Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Competences of the Dioecesan Collegial Bodies in Patrimonial Matters

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6180  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The Author analyzes the competences of the collegial bodies concerning the administration of the ecclesiastical goods in the diocese. He indicates that the diocesan bishop, who has the power of governance, is the main who administers the ecclesiastical goods in the diocese. The Christian faithful - both those who received the sacred orders and the lay members of the Christian faithful - can participate in the power of governance also by the participation in the collegial bodies. Therefore, the subject of analysis is the competences in patrimonial matters of the following collegial bodies in the diocese: the diocesan finance council, the presbyteral council and the college of consultors.

References

 1. Cusack, Barbara A. 2000a. "The Finance Council and the Finance Officer [cc. 492-494]." In New Commentary on the Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 645-652. New York-Mahwah: Paulist Press. [Google Scholar]
 2. Cusack, Barbara A. 2000b. "The Presbyteral Council and the College of Consultors [cc. 495-502]." In New Commentary on the Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 652-663. New York-Mahwah: Paulist Press. [Google Scholar]
 3. Górecki, Edward. 2004. "Rada kapłańska." W Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tarnów 17-18 września 2002, red. Józef Krokowski, i Tomasz Rozkrut, 81-93. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 4. Kacprzyk, Wiesław, i Mirosław Sitarz (red. i oprac.). 2006. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 5. Kaleta, Paweł. 2017. Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Pawluk, Tadeusz. 2009. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. T. IV. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 7. Sitarz, Mirosław. 1999. Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Sitarz, Mirosław. 2004. "Organy kolegialne w Kościele partykularnym." W Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 115-153. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 9. Sitarz, Mirosław. 2005. "Rada kapłańska i kolegium konsultorów." W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła. T. II/1, red. Józef Krukowski, 381-395. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 10. Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 11. Sitarz, Mirosław. 2015. "Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia." W Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. Piotr Zamelski, 151-157. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. [Google Scholar]
 12. Sitarz, Mirosław, i Agnieszka Romanko. 2012. "Sede vacante." W Encyklopedia Katolicka. T. XVII, 1333-1334. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 13. Wroceński, Józef. 1998. Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>