Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

The Impact of Electronic Delivery on the Course of General Administrative Proceedings: -

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5589  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The entry into force of the Act on electronic delivery of November 18, 2021 has exceeded the expectations of technology supporters. It has entailed several changes in the permissible methods of communication for participants in various legal procedures, with particular emphasis on electronic communication. The branch of law in which such changes have taken place is, inter alia, administrative proceedings. This includes regulations concerning the written form, formality, and submission of applications to public administrations. The purpose of this article is to ascertain the impact of electronic delivery regulations on contemporary administrative procedure by examining these regulations.

References

 1. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2022. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. SIP Legalis el. [Google Scholar]
 2. Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna, and Justyna Kurek (ed.). 2021. Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz. SIP Legalis el. [Google Scholar]
 3. Gacek, Paweł. 2019. “Istota podpisu na podaniu – wybrane zagadnienia.” Przegląd Prawa Publicznego 6:49-61. Lex el. [Google Scholar]
 4. Gacek, Paweł. 2022. “Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych jako podstawowy sposób doręczenia pism w procedurze administracyjnej – wybrane aspekty.” Przegląd Prawa Publicznego 12:79-94. Lex el. [Google Scholar]
 5. Gołaczyński, Jacek, and Katarzyna Tomaszewska. 2021. “Informatyzacja postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.” In Prawo nowych technologii, edited by Kinga Flaga-Gieruszyńska, and Jacek Gołaczyński, 55-56. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Jaśkowska, Małgorzata, Martyna Gotowicz-Wilbrandt, and Andrzej Wróbel. 2020. Komentarz aktualizowany do kodeksu postępowania administracyjnego.” SIP Lex el. [Google Scholar]
 7. Kmieciak, Zbigniew, Joanna Wegner, and Maciej Wojtuń. 2023. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. SIP Lex el. [Google Scholar]
 8. Kotecka, Sylwia. 2010. “Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce.” In Informatyzacja postepowania sądowego i administracji publicznej, edited by Jacek Gołaczyński, 3-25. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Łuczak, Lucyna. 2014. “Problematyka prawna doręczeń elektronicznych w procedurze administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych e-doręczeń oraz oceny propozycji zmian.” Przegląd Prawa Publicznego5:65-80. Lex el. [Google Scholar]
 10. Pietrasz, Piotr. 2002. “Zasady doręczania pism i wnoszenie podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym.” Samorząd Terytorialny 5:7-8. Lex el. [Google Scholar]
 11. Pietrasz, Piotr. 2022. “Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełnomocnikom profesjonalnym w tym doradcom podatkowym w postepowaniu podatkowym po nowelizacji wynikającej z ustawy o doręczeniach elektronicznych.” Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 4. SIP Legalis el. [Google Scholar]
 12. Prasal, Artur. 2023. “Dopuszczalność wnoszenia pism w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej.” In Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją, edited by Artur Prasal, Ewa Perlakowska, and Grzegorz Abgarowicz. SIP Legalis el. [Google Scholar]
 13. Przybysz, Piotr. 2022. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. SIP Lex el. [Google Scholar]
 14. Sibiga, Grzegorz. 2022. “Wyłączenie zakazu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przepisach prawa polskiego w świetle wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – wybrane zagadnienia.” Monitor Prawniczy 21. SIP Legalis el. [Google Scholar]
 15. Wierzbowski, Marek, and Joanna Róg-Dyrda. 2020. “Zasada pisemności jako instrument ograniczania praw strony w postępowaniu administracyjnym.” Monitor Prawniczy 13. SIP Legalis el. [Google Scholar]
 16. Wilbrandt-Gotowicz, Martyna. 2021. In Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Marek Świerczyński, et al. Doręczenia elektroniczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 17. Wołowski, Przemysław. 2022. “Decyzja administracyjna wydana w formie dokumentu elektronicznego, jako podstawa wpisu do księgi wieczystej.” Monitor Prawniczy 6. SIP Legalis el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.