he can preside over it. At the same time, the law designated the participants of the synod and its proceedings. This study presents the preparatory stage and the proceedings of the synod which took place on 21st, 22nd and 23rd August 1928. The content of this article covers the following: the decree convoking the synod and the composition of the first synod of the Diocese of Tarnów, synodal offices, rules of procedure of the synod and the scope of works of synodal committees. The synod of Bp. Wałęga, the first one in the history of the diocese, was very well prepared and set out certain directions of works for the future.

References

 1. Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, and Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Vol. 1. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża w Opolu. Nakładem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. [Google Scholar]
 2. Dudziak, Jan. 1986. “Pasterska posługa biskupów tarnowskich w synodach diecezjalnych. Z dziejów tarnowskich synodów.” Tarnowskie Studia Teologiczne 10:40–90. [Google Scholar]
 3. Kantor, Robert. 2017. “The Synods of the Diocese of Tarnow as tool for the renewal of the particular Church.” The Person and the Challenges 7, no. 2:181–95. [Google Scholar]
 4. Kantor, Robert. 2019. “The Importance of the Diocesan Synod to the Particular Church.” The Person and the Challenges 9, no. 2:231–44. [Google Scholar]
 5. Kumor, Bolesław. 1985. Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. [Google Scholar]
 6. Morawski, Michał. 1937. “Synod diecezjalny w dawnej Polsce.” Ateneum Kapłańskie 39:223–49, 355–74. [Google Scholar]
 7. Plewa, Bogumiła. 2014. “Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej. Etap przygotowawczy (4 kwietnia 1927–20 czerwca 1928).” Tarnowskie Studia Historyczne 3:122–34. [Google Scholar]
 8. Rozkrut, Tomasz. 1998. “Synod diecezjalny w historii i życiu Kościoła.” Tarnowskie Studia Teologiczne 15:101–18. [Google Scholar]
 9. Sitarz, Mirosław. 2014. “Synod diecezjalny.” In Wielka Encyklopedia Prawa. Vol. 2: Prawo kanoniczne, ed. Grzegorz Leszczyński, 231–32. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”. [Google Scholar]
 10. Sitarz, Mirosław. 2019. “Synod diecezjalny.” In Leksykon Prawa Kanonicznego, ed. Mirosław Sitarz, 2711–714. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 11. Sitko, Roman. 1933. “Śp. Ks. Arcybiskup dr Leon Wałęga.” Currendae Curiae Diocesanae Tarnoviensis 2:34. [Google Scholar]
 12. Sztafrowski, Edward. 1988. “Instytucja synodu diecezjalnego przed Sobowem Watykańskim Drugim.” Prawo Kanoniczne 31:21–33. [Google Scholar]
 13. Wójcik. Walenty. 1982. Ze studiów nad synodami polskimi. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.