Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 14 Nr 2 (2021)

Artykuły

Constitutional Conditions of Financial Correctional Mechanism for SelfGovernment Voivodeships

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-28  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.07.2022

Abstrakt

Correctional and compensatory mechanism that complements own revenues as the main source of financing own tasks and allowing correction of unequal, on a country scale, distribution of potential of self-government’s own revenues, is an element of the system of selfgovernment income, including own revenues, general subsidy and grants from the state budget. The elements of this mechanism at the level of self-governing voivodeships are voivodeships’ contributions that gain a high level of own incomes from taxes and regional part of subsidy that is financed by the contributions. Fulfillment of the duty of making contributions limits autonomy of disposing own revenues by the self-government of the voivodeship. It is noteworthy, then, that shifting of financial resources between units of self-government of the same level, which is allowed by correctional and compensatory mechanism, is justified by such values and principles that are base to legal system and expressed in Constitution as justice, subsidiarity and solidarity. They cannot therefore be put aside when assessing legal regulation of voivodeship’s self-government income system.

Bibliografia

  1. Banasiński, Cezary. 1998. “Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące samorządu terytorialnego po roku obowiązywania Konstytucji RP.” Samorząd Terytorialny 12:48–59. [Google Scholar]
  2. Banaszak, Bogusław. 2009. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: C.H.Beck. [Google Scholar]
  3. Borodo, Andrzej. 2012. Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
  4. Hanusz, Antoni, ed. 2015. Źródła finansowania samorządu terytorialnego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  5. Niezgoda, Andrzej. 2010. “Konstytucyjne uwarunkowania władztwa daninowego jednostek samorządu terytorialnego.” In Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, edited by Paweł J. Lewkowicz, and Janusz Stankiewicz, 360–70. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
  6. Niezgoda, Andrzej. 2012. Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  7. Stępkowski, Aleksander. 2006. “Między sprawiedliwością a treścią prawa stanowionego: kształtowanie się zasady proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Kwartalnik Prawa Publicznego 1:107–31. [Google Scholar]
  8. Weber, Maria. 2019. “Janosikowe trzeba odesłać do lamusa.” Rzeczpospolita (27.03.2019). https://regiony.rp.pl/finanse-w-regionach/art17642421-janosikowe-trzeba-odeslac-do-lamusa [accessed: 01.12.2021]. [Google Scholar]
  9. Wojtowicz, Krzysztof. 2009. “Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, red. Cezary Mik, Toruń 2009, ss. 332.” Kwartalnik Prawa Publicznego 1–2:217–24. [Google Scholar]
  10. Żółciak, Tomasz. 2018. “Janosikowa proteza za miliard.” Dziennik Gazeta Prawna (12.12.2018):B7. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.