Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Financing Resolution of Banks – a General Approach

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6882  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

Since the initiation of the first compulsory restructuring, resolution comes to the fore as the BGF’s primary responsibility. This intricate and long-term operation necessitates significant financial investment. Therefore, we emphasise that the goal of the research conducted for this study aims primarily to systematize legal measures that apply to financing resolution, with a particular focus on contributions paid to the BGF by obliged entities. Moreover, the aim of this research is to present the separate nature of this financial structure and its specific characteristics at the stage of building relevant funds. Due to the complexity of the presented subject matter, special focus is given to selected aspects of the adopted financing model. The discussion presented here refers only to resolution of banks. The primary research method applied in this study is an analysis of the currently applicable legislation. This study covers the legislation in force and relevant literature. The final section of the article presents a case study which showcases the BGF’s practical approach to addressing resolution processes (including those that have been concluded).

References

 1. Banaszczak-Soroka, Urszula. 2017. “Komentarz do art. 269.” In Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restruktuyzacji. Komentarz, edited by Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmerman, and Rafał Sura, 462. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Frydl, Edward J., and Quintyn Mark. 2006. “The Benefits and Costs of Intervening in Banking Crises.” In Bank Restructuring and Resolution, edited by Steven D. Hoelscher, 36. UK: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 3. Góral, Lesław. 2011. Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Iwańczuk-Kaliska, Anna. 2016. “Zasady przymusowej restrukturyzacji banków a stabilność systemu płatniczego – analiza regulacji krajowych.” Bezpieczny Bank 3:9-28. [Google Scholar]
 5. Kerlin, Jakub. 2016. Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 6. Kowalewska, Ewa. 2021. Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Mikliński, Maciej. 2022. “Przymusowa restrukturyzacja banków – przegląd orzecznictwa.” Gdańskie Studia Prawnicze 2(54):117-32. [Google Scholar]
 8. Nieborak, Tomasz. 2016. Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a process ekonomizacji prawa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 9. Ofiarski, Zbigniew. 2017. Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Pawlikowski, Adam. 2004. “Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań.” Bank i Kredyt 10:4-16. [Google Scholar]
 11. Szcześniak, Paweł. 2018. Środki przymusowej restrukturyzacji banków. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.