Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

The Basis of Responsibility of the Christian Faithful for the Material Needs of the Church

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6183  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The responsibility of the Christian faithful for the material needs of the Church is a duty codified in can. 222 § 1 of the 1983 Code of Canon Law. The Christian faithful are obliged to assist with the needs of the Church so that the Church has what necessary for divine worship, for apostolic works and works of charity and for the decent sustenance of ministers. The basis of responsibility of Christian faithful is also moral norm having its source in the divine law. The scope of this norm may be shaped by the ecclesiastical legislator if he takes into account circumstances of time and place in which this norm would apply.

References

 1. Antoninus. 1485. Summa theologica. Partes I-IV. Basel: Michael Wenssler. [Google Scholar]
 2. Bellarmino, Roberta. 1742. Christiane doctrinae capiosa explicatio jussu Sanctissimi Domini Clemenfis VIII. Pontificis Max im i composita. Posonii: Typis Haeredum Royerian. [Google Scholar]
 3. Bruski, Ireneusz. 2001. "«Nowe» przykazania kościelne." Katecheta 3:4-6. [Google Scholar]
 4. Canisius, Petrus. 1556. Summa doctrinae christianae. [b.m.w.]. [Google Scholar]
 5. Canisius, Petrus. 1777. Catechismus Minor. Coloniae: Apud Hemieurn Josephurn Simonis. [Google Scholar]
 6. Canisius, Petrus. 1823. Summa doctrinae christianae. Ed. 2. Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi regii. 1638. Novissima edita. Landishuti: Ex officina Josephi Thomann. [Google Scholar]
 7. Dziekański, Stanisław. 2001. "Wokół pięciu przykazań kościelnych." W Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. Ryszard Czekalski, 107-118. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 8. Gasparri, Pietro. 1933. Catechismus catholicus. Ed. 10. Roma: Typis Polyglottis Vaticanis. Tekst polski: Pietro Gasparri. 2015. Katechizm katolicki. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita Paweł Toboła-Pertkiewicz. [Google Scholar]
 9. Gilson, Étienne. 1920. Le thomisme. Introduction au système de Saint Thomas d'Aquin. Strasbourg: A. Vix. [Google Scholar]
 10. Goffi, Tullo. 1978. Carità, esperienza di Spirito. Roma: Paoline. [Google Scholar]
 11. Góźdź, Krzysztof, i Marzena Górecka (red.). 2013. Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. T. I. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Jaklewicz, Tomasz. 2013. "Po co są przykazania kościelne?." Gość Niedzielny 27, wydanie internetowe: http://gosc.pl/doc/1616294.Po-co-sa-przykazania-koscielne [dostęp: 4.11.2017]. [Google Scholar]
 13. Kawa, Stanisław, Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, and Anna Słowikowska (edited by). 2017. The Enrollment to the Catholic Church. Roma: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 14. Kluz, Marek. 2015. "Orędzie o miłości bliźniego w świetle encyklik Deus Caritas est i Caritas in veritate papieża Benedykta XVI." Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 1(26):78-92. [Google Scholar]
 15. Kołodziej, Marcin. 2009. "Biblijne korzenie zgromadzenia liturgicznego." Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2(15):76-91. [Google Scholar]
 16. Maryniarczyk, Andrzej. [b.r.w.]. "Tomizm." W Powszechna Encyklopedia Filozofii, wersja internetowa Encyklopedii: http://www.ptta.pl/pef/pdf/tltomizm.pdf [dostęp: 4.11.2017]. [Google Scholar]
 17. Młyński, Józef. 2014. "Caritas in Veritate - die Bedeutung von Liebe und Wahrheit fur eine gute Gesellschaft." The Person and the Challenges 4(1):52-73. [Google Scholar]
 18. Paracki, Mirosław. 2004. Przykazania Kościoła katolickiego. Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum". [Google Scholar]
 19. Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 20. Rahner, Karl, i Herbert Vorgrimler. 1996. Mały słownik teologiczny, przekł. Tadeusz Mieszkowski, i Paweł Pachciarek, 446-447. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. [Google Scholar]
 21. Ratzinger, Joseph. 2013. "Geneza i istota Kościoła." W Joseph Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, pierwsza część tomu, seria: Joseph Ratiznger, Opera omnia. T. VIII/I: Kościół - znak wśród narodów, red. Krzysztof Góźdź, i Marzena Górecka, przekł. Wiesław Szymona, 201-220. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 22. Rode, Maksymilian. 1989. Mała encyklopedia teologiczna, t. II (M-Z). Warszawa: Instytut Wydawniczy im. Frycza Modrzewskiego. [Google Scholar]
 23. S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. 1864. "In Epistolam Joannis ad Parthos, Tractatus II." In Patrologiae cursus completus. Series latina, Vol. XXXV: Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera omnia, post Lovaniensium theologorum recensionem, edited by Jacques-Paul Migne, 1988-1997. Petit-Montrouge: Excudebatur et Venit Apud J.P. Migne. [Google Scholar]
 24. S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. 1864. "In Joannis Evangelium, Tractatus XVII." In Patrologiae cursus completus. Series latina. Vol. XXXV: Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera omnia, post Lovaniensium theologorum recensionem, edited by Jacques-Paul Migne, 1527-1535. Petit-Montrouge: Excudebatur et Venit Apud J.P. Migne. [Google Scholar]
 25. S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. 1865. "Sermo CCLXXVII (a): De reddendis decimis." In Patrologiae cursus completus. Series latina. Vol. XXXIX: Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera omnia, post Lovaniensium theologorum recensionem, edited by Jacques-Paul Migne, 2266-2268. Petit-Montrouge: Excudebatur et Venit Apud J.P. Migne Editorem. [Google Scholar]
 26. S. Justini Philosophi et Martyris. 1857. "Apologia Prima pro Christianis ad Antoninum Pium." In Patrologiae cursus completus. Series graeca. Vol. VI: S.P.N. Justini Philosphi et Martyris Opera quae extant omnia necnon Tatiani, Hermiae, Athenagorae et S. Theophili quae supersunt, edited by Jacques-Paul Migne, 429-430. Parisiis: Excudebatur et venit apud J.P. Migne editorem. [Google Scholar]
 27. S. Thomas de Aquino. 1892. Opera omnia iussu impensaquae Leonis XIII P M Edita. Vol. IX: secunda secundae Summae Theologiae a quaestione LVII ad quaestionem CXXII, ad codices manuscriptos Vaticanos exacta cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum S.R.E. Cardinalis cura et studio Fratrum eiusdem ordinis. Romae: ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide. Tekst polski: Św. Tomasz z Akwinu. 1971. Suma Teologiczna. T. XIX: Religijność (2-2, qu. 81-100), przekł. Feliks W. Bednarski, 61-64. London: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego "Veritas". [Google Scholar]
 28. Sitarz, Mirosław. 2017. "I criteri di appartenenza alla Chiesa." Journal of Modern Science 2(33):27-48. Doi: 10.13166/JoMS.issn.1734-2031. [Google Scholar]
 29. Szewczyk, Władysław. 2010. "Dlaczego zgubiliśmy w miłości to co najważniejsze." Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy 3(3):54-64. [Google Scholar]
 30. Wytrwał, Tomasz. 2010. "Przykazania kościelne." Studia Redemptorystowskie 8:187-203. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.