Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 13 No. 2 (2020)

Articles

The Principle of Equal Treatment as a Reflection of Enhancing Citizens’ Trust in Public Authorities

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-39  [Google Scholar]
Published: 2020-12-31

Abstract

The principle of equal treatment is one of the fundamental principles of the democratic Rechtsstaat. In administrative law, it is expressed as equal treatment of parties to proceedings that have the same status. This is intended to enhance citizens’ trust in public authorities and decisions they issue. The author presents: the principle of equal treatment in the Polish legal order, enhancing trust in public authorities, the principles of proportionality and impartiality as reflections of equal treatment of participants in administrative proceedings. The analysis is based on the doctrinal and judicature positions.

References

 1. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2016. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2017. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Behr, Jolanta. 2018. “Równość w obszarze gminnych usług oświatowych?” In Równość w prawie administracyjnym, ed. Jerzy Korczak, and Piotr Lisowski, 175–90. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Chmielewski, Jan. 2018. Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Chorąży, Krzysztof, Wojciech Taras, and Andrzej Wróbel. 2009. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 6. Chrościelewski, Wojciech, and Jan P. Tarno. 2015. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Domańska, Monika. 2019. Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno kryterium zabronione. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 8. Duda, Andrzej. 2008. Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Garlicki, Leszek. 2019. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Granat, Mirosław. 2019. Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Górecki, Dariusz, ed. 2015. Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 12. Hauser, Roman, and Marek Wierzbowski. 2018. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Ed. 5. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Karp, Janusz. 2004. Sprawiedliwość społeczna: szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego. Kraków: Academic Bookstore. [Google Scholar]
 14. Kasiński, Michał. 2015. “Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych – refleksje końcowe.” In Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, ed. Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, and Katarzyna Wlaźlak, 947–60. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 15. Kędziora, Robert. 2015. Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Kędziora, Robert. 2017. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Ed. 5. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Kmieciak, Zbigniew. 2014. Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 18. Kmiecik, Zbigniew. 2013. Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 19. Masterniak–Kubiak, Małgorzata. 2002. “Prawo do równego traktowania.” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, ed. Bogusław Banaszak, and Artur Preisner, 119–37. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 20. Podkowiak, Jan. 2016. “Konstytucyjna zasada równości i zakaz dyskryminacji w prawie cywilnym.” Private Law Quarterly XXV, no. 2:229–79. [Google Scholar]
 21. Sarnecki, Paweł. 2013. Prawo konstytucyjne RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Szymczak, Mieczysław., ed. 1994. Słownik języka polskiego. Vol. 3. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Naukowe PWN. [Google Scholar]
 23. Śledzińska–Simon, Anna. 2011. “Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej.” Studies of the Parliamentary Analyses Bureau 2 (26):41–86. [Google Scholar]
 24. Śwital, Paweł. 2019. Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą. Radom: Instytut Naukowo–Wydawniczy SPATIUM. [Google Scholar]
 25. Wierzbowski, Marek, and Aleksandra Wiktorowska. 2019. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Ed. 27. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 26. Woś, Tadeusz, ed. 2015. Postępowanie administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 27. Wróbel, Andrzej, Roman Hauser, and Zbigniew Niewiadomski. 2017. System Prawa Administracyjnego. Vol. 9: Prawo procesowe administracyjne. Ed. 3. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.