Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

The Nature and Essence of the Limitation of the General Right to Information due to the Forced Restructuring Provisions

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-34  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The general right to information, which guarantees individuals the ability to reach for public information, is not absolute. It is subject to many limitations, which are provided for by both the legislator and the legislature. The need to protect certain kinds of goods and values leads to various ways of limiting access to public knowledge. One of them is to give priority to special regulations that introduce different principles and procedures of access to public knowledge. Such regulations are the provisions on forced restructuring to which the legislator refers in the text of the Act on Access to Public Information of 6 September 2001. It makes them one of the restrictions distinguished in the catalogue of Article 5. This study is devoted to determining the nature of this type of restriction and its essence.

References

 1. Banaszak, Bogusław. 2004. Prawo konstytucyjne. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Bernaczyk, Michał. 2008. Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Bidziński, Mariusz, Marek Chmaj, and Przemysław Szustakiewicz 2018. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. 3rd edition. Legalis el. [Google Scholar]
 4. Brzozowska, Monika, and Kazimierz Pawlik. 2019. “Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury.” Legalis el. [Google Scholar]
 5. Burzyńska, Małgorzata. 2014. “Cele restrukturyzacji spółdzielni prowadzących działalność depozytowo-kredytową w Polsce.” Monitor Prawa Bankowego 9:76–97. [Google Scholar]
 6. Czarnow, Sławomir. 2007. “Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego.” Samorząd Terytorialny, no. 4. Lex el. [Google Scholar]
 7. Fedorowicz, Magdalena. 2017. “Bankowy Fundusz gwarancyjny jako organ przymusowej restrukturyzacji.” In Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, edited by Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, et al., 405–16. Gdańsk: CeDeWu. [Google Scholar]
 8. Fornalik, Aneta. 2021. “7 dni na skargę od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.” Legalis el. [Google Scholar]
 9. Garlicki, Leszek, ed. 2007. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Vol. 5. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 10. Górzyńska, Teresa. 1999. Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 11. Hauser, Roman, Andrzej Wróbel, and Zygmunt Niewiadomski, ed. 2011. “Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego.” Legalis el. [Google Scholar]
 12. Jakubowski, Aleksander. 2018. “W kwestii aktualności koncepcji zakładu administracyjnego (zakładu publicznego).” In Prawo administracyjne dziś i jutro, edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski, 528–35. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Karsznicki, Krzysztof. 2015. “Kryteria dostępu do informacji publicznej.” Prokuratura i Prawo 11:112–22. [Google Scholar]
 14. Kędzierska, Kamila. 2015. “Prawo do informacji w polskim porządku prawnym.” In Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, edited by Adam Gałach, Kamila Kędzierska, Adam Lipiński, et al., 1–16. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Kiełkowski, Tadeusz. 1997. “Czy organy administracji publicznej rozstrzygają sprawy cywilne.” Państwo i Prawo 8:77–84. [Google Scholar]
 16. Kłączyński, Michał, and Sergiusz Szuster. 2003. Dostęp do informacji publicznej. Komentarz. Lex el. [Google Scholar]
 17. Mucha, Monika. 2002. Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 18. Opaliński, Bartłomiej. 2016. “Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych.” In Dostęp do informacji publicznej, edited by Przemysław Szustakiewicz, 25. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Sitniewski, Piotr. 2016. Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 20. Skrzydło, Wiesław. 2002. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Cracow: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Sura, Rafał. 2012. “Bankowy Fundusz Gwarancyjny a interes publiczny.” Studia Prawnicze KUL 3:87–97. [Google Scholar]
 22. Sura, Rafał. 2013. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 23. Szczęśniak, Paweł. 2018. “Środki przymusowej restrukturyzacji.” Legalis el. [Google Scholar]
 24. Taczkowska–Olszewska, Joanna. 2014. Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Tarnacka, Kamila. 2009. Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 26. Tomaszewska, Katarzyna. 2019. Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 27. Walaszak–Pyzioł, Anna. 1995. “Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1:14. [Google Scholar]
 28. Zaremba, Michał. 2009. Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 29. Zawadzka, Patrycja, Piotr Zimmerman, and Rafał Sura. 2017. “Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” Legalis el. [Google Scholar]
 30. Zimmermann, Jan. 2008. Prawo administracyjne. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.