Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

The Information Sphere in the Age of Cyberthreats. Disinformation and Cybersecurity

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5812  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

Disinformation is currently one of the greatest threats in the modern world. This concept is related to the information sphere, which plays one of the most important roles in the state. It can also provide a substrate for the occurrence of cyberthreats and affect the cybersecurity of citizens as well as the state. The purpose of the article is to analyse the information sphere in the era of cyber threats. The article presents the concept of information and public information, the issue of e-information in the era of digital transformation, the relationship between disinformation and cybersecurity, as well as the legal liability for disinformation.

Bibliografia

 1. Bartczak, Krzysztof, and Milena Bodych-Biernacka. 2021. “Rodzaje cyberzagrożeń i prawne sposoby im przeciwdziałania w kontekście stosowania cyfrowych platform technologicznych w Polsce i UE.” Przegląd Organizacji 3(974):39-45. [Google Scholar]
 2. Brodacki, Damian. 2022. “Narzędzia prawne służące przeciwdziałaniu dezinformacji.” In Prawo jako projekt przyszłości, edited by Paweł Chmielnicki, and Dobrochna Minich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 3. Chałubińska-Jentkiewicz. Katarzyna. 2021. “Dezinformacja jako akt agresji w cyberprzestrzeni.” Cybersecurity and Law 5, no. 1:9-24. [Google Scholar]
 4. Gawrysiak, Piotr. 2012. “Portale internetowe – zagrożenia realne i pozorne.” In Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, edited by Grażyna Szpor, and Wojciech R. Wiewiórowski, 145-51. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Hoffmann, Tomasz. 2018. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce. Poznań: Wydawca FNCE sp. z o.o. [Google Scholar]
 6. Janowski, Jacek. 2014. “Wpływ technologizacji na informację o prawie.” In Modele dostępu do informacji o prawie, edited by Grażyna Szpor, 13-27. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 7. Janus, Dominika. 2020. “Między siłą a informacją. Zarządzanie Internetem, cyberbezpieczeństwo i nowe technologie w Chinach po XIX zjeździe KPCh.” Azja-Pacyfik: 23:230-41. [Google Scholar]
 8. Janowski, Jacek. 2011. Informatyka prawnicza. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Jaśkowska, Małgorzata. 2002. Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [Google Scholar]
 10. Kaczmarek, Krzysztof. 2023. “Dezinformacja jako czynnik ryzyka w sytuacjach kryzysowych.” Roczniki Nauk Społecznych 15(51), no. 2:19-30. [Google Scholar]
 11. Lipowicz, Irena. 1993. “Zagadnienia prawne obiegu informacji w administracji.” In Informacja i informatyka w administracji publicznej, edited by Grażyna Szpor, 17-23. Katowice: Górnośląskie Centrum Informacji o Przestrzeni. [Google Scholar]
 12. Monarcha-Matlak, Aleksandra. 2008. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 13. Niedbała, Marcin. 2020. “Odpowiedzialność karna autorów fake newsów wzbudzających w opinii publicznej poczucie zagrożenia w świetle art. 224A Kodeksu Karnego.” Social Contexts 8, no. 2(16):160-78. [Google Scholar]
 14. Olszewski, Bogusław. 2018. “Ataki cyber-fizyczne a system bezpieczeństwa narodowego.” In Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, edited by Tomasz Dębowski, 67-84. Łódź–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph. [Google Scholar]
 15. Patkowski, Adam. 2017. “Cicha reakcja” na zdalne ataki teleinformatyczne.” Przegląd Teleinformatyczny 5 (23), no. 3:33-51. [Google Scholar]
 16. Ratajewski, Jerzy. 1973. Wstęp do informacji naukowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 17. Sakowska-Baryła, Marlena. 2023. “Konstytucyjna wolność i tajemnica komunikowania się oraz prawo do ochrony danych osobowych – wspólny obszar ochrony przed hackingiem.” In Internet. Hacking, edited by Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor, and Wojciech R. Wiewiórowski, 99-110. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Schroender, Marcin. 2015. “Spór o pojęcie informacji.” Studia Metodologiczne 34:11-36. [Google Scholar]
 19. Skelnik, Klaudia. 2018. “O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych.” Zarządzanie Mediami 6 (1):51-72. [Google Scholar]
 20. Składanek, Bartłomiej. 2023. “The accusation of disinformation as a pretext to limit the freedom of speech at the time of the Covid-19 pandemic.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1:283-93. [Google Scholar]
 21. Skoczylas, Dominika. 2023. “Cyberzagrożenia w cyberprzestrzeni. Cyberprzestępczość, cyberterroryzm i incydenty sieciowe.” Prawo w Działaniu. Sprawy Karne 53:97-113. [Google Scholar]
 22. Skoczylas, Dominika. 2020. “E-Access to Public Information in Poland In the Context of Cyber Threats.” In Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, edited by Khalid S. Soliman, 5635-640. [Google Scholar]
 23. Supernat, Jerzy. 2002. “Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej.” In Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r., edited by Jan Łukasiewicz, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. [Google Scholar]
 24. Szafrański, Bolesław, and Grażyna Szpor. 2021. “Informacja.” In Wielka Encyklopedia Prawa, tom XXII. Prawo informatyczne, edited by Grażyna Szpor, and Lucjan Grochowski, 204-205. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”. [Google Scholar]
 25. Śledź, Piotr. 2021. “Ostry cień mgły: antyzachodnia dezinformacja ze strony Chin i Rosji w związku z pandemią COVID-19.” In Rocznik Strategiczny 2020/21. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, tom 26, edited by Roman Kuźniar, 389-401. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. [Google Scholar]
 26. Śwital, Paweł. 2019. Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą. Radom: Instytut Naukowo Wydawniczy SPATIUM. [Google Scholar]
 27. Tomaszewska-Michalak, Magdalena. 2021. “Fake news – wstępna analiza zjawiska.” Przegląd Politologiczny1:59-72. [Google Scholar]
 28. Wenzel, Michał, and Karina Stasiuk-Krajewska. 2022. “Dezinformacja związana z wojną w Ukrainie.” Mediatization Studies 6:23-38. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.